Numer rachunku bankowego na białej liście podatników VAT

biała lista vat

Coraz większa liczba podatników VAT zaczęła weryfikować swoje dane na białej liście podatników VAT. Co prawda sankcje zaczną obowiązywać dopiero od 1.01.2020 roku, jednak właśnie teraz jest dobry czas na sprawdzenie czy wszystko działa prawidłowo i czy wykaz prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zawiera odpowiednie dane o podatniku. Żeby zrozumieć jakie informacje się tam znalazły oraz z czego mogą wynikać ewentualne błędy czy braki, warto przybliżyć najważniejsze zasady funkcjonowania numerów rachunków na białej liście podatników VAT.

Katalog podmiotowy i rachunki rozliczeniowe

Po pierwsze ustawodawca postanowił, że w wykazie znajdą się firmowe numery rachunków bankowych, tak zwane rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK. Aczkolwiek przy weryfikacji znajdą się one na wyciągu z białej listy podatników VAT tylko w przypadku, jeżeli cały sprawdzany podmiot spełnia odpowiednie kryteria podmiotowe.

Chodzi tutaj o to, że numery rachunków są publikowane tylko w przypadku zarejestrowanych podatników VAT lub tych przywróconych do rejestru podatników VAT. Jeżeli podmiot nie znajduje się w wykazie – na przykład odmówiono mu rejestracji jako podatnika VAT lub w przypadku wykreślenia, w wykazie będą ogólne dane o podmiocie, ale nie znajdzie się w nich informacja o rachunku rozliczeniowym.
Ponadto, jeżeli w wykazie biała lista podatników VAT, w ogóle zabraknie podmiotu – nie jest on podatnikiem VAT, to nawet jeżeli taki podatnik w swojej działalności korzysta z rachunku konta firmowego, to na białej liście VAT się on nie znajdzie.

Automatyzacja pobrania danych

Biała lista podatników VAT powstała bez angażowania pracy podatników, to znaczy dane zostały pobrane automatycznie z baz Krajowej Administracji Skarbowej, po odpowiednim potwierdzeniu przez System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej (STIR, posiada numery rachunków bankowych zgłoszone przez banki, które go prowadzą).

Dlatego, na białej liście podatników VAT powinny znaleźć się te same numery rachunków bankowych, które podatnik podał do urzędu skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub ewentualnie w przypadku aktualizacji w zgłoszeniu aktualizacyjnym.

W związku z powyższym, większość problemów i braków w liście numerów rachunków bankowych może wynikać z braku odpowiednich zgłoszeń lub częściej aktualizacji do urzędu skarbowego.

Brak prywatnych rachunków bankowych – czyli co to jest „ROR”

Ustawodawca stwierdził, że na białej liście podatników VAT nie znajdą się prywatne rachunki bankowe, które czasami przedsiębiorcy wykorzystują w swoich firmach. Ponieważ nie są to rachunki rozliczeniowe, dedykowane właśnie prowadzeniu działalności gospodarczej, ROR’y (czyli Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe) nie znajdą się na białej liście podatników VAT, a kontrahenci nie znajdą go w wykazie elektronicznym.

W zakresie imiennych rachunków w SKOK, również aby znaleźć się na białej liście podatników VAT, muszą one być otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – to znaczy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają odpowiednią zdolność prawną oraz dla osób fizycznych, pod warunkiem prowadzenia działalności zarobkowej na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.
 

Spodobało się? UdostępnijShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Email this to someone
email