Włodzimierz Iljicz Lenin – życiorys i ciekawostki

Włodzimierz Iljicz Lenin ciekawostki życiorys

26 ciekawostek z życia Lenina. Wieczny rewolucjonista, którego mumię od blisko stu lat można oglądać na Placu Czerwonym w Moskwie. Życiorys Lenina w skrócie i ciekawostki, które powinieneś o nim wiedzieć.

Lenin – młodość i studia

1) Włodzimierz Iljicz Uljanow urodził się 22 kwietnia 1870 roku w Symbirsku (Rosja). Obecnie na jego cześć miasto nazywa się Uljanowsk.

2) Jego ojciec był inspektorem szkół ludowych. Włodzimierz miał pięcioro rodzeństwa – starszego brata i siostrę oraz młodsze dwie siostry i brata. Jego 4 lata starszego brata Aleksandra w 1887 r. skazano za udział w zamachu na cara Aleksandra III i powieszono. Włodzimierz mocno to przeżył, miał wtedy 17 lat.

3) Właśnie wtedy, w 1887 r. Włodzimierz wstąpił na wydział prawa uniwersytetu w Kazaniu. Nie skończył studiów, został aresztowany, skazany i zesłany w głąb guberni kazańskiej, za działalność rewolucyjną. To wtedy, w Samarze, zaczął czytać dzieła Marksa i Engelsa.

5) Po zwolnieniu z zesłania dokończył studia. Był oto w 1891 roku, na Uniwersytecie w Petersburgu. Dwa lata później był już znanym w Petersburgu marksistą. Rok później (189)4 związał się z działaczką socjaldemokratyczną, Nadieżdą Krupską. Cztery lata później wzięli ślub w cerkwi.

Włodzimierz Iljicz Lenin ciekawostki życiorys
Włodzimierz Iljicz Lenin, autentyczne zdjęcia

Lenin – rewolucjonista

6) W 1894 roku Włodzimierz Iljicz Uljanow wydał „Co to są >przyjaciele ludu< i jak oni wojują przeciwko socjaldemokratom”. Książka była pierwszym manifestem rosyjskich komunistów. Pokazał w niej „klasę robotniczą jako przodującą siłę rewolucyjną” i wskazał, że jej sojusznikiem jest chłopstwo.

7) W 1895 roku Włodzimierz Iljicz Uljanow zjednoczył w Petersburgu marksistowskie kółka robotnicze. Powstał Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej, który stał się zalążkiem rewolucyjnej partii robotniczej w Rosji. Wkrótce został aresztowany i zesłaniu do guberni jenisejskiej. Tu napisał swoją kolejną pracę programową: „Zadania socjaldemokratów rosyjskich” oraz ukończył studium naukowe „Rozwój kapitalizmu w Rosji”.

8) W 1900 roku wrócił z zesłania. Wkrótce wyjechał za granicę, do Europy Zachodniej. Był m.in. w Berlinie, Monachium, Londynie, Genewie, Zurichu (tu założył pierwszą ogólnorosyjską gazetę polityczną rewolucyjnych marksistów, „Iskrę”.

pomnik pomniki Włodzimierz Iljicz Lenin ciekawostki życiorys
Leninwi postawiono dziesiątki pomników, nie tylko w ZSRR

9) W 1901 roku Włodzimierz Iljicz Uljanow przybrał przydomek Lenin. Pochodził on od nazwy rzeki Leny, niedaleko której przebywał w ukryciu przez jakiś czas.

10) W 1903 roku był jednym z autorów programu partii marksistowskiej na II Zjazd Socjaldemokratycznej Partii Robotników Rosji (SDPRR). Mimo sprzeciwu wewnątrzpartyjnej opozycji (mienszewików) do programu socjaldemokracji wniesiono postulaty rewolucji socjalistycznej i dyktatury proletariatu. Lenin stanął na czele frakcji bolszewickiej.

11) Rozpoczął wtedy budowę podstaw Partii Komunistycznej, całkowicie innej od partii II Międzynarodówki. W 1904 roku ukazała się jego praca „Krok naprzód, dwa kroki wstecz”. Gdy mieńszewicy przyjęli czasopismo „Iskra”, w 1905 roku założył pismo „Naprzód”. Pod koniec roku, po powrocie z zagranicy, zaczął coraz śmielej wzywać do zbrojnego powstania. Wkrótce wydał „Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej”.

Włodzimierz Iljicz Lenin ciekawostki życiorys
Włodzimierz Iljicz Lenin – rosyjskie banknoty i gadżety z jego podobizną

Po rewolucji 1905-1907

12) Po klęsce rewolucji 1905-1907 Lenin znów udał się na emigrację. W 1909 r. W Paryżu wydał filozoficzną pracę „Materializm a empiriokrytycyzm”.

13) W 1910 roku Lenin wydał „Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej”. Wzywał w niej do sojuszu proletariatu i chłopstwa, aby obalić władzę carską. Potem miała powstać „tymczasowa rewolucyjna demokratyczna dyktatura proletariatu i chłopstwa”. Coraz głośniej wzywał do zbrojnej rewolucji. Zaczęto go nazywać „rosyjskim Robespierre’m”.

14) W 1912 roku, na Konferencji Praskiej Lenin doprowadził do wyrzucenia z SDPRR mienszewików. Wkrótce Lenin wyjechał z Paryża do Krakowa. Przez jakiś zamieszkał w Białym Dunajcu niedaleko Zakopanego. Tu, w lecie 1914 roku dowiedział się o rozpoczęciu wojny, którą potem nazwano I wojną światową. Policja austriacka aresztowała Lenina jako obywatela Rosji i odstawiła do Nowego Targu. Dzięki polskim towarzyszom został zwolniony i wyjechał do Szwajcarii. Tu najwięcej czasu spędził w Zurichu, gdzie zaczął marzyć o ogólnoświatowej rewolucji.

15) Na konferencji antywojennej w Kiental w kwietniu 1916 r. wezwał do przekształcenia „wojny imperialistycznej” w wojnę domową. Robotnicy mieliby wystąpić przeciwko burżuazji i arystokracji.

okręt Aurora Włodzimierz Iljicz Lenin ciekawostki życiorys
Okręt wojenny Aurora dał sygnał do rozpoczęcia rewolucji w 1917 roku

Lenin i wielka rewolucja

16) Lenin powrócił do Rosji już po obaleniu caratu w 1917 roku (rewolucja lutowa). Przyjechał pociągiem do Petersburga (świeżo przemianowanego na Piotrogród). Nazajutrz, 16 kwietnia ogłosił tzw. Tezy Kwietniowe czyli plan rewolucji socjalistycznej. Rzucił hasło: „Cała władza w ręce Rad”.

17) Rząd Tymczasowy w lipcu wydał rozkaz aresztowania Lenina. Udało mu się uciec do Finlandii. Tu kierował tajną organizacją, napisał i wydał pracę „Państwo a rewolucja”.

18) 7 października Lenin ryzykując życie, potajemnie przybył do Piotrogrodu. Trzy dni później Komitet Centralny partii bolszewickiej przyjął rezolucję o powstaniu zbrojnym. 24 października Lenin przybył do pałacu Instytutu Smolnego. 25 października ówczesnego kalendarza (tak naprawdę 7 listopada) zaczął kierować rewolucją.

19) Siedziba Rządu Tymczasowego została ostrzelana z krążownika „Aurora” i zdobyta. Lenin stanął na czele rewolucyjnego rządu – Rady Komisarzy Ludowych, „pierwszego rządu robotniczo-chłopskiego”.

20) W listopadzie nakazał utworzenie policji politycznej czyli Wszechrosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, potocznie: „CzeKa”. Na jej czele postawił polskiego komunistę, Feliksa Dzierżyńskiego.

Plac Czerwony Marks Engels Moskwa Włodzimierz Iljicz Lenin ciekawostki życiorys
Lenin na Placu Czerwonym w Moskwie, odsłonięcie pomnika Marksa i Engelsa

21) Wiosną 1918 roku przeniósł się do Moskwy i zamieszkał na Kremlu. Jako przywódca Rosji, zawarł pokój z Niemcami. Rozwścieczyło to lewicowych eserowców. 6 lipca 1918 roku wywołali bunt, który został stłumiony. 30 sierpnia Lenin padł ofiarą zamachu – został poważnie ranny w brzuch.

22) Resztę roku 1918 Lenin poświęcił na przekształcanie kraju. Powstał tzw. komunizm wojenny. Gospodarka całego kraju została podporządkowana potrzebom wojennym.

23) Lata 1921-1922, to Wielki Głód w Rosji i wojna domowa oddziałami Białej Gwardii. Gdy się zakończyła, Lenin wprowadził w życie plan tzw. Nową Politykę Ekonomiczną (NEP). Miała za zadanie zjednać do rewolucji mieszczan.

Mauzoleum Plac Czerwony Włodzimierz Iljicz Lenin ciekawostki życiorys
Plac Czerwony w Moskwie. Mauzoleum, w którym eksponowany jest zmumifikowany Lenin. Foto: Staron / cc by-sa 3.0

Lenin – życie po śmierci

24) Rok 1923, to walka Lenina – tym razem z chorobami drążącymi jego organizm. Zmarł 21 stycznia 1924 roku w Gorkach pod Moskwą.

25) Jego ciało zabalsamowano i umieszczono w Mauzoleum na placu Czerwonym w Moskwie. Od tej pory zobaczyło go na własne oczy miliony Rosjan (i nie tylko). Kilkukrotnie dochodziło tu do zamachów (w tym dwa zamachy bombowe w 1967 i 1973 roku.

26) Co półtora roku ciało Lenina jest poddawane kolejnym zabiegom mumifikacji. Następuje wtedy przerwa w ekspozycji ciała.

Ciekawostki o Leninie: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Mikołaj Kopernik
> Alfred Nobel
> Kazimierz Pułaski

Spodobało się? UdostępnijShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Email this to someone
email