agroturystyka Polska informacje ciekawostki gospodarstwa agroturystyczne zwierzęta zieleń wypoczynek

Agroturystyka – informacje i ciekawostki

Czas czytania:5 minut/y, 22 sekund/y

Agroturystyka w Polsce – najważniejsze fakty o agroturystyce

> Czym jest agroturystyka
> Rodzaje gospodarstw agroturystycznych
> Agroturystyka – preferencje i oczekiwania turystów
> Agroturystyka w Polsce i Europie

Prowadzenie działalności rolniczej nie zawsze przynosi oczekiwane zyski. Z tego powodu część rolników decyduje się na jej poszerzenie o nowe źródła dochodu. Dobrą alternatywą na wykorzystanie zasobów gospodarstwa i na podniesienie zarobków jest agroturystyka. Wystarczy umiejętnie wykorzystać walory przyrodnicze oraz kulturowe w pobliżu gospodarstwa oraz dobrze zareklamować swoją działalność, aby zyskać popyt na świadczone usługi.

agroturystyka Polska informacje ciekawostki gospodarstwa agroturystyczne
Sielski krajobraz. Mieszkańcy dużych miast w takich miejscach szukają odpoczynku

Czym jest agroturystyka?

Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej, której rozwój datuje się na lata 90. XX wieku. To wypoczynek na terenach wiejskich, które posiadają charakter rolniczy. Obejmuje bazę noclegową oraz w większości przypadków także gastronomiczną. Agroturystyka, to forma aktywności rekreacyjnej odbywającej się w gospodarstwie rolnym oraz w jego otoczeniu, w którym jedną z najważniejszych czynności jest możliwość obcowania z przyrodą. Turyści decydujący się na tę formę wypoczynku często mają możliwość uczestnictwa w życiu rodzinnym mieszkańców gospodarstwa, a także w pracach na roli. Agroturystyka zapewnia odwiedzającym wypoczynek w miejscach niezurbanizowanych, co może mieć wpływ na poprawę samopoczucia turystów, regenerację sił oraz wyciszenie się.

Tym, co odróżnia agroturystykę od innych form wypoczynku, jest przede wszystkim możliwość skorzystania ze swoistego pobytu na wsi i podziwianie jej uroków oraz koszty pobytu. Jest to bowiem okazja do niedrogiego wypoczynku z dala od zgiełku miasta. Gospodarstwa agroturystyczne często w zamian za pomoc w pracach rolniczych czy samodzielne przygotowywanie posiłków przez turystów, oferują im różnego rodzaju promocje i upusty.

agroturystyka Polska informacje ciekawostki gospodarstwa agroturystyczne
Gospodarstwa agroturystyczne oferują bliskość przyrody i zwierząt. Agroturystyka w Polsce

Rozwój agroturystyki na danym terenie zależy między innymi od jego walorów przyrodniczych. W miejscach, gdzie natura oferuje ogromne bogactwo flory i fauny, agroturystyka będzie rozwija się szybciej i intensywniej.

Innym, ważnym czynnikiem jej rozwoju, są zasoby kulturowe danego regionu. Turyści, oprócz chęci obcowania ze środowiskiem naturalnym, nastawieni są także na poznanie regionalnych tradycji, kuchni oraz folkloru. Mogą to robić poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych wsi lub poprzez zwiedzanie zabytków architektury, z których dużą popularnością cieszą się dawne zabudowania, skanseny czy też muzea. Rozwojowi agroturystyki sprzyja również wsparcie gospodarstw agroturystycznych przez różnego rodzaju ośrodki i instytucje, które mogą angażować się w działalność promocyjną regionu oraz samej agroturystyki oraz działalność doradczą i szkoleniową.

agroturystyka Polska informacje ciekawostki gospodarstwa agroturystyczne
Wiejskie widoki i świeże powietrze, to odpoczynek mieszczuchów – dla ciała i ducha

Rodzaje gospodarstw agroturystycznych

Gospodarstwa wszechstronne

Gospodarstwa wszechstronne, inaczej uniwersalne, czyli przeznaczone dla większości turystów. Właściciele takich obiektów powinni zadbać o wyposażenie budynku przeznaczonego na bazę noclegową w sprawną kanalizację, sieć wodociągową, pokoje, które pomieszczą minimum 5-10 osób, odpowiedni sprzęt turystyczny, dostęp do terenów zielonych oraz parking. Na terenie gospodarstwa powinna być również prowadzona działalność rolnicza, obejmująca hodowlę zwierząt bądź uprawę roślin. Teren ten powinien posiadać na wyposażeniu także miejsce do rekreacji i wypoczynku w postaci, na przykład boiska do gier i zabaw czy też miejsca na ognisko i grill.

Dla rodzin z dziećmi

Obiekty tego typu powinny być zaopatrzone w odpowiedni sprzęt rekreacyjno-sportowy, który zapewni odwiedzającym możliwość aktywnego wypoczynku. Zaliczamy do niego, na przykład place zabaw, boiska, baseny, zabawki itp.. Gospodarstwo zapraszające rodziny z dziećmi powinny również zadbać o odpowiednie zabezpieczenia zwierząt i maszyn rolniczych znajdujących się na jego wyposażeniu.

Dla osób niepełnosprawnych

Obiekty tego typu powinny być przede wszystkim przyjazne osobom z wszelkimi niepełnosprawnościami. Dlatego należy wyeliminować bariery, które uniemożliwiają poruszanie się po gospodarstwie na wózku oraz wyposażyć obiekt w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Właściciele takich gospodarstw mogą pomyśleć też o podjęciu współpracy z wolontariuszami, którzy w razie potrzeby pomogą osobom niepełnosprawnym poruszać się po terenie obiektu.

Dla seniorów

Tu ważne jest, aby turyści w podeszłym wieku mieli zapewniony spokój oraz ciszę, właściwą pomoc medyczną, dopasowane do ich potrzeb menu oraz opracowany program zajęć dodatkowych.

agroturystyka Polska informacje ciekawostki gospodarstwa agroturystyczne
Dzieciaki uwielbiają bliski kontakt ze zwierzętami

Polska. Gdzie jest najwięcej gospodarstw?

Według najnowszych danych statystycznych, w Polsce istnieje obecnie ponad 8 tysięcy gospodarstw agroturystycznych. Największym zainteresowaniem cieszą się obiekty położone u podnóży Karpat oraz na Pojezierzu Mazurskim. To prawie 40% wszystkich gospodarstw agroturystycznych na terenie kraju. Najmniej obiektów tego typu jest w województwach: opolskim, łódzkim i lubuskim.

Baza noclegowa tej formy turystyki opiera swoją działalność głównie na oferowaniu miejsc w pokojach gościnnych. Właściciele obiektów rzadziej decydują się na prowadzenie samodzielnych domów, mieszkań czy pól namiotowych. W gospodarstwach znajduje się zazwyczaj 5 pokoi dwuosobowych.

Aby przyciągnąć turystów, gospodarstwa agroturystyczne, oprócz walorów krajobrazowych i dostępu do obiektów działalności rolniczej, oferują wszelakie formy aktywności fizycznej, w tym zajęcia kulturalne, rekreacyjne, kulinarne czy też uczestnictwo w tworzeniu regionalnego rękodzieła. Turystów przyciąga też rozbudowana baza turystyczna, znajdująca się w pobliżu takiego gospodarstwa, np. ścieżki rowerowe, piesze, konne czy też możliwość uprawiania sportów.

krowa na łące  ciekawostki gospodarstwa agroturystyczne
Agroturystyka daje możliwość podpatrywania codziennego życia gospodarskich zwierząt

Agroturystyka w Polsce – oczekiwania turystów

Do czynników, które mają największy wpływ na rozwój gospodarstwa agroturystycznego zaliczamy nie tylko walory przyrodniczo-krajobrazowe danego regionu czy jego korzystne położenie, ale także walory samego gospodarstwa jako obiektu turystycznego. Możemy do nich zaliczyć wielokierunkowość i małą powierzchnię gospodarstwa, duże zasoby siły roboczej, gościnność gospodarzy i ludności wiejskiej, konkurencyjne ceny oraz motywacje rolników w kierunku poprawy jakości życia. Ważne jest też bogate dziedzictwo kulturalne i historyczne danej wioski.

Turyści odwiedzający obszary wiejskie nastawieni są głównie na wypoczynek w ciszy i spokoju. Poza tym cenią sobie walory prozdrowotne polskiej wsi, czyli świeże powietrze, kontakt z przyrodą oraz zdrową żywność. Wpływ na wybór konkretnego gospodarstwa czy regionu mają również walory przyrodnicze, kulturowe, możliwość uczestniczenia w typowych zajęciach rolniczych, obecność zwierząt gospodarskich czy też korzystna cena za nocleg.

Polska informacje ciekawostki gospodarstwa agroturystyczne owce małe dziecko łąka barany
Widok szczęśliwego dziecka, to dla rodziców pretekst, aby znów pojechać na wieś. Agroturystyka w Polsce

Agroturystyka w wybranych krajach europejskich

1) Zdecydowanym przodownikiem w agroturystyce jest Austria. Działające na jej terenie stowarzyszenie „Urlop w gospodarstwie agroturystycznym” zrzesza około 3400 obiektów. Prowadzi szeroką działalność w zakresie podziału i oceny poszczególnych gospodarstw. Duże znaczenie ma w tym kraju wpływ agroturystyki na świadomość ekologiczną ludności.

2) Podobnie jest w Grecji, gdzie gospodarstwa agroturystyczne oznaczają zakwaterowanie ekologiczne. Wyżywienie w takich obiektach opiera się w znacznej mierze na produktach naturalnych, a spędzanie czasu wolnego odbywa się przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych.

3) We Włoszech prowadzeniem działalności agroturystycznej, poza rolnikami, mogą zajmować się też spółdzielnie, spółki oraz dzierżawcy, a przeznaczenie budynków pod obiekty noclegowe i rekreacyjne ma zapobiegać ich dewastacji. W krajach zachodnich agroturystyka zaczęła rozwijać się znacznie wcześniej niż w Polsce i jest równie popularna jak w naszym kraju. Działa ona także w innych krajach na podobnej zasadzie i rozwija się głównie w regionach atrakcyjnych turystycznie.

Agroturystyka w Polsce: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Agroturystyka – ciekawostki
> Fotowoltaika ciekawostki

Tian Tan Budda wielki hongkong atrakcje Poprzedni post Azja – atrakcje turystyczne
lotniska Portugalia lotnisko Portugalii ciekawostki informacje Następny post Lotniska w Portugalii