Autograf na nerce

szpital operacja nerki etyka lekarska przysłowia lekarskie

Chirurg ze szpitala w Birmingham (Wielka Brytania) został zwolniony po tym, jak…

Jeden z lekarzy podczas rutynowego badania pacjenta stwierdził, że na jego nerce znajdują się… dwie literki. Wyniki krótkiego śledztwa okazały się zaskakujące. Dwie literki, to inicjały 48-letniego obecnie chirurga, które zostawił „pamiątkę” pacjentowi podczas operacji przeszczepu nerki w szpitalu w Birmingham. Wypalił je laserem, który służy do zasklepiania ran. Wprawdzie tak oryginalny „podpis autorski” nie ma wpływu na działanie narządu, jednak uznano, że chirurg postąpił niezgodnie z etyką lekarską i zawieszono go w czynnościach zawodowych.

Informacja na Sadurski.com od grudnia 2013

Słowniczek

Chirurgia – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Jest nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności. Sama nazwa chirurgia identyfikowana jest z dziedziną o nazwie chirurgia ogólna. Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje też szeroki zakres chirurgii zachowawczej. Praca chirurga jest ciągłym wybieraniem mniejszego ryzyka. Niekiedy okazuje się, że mniejszym ryzykiem jest zaniechanie operacji, np. leczenie operacyjne małej przepukliny u pacjenta z ciężką niewydolnością oddechową stanowi większe ryzyko niż zaniechanie operacji.

Część ogólna (wstęp do chirurgii) dotyczy ogólnych zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przed- i pooperacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia, ogólnych zasad techniki operacyjnej (niektórzy autorzy do części ogólnej chirurgii zaliczają zagadnienia związane z leczeniem przepuklin).

Część szczegółowa obejmuje działy narządowe:
– chirurgia klatki piersiowej
– chirurgia naczyniowa
– chirurgia sercowo-naczyniowa
– chirurgia układu nerwowego
– urologia
– chirurgia szczękowo-twarzowa

oraz szczególne działy jak:
– chirurgia onkologiczna
– chirurgia urazowa
– ortopedia
Do najmłodszych działów należy chirurgia przeszczepiania narządów (transplantologia).

(Na podstawie Wikipedii)