Bóg się rodzi – tekst kolędy

polskie kolędy ciekawostki pastorałki tekst kolęda Bóg się rodzi moc truchleje

Bóg się rodzi
Królowa polskich kolęd tak nazywana jest kolęda Bóg się rodzi. Autorem słów jest Franciszek Karpiński (1741-1825). To on napisał też pieśń „Kiedy ranne wstają zorze”. Tekst kolędy Bóg się rodzi ukazał się w śpiewniku „Pieśni nabożne” (1849) i miał wtedy tytuł „O narodzeniu Pańskim”. Nie było tam jednak informacji na temat nut. Wersja polonezowa kolędy, którą znamy obecnie, pochodzi z XIX wieku, a autorem muzyki prawdopodobnie jest Karol Kurpiński. Z powodów patriotycznych akcentów ta kolęda miała się stać polskim hymnem narodowym. Być może zamiast „Mazurka Dąbrowskiego” teraz śpiewalibyśmy każdemu złotemu medaliście „Bóg się rodzi”.

W okresie zaborów zakazano śpiewania fragmentu „błogosław ojczyznę miłą”. Zamiast tego można było śpiewać „błogosław krainę miłą”. W późniejszym czasie dopisano kilka kolejnych zwrotek. Ich autorem jest Gustaw Ehrenberg (1818-1895). To właśnie wtedy ta kolęda jeszcze bardziej stała się pieśnią patriotyczno-religijną.

Od jakiegoś czasu kolęda „Bóg się rodzi” umieszczana jest w śpiewnikach różnych wspólnot chrześcijańskich, ma więc charakter ekumeniczny.
> Ciekawostki o kolędach

Bóg się rodzi, moc truchleje – słowa kolędy

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
ogień krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice Nieskończony.
Wzgardzony – okryty chwałą,
śmiertelny – Król nad wiekami!

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje,
wszedł między lud ukochany,
dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
żeśmy byli winni sami.

A Słowo…

W nędznej szopie urodzony,
żłób mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało,
witać Go przed bogaczami!

A Słowo…

Potem i króle widziani
cisną się między prostotą,
niosąc dary Panu w dani:
mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
z wieśniaczymi ofiarami.

A Słowo…

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą,
dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami.

A Słowo…

polskie kolędy ciekawostki pastorałki tekst kolęda

Polskie kolędy i pastorałki – teksty kolęd

Najpopularniejsze polskie kolędy – teksty kolęd

• Tekst kolędy Bóg się rodzi

• Tekst kolędy Cicha noc

• Tekst kolędy Do szopy, hej pasterze

• Tekst kolędy Dzisiaj w Betlejem

• Tekst kolędy Gdy się Chrystus rodzi

• Tekst kolędy Gdy śliczna panna

• Tekst kolędy Jezus malusieńki

• Tekst kolędy Lulajże Jezuniu

• Tekst kolędy Mędrcy świata

• Tekst kolędy Oj maluśki, maluśki

• Tekst kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki

• Tekst kolędy Przybieżeli do Betlejem

• Tekst kolędy Wśród nocnej ciszy

• Tekst kolędy W żłobie leży

polskie kolędy ciekawostki pastorałki tekst kolęda Gdy śliczna panna

Polskie kolędy – teksty kolęd w Sadurski.com

> Kolędy ciekawostki

Kolęda – pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej (nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia). Utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, w późniejszym okresie komponowana jest również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy we współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu, nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter.

W liturgii Kościoła Katolickiego kolędy wykonuje się od mszy o północy w święta Bożego Narodzenia (noc 24/25 grudnia) do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia). W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Termin kolęda wywodzi się najprawdopodobniej od łacińskiego calendae i oznaczał w dosłownym tłumaczeniu „pierwszy dzień miesiąca”.

Kolęda swe źródła ma w obchodach rzymskich Kalendae styczniowych (mensis Januarius). Był to szczególny dla Rzymian pierwszy dzień miesiąca, ponieważ 1 stycznia, począwszy od 153 roku przed narodzinami Chrystusa, konsulowie rzymscy obejmowali swój urząd. Z czasem, od 46 roku p.n.e., dekretem Juliusza Cezara 1 stycznia został oficjalnie ogłoszony jako początek roku administracyjnego. Z tej okazji w Rzymie odwiedzano się, składano sobie wzajem podarki, śpiewano pieśni. Zwyczaje te przejęło chrześcijaństwo, łącząc je z okresem Bożego Narodzenia, uważanym za początek rachuby nowego czasu. Jest to jeden z najważniejszych aspektów Bożego Narodzenia.

Zobacz też: 
> Boże Narodzenie na świecie – w różnych krajach
> Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce
> Najsłynniejsze świąteczne hity muzyczne
> Słynne jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce i Europie