Diabeł w katedrze w Chester

diabeł katedra Chester Anglia

Dron odkrył tajemniczą postać, która przez 10 wieków ukrywała się przed ludzkim wzrokiem

Do sensacyjnego odkrycia doszło podczas lotu drona, badającego wnętrze katedry w brytyjskim mieście Chester. Obok jednego z otworów okiennych, na wysokości niedostępnej dla oczu osób znajdujących się w tej katolickiej świątyni, dron odkrył i zarejestrował niewielką kamienną postać, przedstawiającą diabła. Przez tysiąc lat czyli od chwili wzniesienia katedry nikt nie wiedział, że figura istnieje.

Jak poinformowały media, w chwili zarejestrowania diabła przez kamerę umieszczoną na dronie, doszło do niewytłumaczalnych zjawisk. Dron nagle zaczął spadać, a podczas próby odczytu zarejestrowanego obrazu z kamery okazało się, że postać diabła została cyfrowo zniekształcona.

Od stuleci w Chester istniała legenda, jakoby podczas budowy jeden z księży doznał wizji. Zobaczył szatana, który patrzył na niego z okna katedry. Zaraz potem zlecono murarzowi, aby obok okna stworzył małą postać diabła zakutego w kajdany. Miało to spowodować, aby w przyszłości wizje czarta nie wracały. Dopiero w 2015 roku okazało się, że legenda ma sporo wspólnego z rzeczywistością.

Na ilustracji: tajemniczy diabeł z Chester, ukrywający się w katedrze przez 1.000 lat  
fragment skrina artykułu z express.co.uk

Informacja na Sadurski.com od grudnia 2015 r.

Słowniczek

Diabeł – w judaizmie i chrześcijaństwie ogólna nazwa złych, upadłych aniołów; inne określenia: szatan, demon.

Szatan – w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie jest to jeden z aniołów, który zbuntował się przeciwko Bogu i pociągnął do buntu inne anioły, główny sprawca zła na świecie. Niekiedy bywa utożsamiany z Lucyferem lub Belzebubem. Najczęściej uważany jest za najwyższego rangą demona, przywódcę wszystkich złych duchów.

Lucyfer – we współczesnej oraz późnośredniowiecznej myśli chrześcijańskiej jeden z upadłych aniołów.

Czart – w wierzeniach Słowian demon zła, znany głównie u plemion ruskich, zastąpił starosłowiańskiego biesa. W gwarze ludowej nazywany kusym, a w wierzeniach chrześcijańskich diabłem.

Bies – w przedchrześcijańskich wierzeniach Słowian personifikacja bliżej nieokreślonego złego ducha, demona zła.

Chester – miasto w północno-zachodniej Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Cheshire, nad rzeką Dee. Ma ponad 100 tys. mieszkańców.

Katedra w Chester (Chester Cathedral – katedra diecezji Chester Kościoła Anglii.
(Na podstawie Wikipedii)