Straszliwy Wład Palownik – pierwowzór Draculi

Dracula ciekawostki zamek Bran Transylwania Rumunia

Hrabia Dracula ciekawostki

Miłośnicy horrorów i tajemniczych historii postać hrabiego Draculi kojarzą doskonale. Najsłynniejszy wampir świata, to jeden z najsłynniejszych bohaterów literackich i filmowych, a jego losami od ponad stu lat fascynują się pisarze, filmowcy i malarze

Hrabia Dracula, to nie tylko najsłynniejszy wampir świata. To jednocześnie jedna z ciekawych postaci, jakie pojawiają się w dziejach państwa rumuńskiego. Wprawdzie Dracula jest postacią fikcyjną, jednak jego pierwowzór był postacią rzeczywistą, mającą ogromny wpływ na dzieje Rumunii. Postacią tą był Vlad III Tepes, znany lepiej jako Wład Palownik. Ten okrutny władca, dziś znany przede wszystkim jako Dracula, sławę zdobył w XV wieku jako pogromca Turków. Po latach jego losy zaintrygowały pisarzy.

Dracula ciekawostki zamek Bran Transylwania Rumunia

Na zamku Bran w Transylwanii podobno mieszkał Dracula

Bohater powieści

Jako pierwszy motywy związane z rumuńskim władcą wykorzystał w latach 90-tych XIX wieku B. Stoker – angielski pisarz, który zapisał się w dziejach światowej literatury powieścią „Dracula”. Ta powieść grozy do dziś inspiruje, a ponieważ losy literackiego bohatera są zbliżone do losów Włada Palownika, miłośnicy wampirów coraz chętniej odwiedzają Rumunię i poszerzają swą wiedzę na temat człowieka, dzięki któremu Transylwania stała się „krainą wampirów”.

Co wiemy o człowieku, który dziś znany jest jako hrabia Dracula? Odłóżmy na chwilę na bok słynną powieść i skupmy się na faktach historycznych.

Dracula ciekawostki zamek Bran Transylwania Rumunia

Wieża zamku Bran. Transylwania, Rumunia. Dracula ciekawostki

Fakty o Draculi

Vlad III Tepes urodził się około 1430 roku, jako syn hospodara wołoskiego. W połowie XV wieku, po śmierci ojca, to on zaczął pełnić rolę hospodara. Od lat 50-tych XV wieku głównym zadaniem Palownika stała się ochrona Wołoszczyzny przez Turkami, pragnącymi uczynić z tej krainy część swego imperium. Walki toczone pomiędzy Palownikiem a Turkami, do dziś budzą grozę ze względu na swe okrucieństwo. To właśnie w ich trakcie hospodara wołoskiego zaczęto zwać Palownikiem, a wieść o jego okrucieństwie szybko rozeszła się po okolicy w szybkim tempie.

Okrucieństwem wykazywał się Wład Palownik nie tylko w trakcie wojen z Turkami, ale i w trakcie rywalizacji z bojarami o władzę.

Dracula ciekawostki zamek Bran Transylwania Rumunia

Niektórzy odwiedzają zamek Bran w Transylwanii, szukając tu dreszczyku emocji. Dracula ciekawostki

Legendy o Draculi

Jak na bojownika przystało, Palownik zginął w trakcie bitwy z Turkami, pozostawiając po sobie wiele legend. Już sam fakt, iż jego ojcem był Vlad Dracul (Wład Diabeł) skutecznie pobudzał wyobraźnię, a przydomek Drakula, czyli Syn Diabła, znany był doskonale jeszcze za życia Palownika. Jego okrucieństwo i bezwzględność wobec przeciwników, w połączeniu z historią jego ojca, szybko zaowocowały mrocznymi legendami o wampirze, w którego Wład Palownik miał się rzekomo przemienić tuż po śmierci. Po czterech wiekach na motywach tej historii powstała powieść, która uczyniła Włada Palownika nieśmiertelnym bohaterem, królem wampirów i najsłynniejszą postacią w dziejach Rumunii.

Dracula ciekawostki: Sadurski.com

Zobacz też:
> Miasto duchów
> Przepowiedział tragedię Titanica
> Higiena w średniowieczu