Bernard i wiek kobiety

W pewnym towarzystwie ktoś stwierdził, że starsza pani – gospodyni bankietu ma trzydzieści pięć lat.
– To możliwe – powiedział Tristan Bernard. – Ciekawe tylko ile lat miała, gdy się urodziła.