Car, rabin i Kowno

Kowno oblężone przez Niemców, więc car zwołuje swój sztab na naradę. Żadne rozwiązanie zaproponowane przez generałów go nie zadowala. Ktoś proponuje, żeby przywołać miejscowego rabina, słynącego z dobrych rad. Wkrótce przychodzi rabin, a car mówi do niego:
– Niemcy chcą mi odebrać Kowno. Co byś zrobił na moim miejscu, żeby im w tym przeszkodzić?
– Przepisałbym Kowno na carycę.