Spraw, abym zrozumiał kobiety

Rybak złapał złotą rybkę, która za wypuszczenie jej wolno obiecała mu spełnić jedno tylko życzenie.
– Zbuduj mi autostradę do Ameryki – powiedział rybak. – Nie mogę pływać statkiem, ani latać samolotem.
– Wymyśl coś łatwiejszego – odparła rybka.
Po długim namyśle rybak powiedział:
– Spraw, abym zrozumiał kobiety.
Rybka, po namyśle:
– A to ma być dwupasmówka?…