Mitsubishi lekiem na katastrofy

Mitsubishi Outlander PHEV

Aby pomagać regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) wdroży Program Wsparcia Społeczności DENDO, którego celem jest stworzenie systemu szybkiego dostarczania pojazdów elektrycznych produkowanych przez MMC lokalnym władzom na obszarach dotkniętych katastrofami. MMC zamierza zawrzeć umowy o współpracy w przypadku katastrof z samorządami lokalnymi w całej Japonii do rozpoczęcia roku podatkowego 2022

Celem umów jest wyeliminowanie czasu na potwierdzenie wymaganych informacji z samorządami lokalnymi w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz szybkie dostarczenie pojazdów elektrycznymi MMC, które mogą być wykorzystane jako źródła energii, do obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi i do stref ewakuacyjnych.

We wrześniu 2012 roku MMC zawarło umowę o współpracy w przypadku katastrof z prefekturą Kioto, lokalnym dealerem marki i dwiema innymi firmami partnerskimi. Również 1 września 2019 roku spółka podpisała kolejną taką umowę z prefekturą Shizuoka oraz czterema funkcjonującymi na jej terenie dealerami Mitsubishi. W najbliższej przyszłości MMC planuje zawrzeć umowy z innymi samorządami, w tym z prefekturami: Gifu i Wakayama, z miastami Kurashiki i Soja w prefekturze Okayama. W związku z tym firma planuje wdrożyć program wsparcia DENDO, aby korzystając z modeli Mitsubishi Outlander PHEV – elektrycznej hybrydy typu plug-in, rozszerzyć system pomocy na całą Japonię.

Kiedy miały miejsce wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii, trzęsienie ziemi w Kumamoto, powodzie w zachodniej Japonii w 2018 roku, czy trzęsienie ziemi w Iburi na Hokkaido oraz inne katastrofy, MMC współpracowało z lokalnymi dealerami, aby bez kosztów użyczać samorządom lokalnym samochody hybrydowe Mitsubishi Outlander PHEV i pojazdy elektryczne i-MiEV. Samochody te były używane do transportu materiałów eksploatacyjnych i personelu oraz do zasilania urządzeń, które wymagają energii elektrycznej.

Mitsubishi Outlander PHEV ma zdolność przemieszczania się w trudnych warunkach drogowych dzięki dwusilnikowemu, elektrycznemu układowi napędu na cztery koła. Magazynuje też energię elektryczną – także – wytwarzaną przez silnik spalinowy w akumulatorze o dużej pojemności, który w razie potrzeby może być użyty do zasilania urządzeń zewnętrznych. Ze względu na te cechy firmy i władze lokalne coraz częściej korzystały z Outlandera PHEV w przypadku katastrof, do jakich dochodziło w ostatnich latach.

Dzięki podpisanym umowom współpracy z lokalnymi samorządami i dealerami w całej Japonii, MMC rozszerzy prace nad stworzeniem infrastruktury, która pozwoli zapewnić spokój mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych.

Tekst i foto: Twój Tydzień Wielkopolski