Recykling puszek po napojach – ciekawostki

puszki po napojach segregacja recykling ciekawostki

Puszki po napojach i ich recykling Ciekawostki

1) Pierwsze puszki z napojami pojawiły się w latach 60. XX wieku w USA. Miały grubsze ścianki niż obecnie.

2) Puszki do napojów produkowane są z aluminium. Napoje w nich są łatwiejsze w transporcie niż w szklanych butelkach i nie ma obawy, że się potłuką, a napój się rozleje.

3) Ponieważ metal dobrze przewodzi ciepło, napój szybciej chłodzi się w lodówce niż napój w butelce. To oznacza oszczędność energii.

puszki po napojach segregacja recykling ciekawostki
Kontenery do puszek i butelek

4) W Polsce aż 80% puszek po napojach poddawanych jest recyklingowi. To o 5% więcej niż średnia na świecie, o 14% więcej niż w USA i 8% więcej niż średnia europejska.

5) Liderami odzysku puszek na świecie są: Brazylia (97%) i Japonia (93%).

puszki po napojach segregacja recykling ciekawostki
Sprasowane puszki po napojach są łatwiejsze w transporcie. Wkrótce trafią do recyklingu

6) Jak wyglądają etapy recyklingu puszek? Najpierw magnes oddziela puszki aluminiowe od stalowych. Potem puszki są mechanicznie czyszczone z zabrudzeń przy pomocy specjalnych sit. Mak oczyszczony materiał jest brykietowany, po czym trafia do hut i odlewni. Po przetopieniu powstają zwoje blachy, z których ponownie produkuje się puszki.

7) Ocenia się, że roczny cykl od napełnienia puszki do ponownego napełnienia puszki wykonanej z odpadów, wynosi 60 dni.

gospodarowanie odpadami sortowanie segregacja-recykling puszki po napojach ciekawostki
Sortowanie puszek po napojach

8) Recykling 1 tony aluminium pozwala oszczędzić 4 tony boksytu (ruda aluminium), z którego pierwotnie wyprodukowano aluminium do produkcji puszek.

recykling puszki po napojach ciekawostki
Smutny widok: zardzewiała puszka po napoju zaśmiecająca nasze środowisko

9) W Polsce są firmy specjalizujące się w skupowaniu i sortowaniu puszek oraz przekazaniu ich do docelowego recyklera – wytwórcy blachy aluminiowej.

10) Obecnie na świecie zużywa się ponad 220 miliardów puszek rocznie. 178 miliardów z nich, to puszki aluminiowe.

Recykling puszek po napojach (c): Sadurski.com

Zobacz też:
> Elektrośmieci ciekawostki
> Ciekawostki o recyklingu
> Torby foliowe ciekawostki