Odwiedzamy Szydłowiec na Mazowszu

Szydłowiec zamek

Szydłowiec ciekawostki i najważniejsze informacje o Szydłowcu

Miasto Szydłowiec ciekawostki

Liczący ponad 12 tysięcy mieszkańców Szydłowiec leży nad rzeką Korzeniówką, między Radomiem a Skarżyskiem-Kamienną

Niegdyś należał do ziemi sandomierskiej, zatem historycznie miasto przynależy do Małopolski. W Szydłowcu jest siedziba powiatu szydłowieckiego i miejsko-wiejskiej gminy Szydłowiec.

Niewielki gród istniał prawdopodobnie już w XII wieku, natomiast Szydłowiec prawa miejskie uzyskał w 1427 roku. Z dawnej świetności miasta, z czasów Szydłowieckich i Radziwiłłów do dziś zachował się ratusz, kościół farny oraz zamek.

Szydłowiec zamek

Zamek, widok z dziedzińca. Szydłowiec ciekawostki

Zamek w Szydłowcu

Tu, gdzie wcześniej stał rycerski gród, Stanisław Szydłowiecki postanowił wybudować zamek. Powstał on w latach 1470-1480, na sztucznej wyspie znajdującej się w środku Parku Radziwiłłowskiego i był otoczony fosą. Ten gotycki zamek został przebudowany w latach 1515-1526, w stylu renesansowym przez Mikołaja Szydłowieckiego. Potem zamek trafił do rodziny Radziwiłłów. Został przebudowany w stylu późnorenesansowym i barokowym przez Albrechta Władysława Radziwiłła w latach 1619-1629.

Zamek wraz z dobrami szydłowieckimi w 1802 roku sprzedano księżnej Annie Sapieżynie Zamoyskiej, a ta 26 lat później odsprzedała go w 1828 roku skarbowi Królestwa Polskiego. Niedługo potem dzierżawcą zamku został Maurycy Engerman, który urządził tu magazyn piwa.

Od II połowy XIX wieku zamek popadał w ruinę. W 1922 r. został uznany za zabytek i sukcesywnie wykonywano w nim prace remontowe. W latach 1950-52 rozpoczęto kolejne prace remontowe, a w 1963 r. oddano do użytku zachodnie skrzydło zamku.

Zamek jest dwupiętrowy, trójskrzydłowy, położony jest na planie nieregularnego czworoboku. Wybudowany głównie z piaskowca, otynkowany na biało i pokryty czerwoną dachówką. Obecnie jest tu Szydłowieckie Centrum Kultury oraz Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Jest tu sala kinowa, biblioteka publiczna, sala wystawowa oraz kawiarnia. Adres zamku: Szydłowiec, ul. Sowińskiego 2.

Ciekawostki o Szydłowcu

* 6 i 7 lipca 1809 r. na zamku stacjonował książę Józef Poniatowski z niewielkim oddziałem wojska.
* W zamku podobno pojawia się duch Białej Damy.

Szydłowiec zamek

Szydłowiec, zamek

Kościół farny w Szydłowcu

W pierwszych latach XV wieku w Szydłowcu stanął drewniany kościół rzymskokatolicki, pod wezwaniem św. Zygmunta Króla. Pod koniec XV wieku Jakub Szydłowiecki rozpoczął budowę murowanej świątyni. Jego brat Mikołaj zakończył tę budowę; w 1525 roku świątynia była gotowa i wyposażona.

Kościół zbudowano z białego piaskowca. Składa się z trójprzęsłowego prezbiterium oraz prostokątnej, dużo szerszej i wyższej nawy. Obecny wystrój wnętrza ma charakter renesansowy. Znajdują się tu m.in. płyta nagrobna Mikołaja Szydłowieckiego oraz pomnik nagrobny Mikołaja Radziwiłła i jego żony Marii. W kościele są XIX-wieczne organy.

Szydłowiec kościół farny

Szydłowiec, kościół farny

Ratusz w Szydłowcu

W samym centrum 12-tysięcznego Szydłowca, na czworobocznym Rynku Wielkim, stoi budynek Ratusza. Budowla powstała w latach 1602-1629 i należy do najlepiej zachowanych późnorenesansowych zabytków w Polsce.

Budynek jest zbudowany jest na planie prostokąta i w każdym rogu ma niewielką wieżyczkę. W części wschodniej jest wysunięta na zewnątrz wieża (na górze ośmioboczna), sklepiona renesansowym hełmem. Niegdyś pod tą wieżą było więzienie.

Ratusz jest siedzibą burmistrza i administracji samorządowej Szydłowca. Jest tu również Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, a w wykutej w skale piwnicy ratusza znajduje się kawiarnia.

ratusz Szydłowca woj. mazowieckie na rynku

Pierwszy raz Szydłowiec odwiedziliśmy, gdy trwał remont gmachu ratusza

Szydłowiec. Pomnik Tadeusza Kościuszki

W południowej części Rynku Wielkiego, w Skwerze Rynkowym miasta Szydłowiec, stoi pomnik Tadeusza Kościuszki. Jego inicjatorem był w 1918 roku radny Czesław Antecki. Pomnik, zaprojektowany przez A.Karczewskiego, stanął w 1923 roku i kosztował 30 mln marek polskich. Na kolumnie znajduje się płyta z napisem „Naczelnikowi Narodu Polskiemu Tadeuszowi Kościuszce Szydłowianie 1920 r.” W 1995 roku pomnik wpisany został do rejestru zabytków ówczesnego województwa radomskiego. Pomnik odrestaurowano w 2001 roku. Obok niego odbywają się uroczystości państwowe i patriotyczne.

Szydłowiec ciekawostki renesansowy ratusz pomnik Tadeusz Kościuszko

Pomnik Tadeusza Kościuszko w Szydłowcu oraz ratusz na rynku

Kamieniołomy w Szydłowcu

Już od początku XV wieku, w Szydłowcu zaczęto wydobywać piaskowiec. To oznacza, że miasto jest  jednym z najstarszym ośrodkiem jego wydobycia oraz obróbki kamienia.  Na terenie miasta są Pikiel i Podkowiński – dwa zalane obecnie wodą, dawne kamieniołomy.

Szydłowiec ciekawostki i zdjęcia: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Chęciny
> Gołuchów
> Będzin