Ciekawa historia ubezpieczeń

pożar historia ubezpieczenia ciekawostki

Fascynująca historia ubezpieczeń na świecie i w Polsce – fakty, ciekawostki, daty

Historia ubezpieczeń

1) W IV w p.n.e. w starożytnej Grecji i Rzymie działały pożyczki morskie. Z wpłat finansowano budowę statków i wyprawy morskie. Jeśli wyprawa się nie udała – wszyscy tracili wpłacone składki. Jeśli się udała – każdy nieźle zarabiał na inwestycji.

2) 2 tys. lat temu, w czasach Hammurabiego, Bliski Wschód przemierzały karawany kupców. W przypadku jeśli np. padł wielbłąd jednego z członków karawany, pozostali robili zrzutkę pieniędzy, aby kupić mu nowego wielbłąda.

Genua 1493 ubezpieczenia historia Włochy
Genua, rok 1493. W Genui z pożyczek finansowano wyprawy morskie

3) Już od 1347 r. (dokument z Genui) działy pożyczki morskie w Italii. Wyprawy morskie finansowali też mieszkańcy Pizy i Florencji. Podobne pożyczki funkcjonowały w XV i XVI wieku w Hiszpanii, Niderlandach, Francji i Anglii. W drugiej połowie XVII w. w Anglii powstała korporacja Lloyd’s, zrzeszająca ubezpieczycieli morskich.

4) Pierwsze komercyjne firmy oferujące ubezpieczenie na życie, powstały w Anglii, na przełomie XVII i XVIII wieku. Potem podobne firmy powstały we Francji i w USA.

Historia ubezpieczeń w Polsce

5) Pierwsze ubezpieczenia pojawiły się w Polsce na przełomie XIV i XV wieku. Górnicy z Górnego Ślaska zakładali wówczas kasy brackie i spółki brackie. Z ich dobrowolnych wpłat gromadzono fundusze przeznaczane na pomoc finansową dla ofiar wypadków w kopalniach oraz dla rodzin, które traciły jedynego żywiciela rodziny. Po jakimś czasie wpłaty stały się obowiązkowe. Pierwszym dokumentem na temat ubezpieczeń napisanym w języku polskim, był „Ordunek Gorny”. Była to ustawa dotycząca kas brackich, którą w 1528 r. podpisał książę Jan II Dobry.

Śląsk XVI wiek mapa ubezpieczenia historia
Mapa Śląska, XVI wiek. Działały tu wtedy kasy brackie

6) Na wypadek wylania wody z Wisły w XVII i XVIII wieku ubezpieczano się na Żuławach. Powstały tam związki groblowe, a ze zgromadzonych składek umacniano brzegi Wisły. Nic dziwnego, często jej wody wylewały się z koryta, powodując szkody.

7) Porządki ogniowe – tak nazywały się ubezpieczenia na Wielkopolsce i w Polsce północnej, w XVII wieku. Chodziło o ubezpieczenie się w przypadku pożaru. Potem rozszerzono to na szkody związane z pożarami.
Pierwszym znanym polskim dokumentem związanym z ubezpieczeniami na wypadek pożaru, jest ustawa z Nowego Dworu (powiat maliborski) z 29 maja 1623 r.

8) Okres Polski pod zaborami, to kolejne ubezpieczenia. W 1803 r. powstało Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych oraz Towarzystwo Ogniowe Wiejskie Prowincji Prus Południowych. Ubezpieczenia na wypadek pożaru stały się obowiązkowe, a wspomniane instytucje uważane są za pierwsze publiczne zakłady ubezpieczeniowe na ziemiach polskich.

9) Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, powstała Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, przekształcona później w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Była to instytucja państwowa, ubezpieczenia były dobrowolne, były też ubezpieczenia na życie. Poza tym działało też blisko 70 prywatnych firm ubezpieczeniowych.

Prudential wieżowiec Warszawa ubezpieczenia historia
Warszawa. Wieżowiec firmy Prudential przed II wojną światową

10) Wtedy też, w okresie międzywojennym, weszło do Polski brytyjskie towarzystwo asekuracyjne Prudential. Jego siedziba – Prudential House, 16-piętrowy wieżowiec zbudowany w 1934 r. w Warszawie, do 1955 r. był najwyższym budynkiem i chlubą stolicy. Gmach odbudowano po zniszczeniach jakie doznał podczas Powstania Warszawskiego.

Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych historia ubezpieczenia
Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, foto: Julo / cc by-sa 1.0

11) Po II wojnie światowej powstał Państwowy Zakład Ubezpieczeń (ubezpieczenia osobowe i majątkowe) oraz Warta (zakres ten sam, ale składki były płacone w obcych walutach).

12) Od 1989 r. do Polski mogły wejść zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Historia ubezpieczeń: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Ciekawostki o ubezpieczeniach
> Ubezpieczenia w Polsce
> Bankomaty, karty kredytowe – ciekawostki