Import z Turcji – wszystko, co warto wiedzieć

Turcja import z Turcji

Turcja to kraj o niezwykle korzystnej lokalizacji – na granicy Europy i Azji, a także różnych kultur. W ostatnich latach kraj ten wyrósł również znacznie pod względem gospodarczym i obecnie prężnie pnie się do góry. Przewiduje się, że w perspektywie następnych dziesięcioleci Turcja może znaleźć się wśród kilku największych i najważniejszych gospodarek świata. Póki co kraj ten jest coraz bardziej atrakcyjny dla polskich importerów. Co należy widzieć o imporcie towarów z Turcji?

Dlaczego polscy importerzy decydują się na kupowanie w Turcji?

Import z Turcji opłaca się z wielu powodów. Z jednej strony pod względem kosztów pracy, czy administracji nie jest to kraj tak bardzo atrakcyjny, jak Chiny, które w dalszym ciągu są największym na świecie producentem i eksporterem różnych dóbr. Z punktu widzenia Polski i całej Unii Europejskiej Turcja ma jednak bardzo duże zalety, które powoli zaczynają przeważać nad zaletami Państwa Środka. Przede wszystkim jest to mniejsza odległość. Z pozoru w dzisiejszych czasach i przy obecnych możliwościach transportowych wydaje się to kwestią błahą. Jednak mniejszy dystans dzielący Polskę i Turcję sprawia, że koszt przewozu towarów jest po prostu sporo mniejszy, co w znacznym stopniu obniża koszty importu i wyrównuje pod tym względem ofertę turecką i chińską. Ważnym plusem są również liczne umowy międzynarodowe, które w ciągu ostatnich lat zostały podpisane pomiędzy UE i Turcja, a także bezpośrednio – pomiędzy Turcją i Polską. Najważniejszą z nich jest chyba przystąpienie Turcji do europejskiej unii celnej, co w opinii wielu ekspertów może być pierwszym krokiem do wejścia tego kraju do Unii Europejskiej, choć do tego raczej jeszcze bardzo daleko. Powodem zwiększenia zainteresowania Turcją jest również znaczny wzrost w ostatnich latach cen frachtu z Chin.

Co przede wszystkim przywozi się z Turcji do Polski?

Co zatem przywozi się z Turcji, do naszego kraju? Najważniejszym tureckim towarem, który trafia na nasz rynek, jest sprzęt motoryzacyjny. W kraju tym funkcjonuje wiele zakładów produkujących części samochodowe, które następnie używane są do produkcji aut u nas, a także części zamienne. Duże znaczenie ma również turecki sprzęt wykorzystywany w polskim przemyśle petrochemicznym. Co ciekawe, coraz częściej na nasz rynek trafia również produkowana za Bosforem elektronika, która do tej pory sprowadzana była w zdecydowanej większości z Chin. Na tym oczywiście lista towarów importowanych z Turcji się nie kończy. Polscy importerzy bardzo chętnie kupują tam również żelazo, stal i wszelkiego typu wyroby metalowe. Tradycyjnie na polski i europejski rynek trafiają również w dużej ilości turecki tekstylia i odzież.

Najważniejsze szlaki handlowe między Turcją a Polską

Zaletą współpracy handlowej z Turcją, o której nie wspomniano wcześniej, a której nie można pominąć, jest o wiele większa niż w przypadku Chin możliwość dywersyfikacji środków transportu używanych w imporcie. Transport z Turcji odbywa się nie tylko drogą morską. Bardzo duże znaczenie ma również spedycja drogowa i transport kolejowy. Zróżnicowanie możliwych środków transportu sprawia, że import z Turcji postrzegany jest jako bezpieczny – sytuacja, w której wszystkie dostępne szlaki handlowe będą zablokowane, jest praktycznie niemożliwa. Coraz większą popularnością cieszy się transport drogowy z Turcji, który możliwy jest przede wszystkim dzięki prężnie rozwijanej w tym kraju infrastrukturze drogowej. Wydaje się, że ze względu na krótki czas dostawy importerzy wybierają go zdecydowanie chętniej, niż wymagający znacznie dłuższego czasu transport morski.