Czym jest inwestowanie w CFD?

inwestowanie w kontrakty CFD

Jak działają popularne kontrakty CFD?

Inwestowanie w kontrakty CFD oferuje traderom mnóstwo możliwości, które nie są dostępne dla bardziej klasycznych inwestycji. W ramach handlu CFD, zamiast kupować instrumenty, nabywca zawiera brokerem kontraktu pewnego rodzaju umowę. Na czym ona polega i jak handlować z zyskiem? Sprawdź nasz poradnik!

Trader, który chce zarabiać na CFD wybiera aktywa oferowane przez brokera. Mogą to być m.in. indeksy, akcje, waluty lub jakiekolwiek inne aktywa, które znajdują się w ofercie. Następnie, inwestor musi otworzyć pozycję i ustawić podstawowe parametry, w tym charakter pozycji (krótka lub długa), kwota inwestycji czy też poziom dźwigni. 

Wówczas obie strony zawierają umowę. Uzgadniają w niej kurs otwarcia pozycji i określają czy pojawią się jakiekolwiek dodatkowe opłaty. Dopiero wtedy pozycja może zostać otwarta i pozostaje taka, aż do momentu w którym trader zechce ją zamknąć. Pozycja może także zostać zamknięta automatycznie, jeśli zostanie osiągnięty ustalony wcześniej limit Stop Loss lub Take Profit albo dojdzie do samoczynnego wygaśnięcia kontraktu.

Jeśli wybrana przez inwestora pozycja zamyka się z zyskiem, wówczas broker jest zobowiązany do wypłacenia kapitału inwestorowi. Jeśli nastąpi zamknięcie ze stratą, wtedy CFD broker pobiera od tradera pewną opłatę wynikającą z różnicy.

Inwestowanie w kontrakty CFD z zastosowaniem dźwigni finansowej

Inwestowanie w CFD z zastosowaniem dźwigni oznacza obracanie kapitałem pożyczonym od brokera. Inwestorzy, którzy nie dysponują odpowiednio wysokim kapitałem, w ramach stosowanej strategii inwestycyjnej, mogą się posłużyć dźwignią. Tym sposobem mogą, pomimo dokonania niewielkiej wpłaty, mogą zainwestować wielokrotnie większą kwotę.

Dźwignia finansowa jest wyrażana w postaci mnożników kapitału zainwestowanego przez tradera. Dźwignię można z powodzeniem stosować zarówno w przypadku kupna jak i sprzedaży. Nie wolno jednak zapominać, że stosując dźwignię, inwestor może zwielokrotnić nie tylko potencjalne zyski, ale także straty. 

Czy inwestowanie w kontrakty CFD jest bezpieczne?

Inwestowanie w każdy instrument finansowy jest zawsze związane z pewnym ryzykiem. Pod tym względem kontrakty CFD nie wyróżniają się na rynku finansowym. Handel kontraktami CFD bez dźwigni charakteryzuje się identycznym poziomem ryzyka, co bezpośrednie inwestowanie w instrumenty bazowe. Z kolei inwestowanie w kontrakty CFD z zastosowaniem dźwigni finansowej zwiększa ekspozycję rynkową, a tym samym podwyższa potencjalne ryzyko.