Katowice: Absurdalia, Świry, Festiwal Humoru

Absurdalia Katowice

Absurdalia 2008 w Katowicach

W dniach 19-21 listopada odbędzie się Festiwal Kultury Absurdalnej Absurdalia 2008. Portal Sadurski.com prezentuje program oraz ideę tej imprezy

Festiwal Kultury Absurdalnej Absurdalia 2008 to cztery dni wypełnione sztuką niestandardową, nie dającą zamknąć się w sztywnych ramach ogólnie przyjętych definicji, łamiącą konwencje i przyzwyczajenia widza. Między 19 a 21 listopada Katowice zostaną opanowane przez absurd w każdej postaci i staną się areną zmagań młodych ludzi z całej Polski. Odbędzie się przegląd teatralny, filmowy, muzyczny, wystawa prac plastycznych, wieczór poetycki, a to tylko niektóre z przewidzianych atrakcji – będzie absurdalnie i wyjątkowo.

O Festiwalu
Absurdalia 2008 to propozycje podania absurdu na różnych talerza sztuki. W ramach festiwalu odbędą się absurdalne koncerty, przegląd filmowy i teatralny, występy kabaretów a nawet slam poetycki. To wszystko zostanie wzbogacone o wystawę absurdalnych rzeźb, zdjęć i prac plastycznych.

„Mniej absurdu w polityce, więcej w sztuce!” to hasło przewodnie Festiwalu. Poprzez Festiwal chcemy nie tylko promować tę wąską dziedzinę sztuki jaką jest absurd, ale także zaproponować widzowi oderwanie się od absurdu codziennego życia i spojrzenie na absurd (kojarzony głównie z przeciwnościami losu) z nieco innej – twórczej perspektywy.

Każde wydarzenie festiwalu będzie miało formę konkursu. Nominacji, jak i wyłonienia wygranych dokonywać będzie niezależne Jury, specjalnie powoływane na każdą część Festiwalu. Po zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców przewidziane jest wręczenie statuetek Absurd Roku 2008 oraz nagród laureatom i nominowanym w ramach poszczególnych konkursów.

Harmonogram Festiwalu
19. 11. 2008 – środa

Przegląd teatralny
Miejsce: Teatr „Korez”
Godzina: 16:00
Wstęp: 7 zł
Przegląd teatralny skierowany jest przede wszystkim do młodych, amatorskich ekip teatralnych, które w tematyce swych spektakli dotykają szeroko pojętej problematyki absurdu.

Przegląd poetycki (w konwencji Slam Poetry)
Miejsce: Scena Gugalander
Godzina: 21:00
Wstęp: Wolny.
Wieczorek poetycki przeprowadzony zostanie w formie slamu, będącego skrzyżowaniem poezji i performance’u. Każdy z uczestników ma trzy minuty na prezentację swej twórczości, zaś jury stanowi publiczność wyrażająca aprobatę lub dezaprobatę oklaskami, gwizdami, tupaniem oraz innymi spontanicznymi reakcjami.

20. 11. 2008 – czwartek

Wernisaż wystawy plastycznej i fotograficznej.
Miejsce: Galeria Szyb Wilson
Godzina: 17:00
Wstęp: Wolny.
Na wernisażu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu prac plastycznych oraz fotograficznych. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy wszystkich artystów plastyków oraz fotografów, dotykających w swej twórczości szeroko pojętej problematyki absurdu.

Przegląd muzyczny.
Miejsce: Klub Studencki „Straszny Dwór”
Godzina: 19:00
Wstęp: 5zł
Do udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły oraz twórców muzyki o absurdalnym, w szerokim tego słowa rozumieniu charakterze. Przegląd muzyczny będzie miał charakter konkursu ocenianego przez trzyosobowe, profesjonalne jury.

21. 11. 2008 – piątek

Przegląd filmowy.
Miejsce: Centrum Sztuki Filmowej „Silesia”
Godzina: 16:00
Wstęp: 5 zł
Do uczestnictwa w przeglądzie filmowym zapraszamy wszystkich amatorskich twórców filmowych, których dzieła dotykają szeroko pojętej problematyki absurdu. Przegląd filmowy będzie miał charakter konkursu ocenianego przez profesjonalne, trzyosobowe jury.

Przegląd kabaretowy
Miejsce: Scena Gugalander
Godzina: 19:00
Wstęp: 7 zł
Przegląd kabaretowy jest nowością w tegorocznej edycji Festiwalu Kultury Absurdalnej. Ma on formę konkursu, do uczestnictwa w którym zaproszone są amatorskie zespoły kabaretowe.

Organizator
Projekt organizowany jest przez Europejskie Forum Studentów AEGEE (czyt. ae:że) Katowice, które jest częścią międzynarodowej organizacji AEGEE Europe. AEGEE Katowice jest stowarzyszeniem woluntarystycznym i apolitycznym. którego celem jest promowanie współpracy, wymiany kulturowej i intelektualnej w integrującej się Europie poprzez m.in. konferencje, szkolenia, kursy, obozy i wydarzenia kulturalne. Członkowie AEGEE to głównie młodzież akademicka, która znajduje w sobie chęć by działać na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także rozwoju własnych umiejętności.
2008-11-13

Katowice. III Festiwal Humoru za nami

W dniach 24-25 października na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbył się III Festiwal Humoru. Co to za festiwal, kim są uczestnicy i jaki jest jego cel?

• Bardzo często rozmowy koalicyjne blokują się na poziomie starcia emocjonalnego. Tak było między PO a PiS dwa lata temu. Gdyby znalazł się wówczas ktoś z poczuciem humoru, byłby to w stanie rozładować.
• Pawlak jest introwertykiem, ma jednak bardzo subtelne poczucie humoru, które rzadko wychodzi w jego kontaktach z mediami.

– to cytaty z wykładu socjologa polityki, prof. Jacka Wodza z Uniwersytetu Śląskiego, który mówił o humorze polityki i kampanii wyborczych. Wykład miał miejsce podczas zakończonego właśnie III Festiwalu Humoru.

Festiwal Humoru w Katowicach jest okazją do spotkania się naukowców, którzy przedmiotem swojej refleksji uczynili humor oraz praktyków, którzy w swojej pracy wykorzystują śmiech. Festiwal ma formę konferencji naukowej, a w tym roku odbyła się trzecia edycja. Poniżej wybrane punkty festiwalu:

ŚRODA, 24 października 2007

• Prof. dr hab. Wiesław Banyś (UŚ). Temat wykładu: Wśród słów i czynów: między polisemią, tłumaczeniem a dowcipem.
• Prof. dr hab. Marek Szczepański (UŚ), mgr Weronika Ślęzak-Tazbir (UŚ). Temat: Ziemia z uśmiechu Boga. Szata informacyjna miast śląskich.
• Prof. dr hab. Jan Malicki (UŚ). Temat: Asocjacje byczyńskie. Retoryczność humoru.
• Prof. dr hab. Marie Sobotková, prof. dr hab. Jiří Fiala (Uniwersytet im Palackiego w Ołomuńcu). Temat: O czeskim humorze pijackim.
• Dr Bogumiła Mika (UŚ). Temat: Czy muzyka poważna musi być poważna?
• Mgr Karolina Nowak (AE Poznań). Temat: O humorystycznych i ironicznych postawach w filozofii.
• Mgr Tomasz Kozłowski (UMK). Temat: Jak spreparować „zabawne”? Komizm w perspektywie ewolucyjnej.
• Mgr Łukasz Błąd (WSIiZ Rzeszów). Temat: Przeglądy i festiwale kabaretowe w Polsce – ich funkcje i rola w kształtowaniu grup kabaretowych.
• Dr Bożena Pactwa (UŚ). Temat: Humor etniczny.
• Dr Przemysław Marciniak (UŚ). Temat: Śmiech zapomnianego cesarstwa – co bawiło Bizantyńczyków?

CZWARTEK, 25 października 2007

• prof. dr hab. Jacek Wódz. Temat: Humor kampanii wyborczych.
• prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek. Temat: Czy humor jest do zbawienia koniecznie potrzebny?
• Dr Julia Legomska, dr Izabela Kusz (UŚ). Temat: „Dowcip jest okrasą głębokiego rozumu” – czyli co łączy(ło) dowcipnego z mądrym (szkic leksykalno-semantyczny).
• Mgr Karolina Wojtasik (UŚ). Temat: Między farsą i dramatem. Honoriusza Balzaca rozważania o małżeństwie.
• Mgr Elżbieta Anna Sekuła, Kangur (Instytut Kultury i Komunikowania SWPS, Warszawa). Temat: Kicz jako źródełko radości.
• Dr Marek Dziewierski (UŚ). Temat: Kiedy antropologia jest żartem.
• Mgr Monika Wróbel (UŁ). Temat: Czy zbiorowy śmiech pomaga w pracy? – podłoże i skutki emocji i nastrojów kolektywnych.
• Mgr Paweł Tomanek (UJ). Temat: Dowcipy o Holokauście: ukryty antysemityzm czy oswajanie tragedii?
• Dr Beata Tworek (UMCS). Temat: Problemy społeczne a humor.
• Mgr Agnieszka Mościcka (UŚ). Temat: Tabu chichotu. Oblicza kobiecego śmiechu.
• Mgr Beata Rusek. Temat: Humor niekonwencjonalnych zdań. Słów kilka o tym, co śmieszy w palindromie.
• Mgr Anna Bieganowska (UMCS). Temat: Szkoła w krzywym zwierciadle czyli wolne żarty z edukacji.

Rada Naukowa III Festiwalu Humoru: prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – przewodniczący. Członkowie: prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki, prof. dr hab. Jan Malicki, prof. dr hab. Tadeusz Miczka, ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor, prof. dr hab. Marian Niezgoda, prof. dr hab. Marek S. Szczepański, prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek. Sekretarze festiwalu: mgr Weronika Ślęzak-Tazbir i mgr Maria Świątkiewicz-Mośny.
2007-10-26

Kto zostanie świrem?

29 marca odbędzie się doroczna gala wręczenia statuetek „Świry 2008” i wtedy poznamy laureatów. Zobacz listę nominowanych

W sobotę, 15 marca w katowickim klubie 2B3 (pl. Sejmu Śląskiego 2) odbędą się prawybory Świrów. Natomiast Uroczysta gala wręczenia statuetek szóstej już edycji plebiscytu na świra roku, odbędzie się 29 marca w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Jak przekonują organizatorzy, w tym konkursie określenie „Świr” ma znaczenie pozytywne. W związku tym otrzymanie „Świra” można traktować jako… ogromne wyróżnienie, które świadczy o tym, iż laureat zapadł w pamięci głosujących.

W ubiegłych latach Świry otrzymali m.in.: Cezary Pazura, Andrzej Grabowski, Joanna Bartel, Kuba Wojewódzki, Olaf Lubaszenko, Krzysztof Skiba, Maciej Rock, Krzysztof Zalewski, Paweł Wilczak, Krzysztof Materna, Tercet Egzotyczny, Big Cyc, Ich Troje, Szymon Majewski, Michał Figurski, Stanisław Tym, Michał „Misiek” Koterski, Kabaret Moralnego Niepokoju

Poniżej lista tegorocznych nominowanych.

Aktor: Anna Guzik, Agnieszka Dygant, Tamara Arciuch, Piotr Pręgowski, Bogdan Kalus, Cezary Żak.

Program TV: Szymon Majewski Show, Szkło Kontaktowe, Nieczułe Dranie, Jak oni śpiewają, Gwiazdy tańczą na lodzie, Podróże z żartem.

Serial TV: Ranczo, Halo Hans, Niania, Hela w opałach, I kto tu rządzi?, Włatcy móch.

Muzyka: Feel (A kiedy jest już ciemno), Dorota Rabczewska (Katharsis), Maciej Silski (Póki jesteś), Boys (Jesteś szalona), Big Cyc (Bo z dziewczynami).

Wydarzenie: pies Ludwika Dorna w Sejmie, płyta Agnieszki Włodarczyk, występ Edyty Herbuś w serialu, dwa gołębie Agnieszki „Frytki” Frykowskiej, występ Isis Gee w Tańcu z gwiazdami.

Kabaret: Mariolka (Kabaret Paranienormalni), Ani Mru-Mru, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Łowcy. B, Piotr Bałtroczyk.

Osobowość TV: Katarzyna Pakosińska, Ędward Ącki, Michał „Misiek” Koterski, Jan Pospieszalski, Krzysztof Skiba, Szymon Majewski.

Super Świr: Zenon Laskowik, Dorota „Doda” Rabczewska, Ędward Ącki, Michał „Misiek” Koterski, Szymon Majewski.
2008-03-11

Absurdalia 2007 w Katowicach

Między 14 a 18 listopada odbędą się Absurdalia. Można zgłaszać swoje prace konkursowe (plastyka, teatr, muzyka, film, fotografia, poezja)

Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice organizuje Festiwal Kultury Absurdalnej „Absurdalia 2007” i zaprasza chętnych do udziału. Festiwal Kultury Absurdalnej jest szansą i wyzwaniem dla artystów na przeniesienie absurdu życia codziennego na  różne dziedziny  sztuki, takie jak film, wiersz, fotografia, teatr, muzyka, rzeźba i malarstwo.

Zgłoszenia do udziału w Festiwalu można nadsyłać pocztą elektroniczną do 20 października. Nadesłane prace wezmą udział w konkursie na najbardziej absurdalną: sztukę teatralną, zdjęcie, film, wiersz, pracę plastyczną oraz utwór muzyczny. Wyróżnionym w swoich kategoriach zostaną wręczone statuetki „Absurd roku 2007” oraz nagrody niespodzianki.

Program Festiwalu:
14 listopad: cykl wykładów dotyczących absurdu
15 listopad: koncerty zespołów muzycznych
16 listopad: przegląd filmowy
17 listopad: wystawa fotograficzna i ekspozycja prac plastycznych oraz wieczór poetycki
18 listopad: finał, wręczenie nagród.
2007-10-06