Jak korzystać z kalkulatora wynagrodzeń

kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Wynagrodzenia brutto i netto – czyli jak korzystać z kalkulatora wynagrodzeń

Podjęcie pierwszej pracy najczęściej jest dużym wydarzeniem dla nowego pracownika. Często nie zdaje sobie sprawy z wielu aspektów swojej pracy oraz obowiązków, jakie pracodawca ma po jego zatrudnieniu.

Część z nich, jak na przykład konieczność opłacania składek ZUS, czy zaliczek na podatek dochodowy, wpływa bezpośrednio na wysokość wynagrodzenia, które otrzyma pracownik. Dlatego, przed skierowaniem do nowego pracodawcy miliona pytań lub ewentualnie roszczeń o wypłatę wynagrodzenia w zbyt niskiej kwocie, warto sprawdzić jak skorzystać z przydatnych narzędzi, jakim mogą być kalkulatory wynagrodzeń.

Jak działa kalkulator wynagrodzeń i jak z niego prawidłowo skorzystać

Kalkulator wynagrodzeń to narzędzie najczęściej działające elektronicznie, na stronie internetowej dostawcy, bez konieczności jego ściągania na własny komputer. Użytkownik wpisując swoją pensję brutto lub netto oraz zaznaczając odpowiednie pola (dotyczące np. formy współpracy, jak umowa o pracę, zlecenie, czy dzieło) oraz ewentualne inne informacje dotyczące tej współpracy, może otrzymać orientacyjny wynik swojej pensji netto.

Należy jednak zwrócić uwagę, że kalkulator wynagrodzeń pracuje na pewnych schematach i aby móc obsługiwać wielu podatników, nie może zapewniać indywidualnej, wiążącej opinii czy wyliczenia. Podatnicy mogą korzystać z indywidualnych ulg, zwolnień, itp., aczkolwiek niestety kalkulator nie jest w stanie tego przewidzieć. Dlatego, najczęściej obok kalkulatora wynagrodzeń znajdują się informacje, na jakich założeniach pracuje, które na pewno należy przeczytać.

Jaki kalkulator wynagrodzeń wybrać?

Na rynku jest bardzo wiele stron internetowych, udostępniających kalkulatory wynagrodzeń. Po wpisaniu hasła w wyszukiwarkę, wyskakują miliony wyników. Który więc wybrać? Tak jak w przypadku każdego innego programu, finansowego czy księgowego, warto przemyśleć tą kwestię, aby otrzymać jak najbliższe prawdzie informacje. Znając już sposób działania kalkulatorów, większość osób zdaje sobie sprawę, że wyniki obliczeń będą raczej orientacyjne i przybliżone. Zwracając uwagę na kilka aspektów, można jednak zminimalizować ryzyko dużych błędów lub różnic obliczeniowych.

Po pierwsze, wybierając kalkulator wynagrodzeń, warto zweryfikować jego dostawcę – firmę lub podmiot, który udostępnia narzędzie na swojej stronie internetowej. Najlepiej aby był to podmiot znany, rozpoznawalny, rekomendowany, z ugruntowaną pozycją na rynku. Raczej odradza się korzystanie z kalkulatora wynagrodzeń na zupełnie nie znanych stronach internetowych. Po drugie, warto sprawdzić czy strona dostawcy jest na bieżąco aktualizowana, a jego narzędzia udostępniają informacje oparte o aktualne przepisy oraz stawki podatkowe i inne.

Podsumowanie i rekomendacje

Kalkulator wynagrodzeń jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do wyliczania kwoty wynagrodzenia netto, znając wynagrodzenie brutto. Pozwala uzyskać informacje, ile faktycznie otrzymamy pieniędzy na swoje konto bankowe od pracodawcy. Przy korzystaniu z tego typu programów warto pamiętać jednak o pewnych zasadach bezpieczeństwa oraz ich ograniczeniach faktycznych – tak, aby nie narazić się na błędnie podane informacje.

Kalkulator wynagrodzeń. Dziękujemy za współpracę. Link zdjęty 20.01.2021. W przypadku chęci przedłużenia, prosimy o kontakt.
https://www.e-pit*.pl/kalkulator-wynagrodzen/