Umiejętności społeczne można trenować

umiejętności społeczne komunikacja psychologia

Funkcjonowanie w społeczeństwie to jedna z najważniejszych umiejętności w całym naszym życiu. Kwestie te muszą się odnosić zarówno do przestrzeni zawodowej, jak też prywatnej.

Każdego dnia spotykamy się z innymi osobami niezależnie od tego, czy chodzi o domowników, czy też naszych kolegów z pracy. Niestety nie zawsze potrafimy komunikować się w odpowiedni sposób, co będzie miało bardzo duże konsekwencje dla naszego zwykłego codziennego szczęścia i dobrego samopoczucia. Jeżeli nie będziemy utrzymywać dobrych relacji z otoczeniem, to na pewno na tym ucierpimy. Może to przecież dotyczyć rozmów pomiędzy rówieśnikami, których interesują gry owocowe, ale chodzi także o poważne zadania zawodowe realizowane w miejscu pracy. Coraz częściej mówi się o tym, że umiejętności społeczne powinny być trenowane. Okazuje się, że statystycznie bardzo mała ilość osób będzie funkcjonować w sposób prawidłowy w swoich społecznościach. Duży wpływ ma na to:

  • > wychowanie,
  • > kod kulturowy, w którym wyrośliśmy.

Na przykład szczególnie duże problemy w adaptacji w środowisku wśród innych dzieci mają nieletni, którzy się wychowali tylko w towarzystwie dorosłych.

Wytrenowanie emocji

Kwestią zasadniczą jest przeanalizowanie funkcjonowania obszarów psychiki, które odpowiadają za uczucia. To emocje są kluczem do zrozumienia problemów adaptacyjnych i na nich właśnie skupiają się wszystkie badania naukowe prowadzone przez psychologów. W praktyce więc funkcjonowanie w grupie nie zawsze jest tak łatwo osiągalne, jakby nam się wydawało. Rodzicom pozornie się wydaje, że wystarczy tylko zapisać dziecko do szkoły, a ono już sobie tam samo poradzi.

Najczęściej w takich okolicznościach, jeżeli placówka dydaktyczna nie dysponuje dobrym pedagogiem i psychologiem dziecięcym, to w sferze wychowania mogą występować tutaj ogromne trudności. Jak łatwo się domyślić, takie problemy z emocjami będą się przenosiły również na dalsze funkcjonowanie społeczeństwie w wieku starszym. Problemy, które nie zostały rozwiązane w szkole podstawowej albo nawet w przedszkolu potem będą się odbijać emocjonalną czkawką również w szkole średniej. To samo będzie dotyczyć okresu studiów, a potem funkcjonowania w przestrzeni zawodowej.

Zajęcia pod nadzorem terapeuty

Czy więc są jakieś sprawdzone rozwiązania i metody terapeutyczne, które gwarantują wyjście z takiego impasu emocjonalnego? Jednym właśnie z bardziej praktycznych rozwiązań jest trening umiejętności społecznych. Są to zajęcia, które najczęściej będą realizowane w kilku osobowych grupach.

Kluczowa jednak jest tutaj obecność terapeuty. Będzie on na bieżąco kontrolować i obserwować zachowania wszystkich osób. Musi też zwracać uwagę na to jak uczestnicy takiego treningu będą się odnosili wzajemnie do siebie. Zaznaczmy, że w ten sposób przedstawiają się zajęcia początkowo.

Potem przychodzi czas na plan nieco bardziej zaawansowany. Na tym kolejnym etapie uczestnicy treningu zaczną wchodzić między sobą w interakcje. Wtedy dochodzi do nawiązania relacji. Wówczas jest to też okazja na wysnucie pewnych wniosków na temat siebie samych oraz innych uczestników grupy. To może być szczególnie skomplikowane zadanie, ale będzie kluczowe. Chodzi tu właśnie o prawidłowe kojarzenie faktów i właściwą ich interpretację. Te umiejętności potem mają się przydać w życiu codziennym.

Trenowanie umiejętności społecznych w praktyce

Kluczowe będzie jednak w przypadku takiej terapii, aby treningi były realizowane regularnie. W trakcie zajęć ćwiczona więc będą sprawności takie jak inicjowanie, a także prawidłowe prowadzenie rozmowy, dyskutowanie, small talk, zdolność do stawiania pytań i konieczność aktywności w trakcie dyskusji, ćwiczenie się w umiejętności słuchania innych osób, ćwiczenie postaw asertywnych.

1002 – zawsz