Wystawa rysunków Szczepana Sadurskiego

wystawa rysunku satyrycznego rysunek satyryczny

Wystawa rysunku satyrycznego

Wystawa rysunków Szczepana Sadurskiego – oferta

Dla zainteresowanych zorganizowaniem wystawy mamy propozycję, którą można modyfikować w zależności od potrzeb. Udostępnienie rysunków oraz zgoda na ich ekspozycję jest płatna (faktura VAT lub umowa o dzieło).

rysunki satyryczne wystawa rysunku satyrycznego

Wystawa rysunków

(udostępnienie rysunków na potrzeby ekspozycji)

• 100 rysunków humorystycznych/satyrycznych Szczepana Sadurskiego. Kopie (wydruki komputerowe bardzo dobrej jakości) na planszach formatu A4 (część A3). Rysunki kolorowe i czarno-białe, w większości w poziomie (czyli szersze niż wyższe). Rysunki o różnej tematyce, dla każdego niezależnie od wieku, itp.

Lub: udostępnienie rysunków w formie plików cyfrowych, przesłanych pocztą elektroniczną, do wydrukowania na miejscu.

• Istnieje możliwość zasugerowania tematyki dla części rysunków – np. rysunki o lekarzach, sportowe, satyryczne (satyra polityczna i obyczajowa), rysunki erotyczne, biznes, itp.

• Organizator przygotowuje ekspozycję we własnym zakresie, we własnych pomieszczeniach, wkładając rysunki we własne antyramy, gabloty, itp. Rysunki mogą być eksponowane w dowolnej kolejności.

szczepan sadurski-ksiazki-satyra-wyjatkowa-ksiazka-szczepana
Jedna z książkek z rysunkami Sadurskiego

• Wraz z rysunkami organizator otrzymuje portfolio autora (biografia, zdjęcia) – do udostępnienia prasie i na potrzeby promocji wystawy, w postaci elektronicznej.

• Kilka wybranych rysunków służyć będzie promocji wystawy (druk na plakatach, zaproszeniach, w internecie, itp). Organizator może je także przekazać prasie i portalom internetowym do bezpłatnej publikacji, obok publikowanych informacji o wystawie.

• Czas udostępnienia rysunków: zwykle 1 miesiąc.

• Jeśli przewidziano oficjalne otwarcie wystawy, uczestniczy w nim autor (niezbędny zwrot kosztów podróży i zapewnienie noclegu, w przypadku jeśli wystawa odbywa się z dala od Warszawy).

• Zwyczajowo organizator przygotowuje na własny koszt (lub na koszt sponsorów) poczęstunek dla osób, które przyjdą na otwarcie wystawy (wernisaż).

• Możliwość wykonywania karykatur gości wernisażu (do uzgodnienia).

• Po zakończeniu wystawy: kilka wybranych rysunków organizator może zatrzymać dla siebie (bez prawa do ich komercyjnego wykorzystania oraz publikacji), pozostałe odsyła.

• Jest to oferta dla ośrodków kultury, hoteli i miejsc rekreacyjnych, agencji reklamowych i innych organizatorów, np. firm. Także dla organizatorów eventów, np. w centrach handlowych.

• W przypadku zainteresowania prosimy o e-maila wraz z informacją: kto będzie organizatorem, gdzie i kiedy jest planowana wystawa.

• Wystawa może być uzupełnieniem usługi rysowania karykatur na żywo, na  kongresie, targach, imprezie, firmowym evencie, ttp.
.

Sadurski tygodnik Szpilki pismo satyryczne okładki
Rysunki Sadurskiego na okładkach tygodnika Szpilki, lata 80-te

Udostępnienie rysunków do ekspozycji na stałe

(jako wystrój hoteli, miejsc rekreacji, kin, firm, itp)

• Format, kolorystyka i tematyka rysunków do uzgodnienia.

• Najmniejszy problem z formatem A4. Możliwość wydruku w większych formatach, nawet 100 x 70 cm). Są to kolorowe lub cz.-białe kopie (wydruki) gotowych rysunków.

• Możliwość specjalnego wykonania rysunków o dowolnej tematyce; możliwość sprzedaży oryginałów gotowych rysunków.

• Oprawa rysunków – klient robi to we własnym zakresie.

• Możliwość przygotowania rysunków wraz z oprawą, po wcześniejszych uzgodnieniach.

• Kupujący uzyskuje zgodę na bezterminową ekspozycję rysunków w miejscu prowadzonej przez siebie działalności. Nie przysługuje mu prawo do ich powielania ani wynajmowania lub wypożyczania innym osobom i podmiotom.

• Rysunków nie można wykorzystywać w inny sposób niż określony w umowie, chyba że w późniejszym terminie zostanie to uzgodnione oddzielnie.

• Za dopłatą – możliwość wykorzystania rysunków na potrzeby komercyjno-reklamowe własnej działalności (zakres ich wykorzystania do uzgodnienia, możliwa sprzedaż praw autorskich do wybranych rysunków).

Informacja dla ośrodków kultury, domów kultury w całej Polsce

Istnieje gotowa, retrospektywna wystawa rysunków Szczepana Sadurskiego. Około 200 rysunków, komiksów, uzupełnionych anegdotami oraz ciekawostkami i informacjami z życia artysty. Są to duże plansze 100×70 cm, gotowe do ekspozycji – wstawienia na sztalugi lub w antyramy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Wystawa rysunku satyrycznego Szczepan Sadurski