Andrzej Gawroński, konkurs satyryczny w Australii

Andrzej Gawroński Australia satyryk Szczepan Sadurski

V Konkurs im. Andrzeja Gawrońskiego 2015 – wyniki

Wyniki organizowanego w Australii V Konkursu Satyrycznego im. Andrzeja Gawrońskiego 2015

Na konkurs w kategorii wiersza satyrycznego o tematyce polonijnej lub polskiej, zorganizowany przez panią Krystynę Gawrońską i Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej, napłynęły prace z Polski i Australii. Jury pod przewodnictwem dr Bogumiły Żongołłowicz przyznało następujące nagrody pieniężne ufundowane przez wdowę po Satyryku:

I nagroda, w wysokości A$500:
– Maciej Kuźmiński z Wieliczki (godło „Al grano”) za wiersz „Co ci Polska uczyniła, Norwidzie…”;

II nagroda, w wysokości A$400:
– Jerzy Michałowski z Otwocka (godło „jerrymi”) za wiersz „Dziady według George’a Orwella”;

III nagroda, w wysokości A$300:
– Bogdan Krajewski z miejscowości Warilla, Nowa Południowa Walia, Australia (godło „XEMI”) za wiersz „Polacy w Australii”.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 2 stycznia 2016 roku, podczas poetyckiego popołudnia w Town Hall w Melbourne (Australia). Była to jedna z imprez zorganizowanych w ramach festiwalu PolArt 2015, podczas której miała miejsce uroczysta promocja książki A.Gawrońskiego „Australijskie awantury”, wydanej z okazji 100-lecia narodzin patrona konkursu.
2016-01-11

Wyniki konkursu z Australii

W Sadurski.com wyniki IV Konkursu Satyrycznego im. Andrzeja Gawrońskiego, zorganizowanego w Australii

Poniżej wyniki IV Konkursu Satyrycznego im. Andrzeja Gawrońskiego – satyryka Polonii australijskiej, ogłoszonego przez Krystynę Gawrońską i Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej.

Na konkurs w kategorii wiersza satyrycznego o tematyce polonijnej lub polskiej napłynęły 24 prace – jedna z Australii oraz dwadzieścia trzy z Polski. Wśród uczestników konkursu byli m.in. emerytowany nauczyciel chemii i fizyki, anglistka, dziennikarz, ekonomista, muzyk i wokalista, lekarz internista, wychowawca w domu dziecka, historyk i geodeta. Sześć spośród uczestników, to kobiety.

Szczepan Sadurski Andrzej Gawroński satyryk książka Australia

Okładka książki Andrzeja Gawrońskiego wydanej w Australii, zilustrowanej przez Szczepana Sadurskiego

Jury w składzie: Bogumiła Żongołłowicz – przewodnicząca oraz Maria Kuczborska i Andrzej Basiński przyznało następujące nagrody pieniężne ufundowane przez Krystynę Gawrońską – wdowę po Satyryku:
– I nagroda, w wysokości AUD 500: Zbigniew Witosławski z Gorzowa Wielkopolskiego (godło “mrówkojad”) za wiersz “Do konia”.
– II nagroda, w wysokości AUD 400: Zofia Nowacka-Wilczek z Lublina (godło “Szyderca”) za wiersz “Odezwa”.
– III nagroda, w wysokości AUD 300: Grzegorz Żak z Sulikowa (godło “Grzech Agaty”) za wiersz “Wyższe Studia Emeryckie”.

Nagrody pieniężne zostaną przesłane w styczniu 2014 po uprzednim skontaktowaniu się indywidualnie z każdą z nagrodzonych osób. Nagrodzone prace ukażą się m.in. na stronie internetowej organizatora: Polsko-Australijskiego Towarzystwa Kulturalnego w Australii Zachodniej oraz na portalu www.melbourne.pl.
2013-12-28

Wyniki konkursu australijskiego

Podajemy wyniki III Konkursu Satyrycznego im. Andrzeja Gawrońskiego, organizowanego w Australii

Na konkurs w kategorii wiersza satyrycznego o tematyce polonijnej lub polskiej napłynęło 58 prac. Z Polski 46, z USA 3, z Niemiec 2 i z Australii 7. Wiek uczestników konkursu: od siedemnastu do siedemdziesięciu kilku lat.

Jury w składzie: Bogumiła Żongołłowicz – przewodnicząca, Maria Kuczborska i Andrzej Basiński, przyznało następujące nagrody pieniężne ufundowane przez panią Krystynę Gawrońską:
• I nagroda, w wysokości AUD 500: “Koncert Jankiela” – Władysław Katarzyński z Olsztyna (godło “Pstrąg”) – za przypomnienie i wyborne sparafrazowanie fragmentu epopei narodowej “Pan Tadeusz”.
• II nagroda, w wysokości AUD 400: “Polak Polakowi Polakiem” – Mirosław Prandota z Warszawy (godło “Duch”) – za doskonałe podpatrzenie polskiej sceny politycznej.
• III nagroda, w wysokości AUD 300: “Pcim” – Marek Jurgoński z Zielonej Góry (godło “Eryk”) – za lokalny patriotyzm, za miłość do Pcimia.
• Wyróżnienie, w wysokości AUD 200: “Rozterki woźnego ze szkoły imienia C.K. Norwida” – Katarzyna Micota z Wielunia (godło “Biały Kruk”) – za odważną krytykę hurra akademii patriotycznych.

Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i prezentacja utworów miała miejsce 11 grudnia 2011 roku w Domu Polskim „Syrena” w Rowville (Melbourne, Victoria). Nagrody zostaną przesłane pocztą. Nagrodzone pracę ukażą się m.in. na stronie internetowej organizatora – Polsko-Australijskiego Towarzystwa Kulturalnego w Australii Zachodniej: www.kurier.iinet.net.au.

Honorowy patron konkursu Andrzej Gawroński (1916-1997) to satyryk Polonii australijskiej, a konkurs organizują: pani Krystyna Gawrońska i Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii
Zachodniej.
2011-12-13

W Australii rozstrzygnięto II Konkurs satyryczny im. Andrzeja Gawrońskiego

Andrzej Gawroński, to satyryk Polonii australijskiej. Zmarł 12 lat temu, a nie dawno zorganizowano konkurs jego imienia. Organizatorzy konkursu, to Krystyna Gawrońska, żona zmarłego satyryka oraz Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej. Na II edycję konkursu wypłynęło 46 prac, w tym 24 z Polski, 18 z Australii, 2 z Francji, po jednej ze Szwecji i Nowej Zelandii.

Nagrodzeni:
– I nagroda w wysokości AUD 400: „Szczeropolska ballada o satyryku-zbereźniku i warszawskiej Syrence” – Zdzisław Grabowski z Konina.
– II nagroda w wysokości AUD 300: „Bo to Polska właśnie” – Grzegorz Lewkowicz z Gdyni.
– III nagroda w wysokości AUD 200: „Alarm przeciwlatarnikowy” – Przemysław Badowski-Małyszka z Siedlec

Nagrody, ufundowane przez Krystynę Gawrońską, zostaną przesłane pocztą.
2009-11-23

Konkurs im. Andrzeja Gawrońskiego – wyniki

W Australii rozstrzygnięto I Konkurs Satyryczny im. Andrzeja Gawrońskiego na wiersz i opowiadanie satyryczne. Portal Sadurski.com podaje wyniki

I Konkurs Satyryczny im. Andrzeja Gawrońskiego, zorganizowany w 10. rocznicę śmierci Andrzeja Gawrońskiego, satyryka Polonii australijskiej przez Krystynę Gawrońską i Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej został rozstrzygnięty. Napłynęły 22 prace z Polski, Francji, USA i Australii.

Jury w składzie: Bogumiła Żongołłowicz – przewodnicząca, Maria Kuczborska i Andrzej Basiński, przyznało następujące nagrody pieniężne ufundowane przez panią Krystynę Gawrońską:

w kategorii wiersz:
I nagroda w wysokości AUD 400 – „Jeszcze Polska”: Grzegorz Żak, Polska – za podjecie tematu patriotyzmu, o ktory dziś tak trudno;

II nagroda w wysokości AUD 300 – „Polska biesiada”: Grzegorz Lewkowicz, Polska – za dowcipne podpatrzenie i ujęcie polonijnych charakterów;

III nagroda w wysokości AUD 200 – „Wystarczy tylko dwóch”: Władysław Katarzyński, Polska – za trafną ocenę natury Polaka, której nie zmieni fakt zamieszkania pod inną szerokością geograficzną;

w kategorii opowiadanie:
I i II nagroda – nie przyznano;

III nagroda w wysokości AUD 300 – „Decyzja ostateczna”: Adam Mikołajewski, Australia – ze podjęcie nieustannie aktualnego tematu z życia zorganizowanej Polonii.

Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i prezentacja utworów miała miejsce 25 listopada 2007 roku w Domu Polskim „Syrena” w Rowville (Melbourne, Vic). Osobom spoza Melbourne nagrody zostaną przesłane pocztą.

Nagrodzone prace ukażą się m.in. na łamach „Kuriera Zachodniego”. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu.
2007-11-27