Z wizytą w Luksemburgu

wycieczka do Luksemburga podróże wakacje wycieczki

Zapraszamy do odwiedzenia Luksemburga, państwa w Europie. Luksemburg ciekawostki, informacje, zdjęcia. Co zobaczyć w Luksemburgu?

Ustrój polityczny Luksemburga

Artykuł 3 konstytucji Luksemburga mówi o tym, iż Wielki Książę musi należeć do dynastii Nassau, a jego osoba jest nienaruszalna. Wielki Książę obejmuje władzę w wieku 18 lat, składając przed parlamentem przysięgę, w której obiecuje stać na straży konstytucji, praw Wielkiego Księstwa, jego niepodległości, integralności terytorialnej i indywidualnych wolności. W razie poważnej niedyspozycji monarchy, jego obowiązki pełni w jego imieniu regent. Wielki Książę jest głową państwa, symbolem jego jedności oraz niepodległości. Monarcha podpisuje ustawy uchwalone przez Izbę Deputowanych. Musi ustosunkować się do takiego aktu prawnego w przeciągu 3 miesięcy. Monarcha podpisuje umowy międzynarodowe i traktaty, dowodzi siłami zbrojnymi, wypowiada wojnę i zawiera pokój, po upoważnieniu udzielonym mu przez parlament. Mianuje najważniejszych urzędników państwowych, a także nadaje obywatelstwo. Wszelkie decyzje Wielkiego Księcia wymagają kontrasygnaty odpowiedniego członka rządu.

Luksemburg ciekawostki

Katedra Notre Dame w Luksemburgu

Parlament luksemburski (luks. Châmber vun Députéirten, fr. Chambre des députés) jest jednoizbowy. Składa się z 60 deputowanych, wybieranych w wyborach bezpośrednich z okręgów wyborczych wielomandatowych, z list partyjnych, za pomocą systemu reprezentacji proporcjonalnej. Kadencja wynosi 5 lat. Deputowani nie mogą być jednocześnie członkami rządu.

Rada Stanu (fr. Conseil d’État) to ciało doradcze, składające się z 21 członków, będących zwykłymi obywatelami, mianowanymi przez Księcia.

Rząd Wielkiego Księstwa musi składać się przynajmniej z trzech członków. Pracami rządu kieruje premier. Na to stanowisko Wielki Książę powołuje lidera partii, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych.

Miasto Luksemburg – stolica

Luksemburg (luks. Lëtzebuerg, fr. Luxembourg, niem. Luxemburg), to stolica Wielkiego Księstwa Luksemburga, centrum administracyjne i finansowe państwa. Leży na południu kraju, gdzie łączą się rzeki Alzette i Pétrusse. W Luksemburgu ma swoją siedzibę kilka instytucji Unii Europejskiej, w tym Trybunał Sprawiedliwości. Większość budynków tych instytucji znajduje się jest w dzielnicy Kirchberg.

Luksemburg ciekawostki

W centrum Luksemburga

Z historii miasta
Po wybuchu I wojny światowej, mimo ogłoszonej przez Luksemburg neutralności, 2 sierpnia 1914 roku miasto zajęli Niemcy, którzy następnie od 30 sierpnia przenieśli tu na cztery lata swój sztab. W czasie II Wojny światowej od 1940 roku Luksemburg był pod okupacją niemiecką. Został wyzwolony 10 września 1944 roku przez wojska amerykańskie.

W mieście znajdują się stacje kolejowe: Luksemburg, Hollerich oraz lotnisko Luxembourg-Findel.

Ciekawostka
Co roku, na placu Glacis odbywa się dobroczynny festiwal Scheuberfouer. Festiwal zainicjowany przez księcia Jana Luksemburskiego, jest organizowany od 1340 roku.

Luksemburg ciekawostki

Centrum, pomnik Wilhelma II przed Pałacem Wielkich Książąt. Luksemburg ciekawostki

Muzea w mieście Luksemburg
* Muzeum Historii i Sztuki (Musée national d’histoire et d’art).
* Muzeum Historii Naturalnej (Musée national d’histoire naturelle).
* Muzeum Historii Miasta (Musée d’histoire de la Ville de Luxembourg).
* Muzeum Sztuki Nowoczesnej – MUDAM (Musée d’art moderne Grand-Duc Jean) proj. I.M.Pei.

Polacy w Luksemburgu
– W roku 1929 w Luksemburgu powstał Związek Chrześcijańskich Robotników Polskich, którego kontynuatorem od 1958 r. jest Związek Polaków im. Fryderyka Chopina (Union des Polonais Fryderyk Chopin au Grand Duché de Luxembourg). W mieście działa także Polskie Towarzystwo Kulturalne w Luksemburgu (L’Association Culturelle Polonaise w Luksemburgu).
– Kościół pod wezwaniem św. Henryka Króla (Eglise Saint-Henri) w dzielnicy Neudorf, należy do Polskiej Misji Katolickiej.

twierdza Luksemburg ciekawostki

Z lewej: pozostałości po luksemburskiej twierdzy. Luksemburg ciekawostki

Twierdza Luksemburg

Twierdza Luksemburg, to zespół fortyfikacji znajdujących się wokół miasta Luksemburg. Od XVII wieku do 1867 r. miała bardzo duże znaczenie strategiczne. Nazywano ją „Gibraltarem Północy” po tym, jak francuski inżynier Lazare Carnot w 1793 roku powiedział, że jest to najlepsza twierdza Europy, nie licząc Gibraltaru.

Twierdza składała się z trzech obwodów obronnych. Pod nią wykuto i wykopano 23 kilometrów kazamatów. Pierścień wewnętrzny składał się z 15. fortów, a zewnętrzny z 9. fortów, m.in. z Fortu Thüngen.

W wyniku traktatu londyńskiego z 1867 roku, który kończył spór o Luksemburg pomiędzy Francją i Prusami, twierdza została zburzona. Po 1991 roku częściowo zrekonstruowano Fort Thüngen, w którym mieści się obecnie muzeum twierdzy. Zachował się także Fort Ober-Grünewald (obok Fortu Thungen) oraz Fort Lambert. Zachowała się także Wieża Malakoff oraz Brama Eicher i Wieże Vaubana.

Luksemburg ciekawostki pałac wielkich książąt

Z prawej: Pałac Wielkich Książąt. Luksemburg ciekawostki

Pałac Wielkich Książąt

Jedną z atrakcji Luksemburga, stolicy Wielkiego Księstwa Luksemburga jest Pałac Wielkich Książąt, wybudowany w 1572 roku. Początkowo pełnił funkcję ratusza miejskiego, w 1817 r. stał się siedzibą rządu, a w 1890 r. został przekazany do dyspozycji wielkiego księcia Adolphe’a. Przed wejściem do pałacu cały czas pełni wartę uzbrojony żołnierz.

Luksemburg ciekawostki pomnik pamięci

Pomnika Pamięci – górna część. Luksemburg ciekawostki

Pomnik Pamięci w Luksemburgu

Pomnik Pamięci Le Monument du souvenir (Gelle FRA) stoi blisko centrum miasta, na Placu Konstytucji. Upamiętnia żołnierzy Luksemburga, poległych w podczas I i II wojny światowej oraz wojny w Korei. Na szczycie 21-metrowego obelisku znajduje się postać kobiety z wieńcem laurowym. Na dole obelisku znajdują się dwie postacie żołnierzy.

Pomnik powstał w wyniku ogłoszonego w 1920 r. konkursu, na który napłynęło 18 projektów. Odsłonięto go 27 maja 1923 r. W czasie II wojny światowej pomnik został rozebrany przez niemieckich okupantów. Obecny pomnik jest kopią i stoi od 1985 roku.

Luksemburg ciekawostki informacje podróże pomnik Wilhelma

Pomnik Wilhelma. Luksemburg ciekawostki 

Pomnik Wilhelma II

W sercu zabytkowego Luksemburga znajduje się plac Guillaume II, na środku którego stoi pomnik króla Wilhelma II (1425-1482). W zachodniej części placu stoi gmach Urzędu Miasta, którego budowę ukończono w 1838 roku. Oficjalnie gmach urzędu oraz pomnik zostały odsłonięte 15 lipca 1844 roku.

Luksemburg ciekawostki i zdjęcia: (c) Sadurski.com

Zobacz też: 
> Kronborg, Dania
> Czarnogóra ciekawostki
> Oslo ciekawostki