Zalety kremacji – dlaczego warto ją rozważyć?

kremacja zalety kremacji

Decyzja o wyborze tradycyjnego pochówku lub kremacji jest bardzo osobista i zależy przede wszystkim od woli zmarłego wyrażonej za życia, a w przypadku jej braku, od kilku innych czynników. Mogą to być również przesłanki ekonomiczne i ekologiczne, ale też związane z brakiem miejsc w nekropoliach przeznaczonych na pochówek tradycyjny. Poznaj zalety kremacji

Różnice pomiędzy pochówkiem tradycyjnym a kremacją

Pochówek tradycyjny polega na złożeniu ciała w trumnie i umieszczeniu w grobie ziemnym lub grobowcu. W przypadku kremacji, ciało zmarłego zostaje spopielone w wysokiej temperaturze w krematorium, a prochy przesypane zostają do małego, szczelnego naczynia tzw. urny. W obu przypadkach ceremonia pogrzebowa odbywa się zgodnie z tradycyjnym obrządkiem religijnym lub ma charakter świecki.

Zarówno ciało, jak i prochy zmarłego chowane są na cmentarzu, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Niedopuszczalne jest przechowywane urny w domu lub rozsypywaniu w dowolnie wybranych miejscach. Rozważając wybór formy pochówku ważne jest wzięcie pod uwagę takich czynników jak przekonania, koszty, dostępność miejsca oraz wpływ na środowisko każdej z obu opcji.

Czynniki ekologiczne i urbanistyczne wpływające na pochówek urnowy

Kremacja, w czasie coraz wyższej świadomości ekologicznej i dbałości o środowisko, postrzegana jest, jako bardziej ekologiczna forma pochówku w porównaniu z tradycyjnym pogrzebem. Jest procesem przyjaznym dla środowiska z uwagi na zmniejszenie zużycia drewna do produkcji trumien, a także z uwagi na eliminację szkodliwych środków chemicznych stosowanych w trakcie balsamowania zwłok.

Ponadto podczas pochówku tradycyjnego może dochodzić do zatrucia wód gruntowych. Natomiast nowoczesne piece kremacyjne wyposażone są w filtry ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Kluczowe znaczenie przemawiające za kremacją jest kurczenie się miejsc przeznaczonych na pochówek na cmentarzach. Urny zajmują znacznie mniej miejsca niż trumny.

Ekonomiczne zalety kremacji

Proces kremacji jest zdecydowanie tańszy od pochówku tradycyjnego. Niezbędne koszty do poniesienia to zakup niedrogiej, kartonowej lub drewnianej trumny, w której składane jest ciało zmarłego celem umieszczenia w piecu kremacyjnym, a następnie zakup urny na prochy.

Do zalet tej formy pochówku zalicza się również niższe koszty logistyczne oraz związane z zakupem miejsca na cmentarzu. Ceny urn uzależnione są od materiału, z jakich są wykonane oraz od użytych elementów ozdobnych, ale i tak są niższe niż ceny trumien. Obecnie ogólne koszty pochówku z uwzględnieniem kremacji mogą wynosić od kilkuset złotych do 4 tysięcy. Fachowe doradztwo w zakresie kremacji oraz usługi kremacji świadczy Zakład Pogrzebowy Archon. Ze szczegółami oferty można zapoznać się wchodząc na stronę internetową: www.krematorium.wroclaw.pl.

WP / zawsz / zalety kremacji

Zobacz też:
> Ciekawostki o cmentarzach
> Cmentarz Centralny w Szczecinie