22 super ciekawostki o szkole i nauce

szkoła ciekawostki o szkole edukacja nauka nauczanie

Szkoła ciekawostki o szkole i nauczaniu. Nauka, nauczyciele, wiedza oraz uczniowie. Historia, fakty o oświacie, ciekawostki szkolne, najmniejsze szkoły świata

Ciekawostki z historii nauczania

1) Szkoła w starożytnej Grecji miała charakter zespołowy. Platon uważał, że ludzi należy kształcić artystycznie i plastycznie. W Grecji dominowały dwa nurty kształtowania osobowości – spartański i ateński.

2) W Sparcie chłopcy od siódmego roku życia oddawani byli przez rodziców, aby zdobywali wiedzę. W trudnych warunkach, bez luksusu w którym często wcześniej dorastali, odbywali edukację w grupach. Podstawa programowa ograniczała się do minimum. Nacisk kładziono na surową dyscyplinę i całkowite podporządkowanie się nauczycielowi oraz doskonalenie się w walce.

3) W Atenach chłopcy od 6 roku życia zaczynali edukację szkolną pod okiem niewolników, zwanych pedagogami. Szkoła była płatna i początkowo miała dwóch nauczycieli – gramatystę (od nauki liczenia i pisania) oraz lutnistę – od muzyki, śpiewu i poezji.

uczeń edukacja nauka nauczanie szkoła
Wielu uczniów uważa, że nauka to katorga, ale w dojrzałem życiu mile wspominają okres nauki w szkole

4) Pandemia koronawirusa (covid-19) sprawiła, że uczniowie i nauczyciele poznali nowy sposób nauczania – nauczanie zdalne. Każdy siedział w swoim domu przy komputerze podłączonym do Internetu, co miało dobre i złe strony. Miejmy nadzieję, że podobnych ekstremalnych sytuacji w przyszłości już nie będzie, więc ten punkt znalazł się w kategorii „Historia”.

Kobiety i zdobywanie wiedzy

5) Przez setki lat kobiety miały utrudniony dostęp do edukacji. Uważano, że ich zadaniem jest sprawowanie pieczy nad gospodarstwem domowym.

6) Większość kobiet do XX w pobierała edukację domową. W XIX w triumfy święciły pensje, czyli szkoły z internatem dla dziewcząt. Uczono tam modnego wówczas języka francuskiego, tańca, religii, historii i geografii. Główny nacisk kładziono na przedmiot nazywany: Gospodarstwo domowe.

7) Kiedy w XIX w zachodniej Europie uczono dziewczęta jak szyć i gotować, Polka, Maria Skłodowska-Curie, tuż przed rokiem 1900 jako pierwsza kobieta na Sorbonie skończyła studia, na wydziale fizyczno-chemicznym. Dodamy, że studia mogła rozpocząć tylko dzięki wstawiennictwu siostry.

Maria Skłodowska Curie Piotr ciekawostki fizycy ciekawostki naukowcy
Maria Skłodowska-Curie i jej mąż Piotr. Ciekawostki o szkole

Oświata i nauczanie w Polsce

8) Do Polski powszechny obowiązek szkolny przywędrował po 1919 roku. Wzorowany na modelu pruskim, zakładał karność, podporządkowanie się nauczycielom i ścisłą hierarchię. Za brak posłuszeństwa groziła kara cielesna.

9) Edukacja w dzisiejszej Polsce wbrew pozorom nie całkiem bezpłatna. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, podatek na szkoły państwowe wynosi około 5 tys. rocznie. Oznacza to, że dwoje pracujących rodziców płaci za szkołę dla swojego dziecka ok. 10 tys rocznie. Za tę sumę, można by opłacić dobrą szkołę prywatną.

10) Edukacja domowa wraca do łask. Coraz więcej rodziców widzi rażące niedomagania państwowej oświaty. Na edukację domową decydują się zazwyczaj rodziny wielodzietne – tam, gdzie rodzice mają wyższe wykształcenie.

11) Obowiązek szkolny w Polsce mają osoby do czasu ukończenia 18. roku życia.

12) Wciąż czytamy o przeładowanym programie nauczania w polskich szkołach, tymczasem z raportu OECD „Education at a Glance 2021” wynika, że polscy uczniowie mają najmniej zajęć lekcyjnych spośród krajów zrzeszonych w tej organizacji. Polscy uczniowie (5334 godziny) spędzają w szkole o połowę czasu czasu (chodzi o obowiązkowy program nauczania) niż uczniowie w Danii (10.600 godzin). Najbardziej zapracowanymi uczniowie mieszkają w Australii (11.060 godzin).

szkoła ciekawostki o szkole edukacja nauka nauczanie
To, czego nauczymy się w młodości, pozostanie w nas na zawsze. Ciekawostki o szkole

Ciekawostki o szkole i nauce

13) Twórczynią nowoczesnej edukacji była też Maria Montessori. Myśl przewodnia modelu nauczania Montessori mówi, aby nie przeszkadzać dzieciom w rozwoju i pozwolić im na samodzielność. Placówki montessoriańskie stanowią zróżnicowaną wiekowo grupę, a dzieci uczą się przez doświadczenia i praktykę. W podejściu Montessori ważne jest zwrócenie uwagi na tzw. okresy sensytywne, kiedy dziecko pochłonięte jedną czynnością, opanowuje ją do perfekcji.

14) Janusz Korczak (1878-1942) prowadzący Dom Sierot, miał innowacyjne, jak na tamte czasy podejście do edukacji. Propagował partnerstwo w relacjach nauczyciela z dzieckiem oraz poszanowanie jego godności. Uważał, że całe społeczeństwo jest odpowiedzialne za wychowanie dzieci. W swojej placówce wprowadził sąd koleżeński z kodeksem przebaczenia.

15) W 2019 r. media obiegła sensacyjna informacja o szkole we wsi w woj. podkarpackim. Z roku na rok było coraz mniej uczniów, wreszcie było ich mniej niż… nauczycieli. Na czterech uczniów było ośmiu nauczycieli. W świetle prawa szkoły nie można było zamknąć. Pisano wtedy o „najmniejszej szkole w Polsce”.

> Dowcipy o nauczycielach

Kolejne ciekawostki o szkołach – szkolne NAJ

16) Za największą szkołę świata uchodzi szkoła Lucknow (stan Uttar Pradesh, Indie). Uczy się w niej ponad 47 tys. uczniów, a szkoła zatrudnia 3,8 tys. pracowników. Gdy w 1959 roku zaczęła działać, miała pięciu uczniów.

17) Podobno największa szkoła w Polsce działa we Wrocławiu. W szkole podstawowej nr 113 uczy się 900 uczniów.

szkoła ciekawostki o szkole edukacja nauka nauczanie
Gdzieś daleko od Polski… Ciekawostki o szkole

18) Najmniejsza szkoła świata? Jeden uczeń uczęszcza do szkółki w wiosce Makarta, w Gruzji. Także jeden chodzi do szkoły niedaleko Turynu we Włoszech oraz w Sanmenli w Chinach. Jesteśmy pewni, że obecnie te dane są nieaktualne, w każdym razie co jakiś czas media informują o kolejnej „najmniejszej szkole świata”.

19) W Polsce uczniowie średnio uczą się przez 90 godzin tygodniowo. To oznacza, że w całym roku szkolnym przebywają w szkole przez 2880 godzin. No, chyba że ktoś jest chory albo wagaruje.

20) Najmłodszy nauczyciel w Polsce ma 21 lat i uczy w podstawówce w Łodzi. W chwili gdy piszemy ten zestaw ciekawostek jest to informacja świeża, bo z października 2022.

Szkoły przyszłości

21) Futurolodzy zakładają w niedalekiej przyszłości rozpad szkoły w tradycyjnym znaczeniu. Coraz częściej mówi się, że obecne placówki państwowe mają na tyle przestarzały program, że nie są w stanie wykształcić uczniów, aby osiągali sukces zawodowy we współczesnym świecie.

22) Najbardziej innowacyjne szkoły istnieją w Japonii, gdzie uczy się nowych technologii. Indywidualne podejście do nauki mają też kraje skandynawskie. Tam model nauczania opiera się na swobodzie, podążaniu za uczniem i skierowaniu uwagi na jego mocne, a nie słabe strony.

Ciekawostki o szkole i nauce: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Ciekawostki o zabawkach
> Humor z zeszytów szkolnych
> Dowcipy o szkole