Pałace w Lublinie

miasto Lublin pałace pałac ciekawostki

Najsłynniejsze pałace Lublina. Pałac Czartoryskich, Pałac Lubomirskich, Gmach Rządu Gubernialnego, Pałac Potockich, Pałac Sobieskich, Pałac Parysów, Dwór Gorajskich, Pałac Biskupi

1. Gmach Rządu Gubernialnego

Neoklasycystyczny Gmach Rządu Gubernialnego (Plac Litewski 5) zbudowano w latach 1859-1861. Był rządowym gmachem gubernia lubelskiej (jednostka administracyjna Królestwa Polskiego), w okresie międzywojennym było tu Dowództwo Okręgu Korpusu Nr II. Po wojnie budynek przekazano dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i obecnie jest tu Wydział Psychologii UMCS.

Gmach Rządu Gubarnialnego miasto Lublin pałace pałac ciekawostki
Lublin. Gmach Rządu Gubernialnego. Foto: Krzysztof Ziemacki / cc-by-sa 4.0

2. Pałac Czartoryskich

Pałac Czartoryskich (adres: Plac Litewski 2) zbudowano w drugiej połowie XVII wieku, w stylu barokowym. Potem był przebudowywany, ostatnio w 1973 roku. Jego pierwszymi właścicielami byli Lubomirscy, w roku 1731 pałac przeszedł w ręce Czartoryskich, a od 1812 r. należał do kolejnych właścicieli. Został poważnie zniszczony podczas II wojny światowej, potem był tu Dom Turysty PTTK, a od 1973 r. jest siedzibą Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Pałac Czartoryskich miasto Lublin pałace pałac ciekawostki
Pałace Lublina: Pałac Czartoryskich. Foto: Szater / cc-by-sa 3.0

3. Pałac Lubomirskich

Pałac Lubomirskich (Poradziwiłłowski), adres: ul. Plac Litewski 3, zaczęto budować w XVI wieku. Początkowo był budowlą renesansową, potem barokową, obecnie (od przebudowy w 1829 r.) ma styl klasycystyczny. Po II wojnie światowej budynek przekazano na Wydział Politologii UMCS.

Pałac Lubomirskich miasto Lublin pałace pałac ciekawostki zabytki
Pałac Lubomirskich w Lublinie. Foto: Krzysztof Ziemacki / cc-by-sa 4.0

4. Pałac Potockich

Pałac Potockich (Staszica 3) wybudowano w latach 1719-1734 dla Jerzego Potockiego, potem był przebudowany. Były tu koszary kawalerii, do 1826 r. wiezienie, potem była tu policja i wojsko rosyjskie. Obecnie pałac należy do prywatnego inwestora.

5. Pałac Sobieskich

Pałac Sobieskich (ul. Bernardyńska 13) wybudował w XVI w. wojewoda lubelski Marek Sobieski. Potem był przebudowywany, na początku XIX w. był tu młyn oraz piekarnia. Po plajcie młynu w 1863 r. były tu mieszkania, dobudowano dwa piętra. W latach 1905-1939 było tu prywatne gimnazjum żeńskie, po wojnie siedziba PZPR. Obecnie budynek należy do Politechniki Lubelskiej

Dwór Sobieskich miasto Lublin pałace pałac ciekawostki zabytki
Pałac Sobieskich, sprzed remontu. Foto: Tomasz Zugaj / cc-by-sa 4.0

6. Pałac Parysów

Pałac Parysów (ul. Bernardyńska 3) zbudowano w I połowie XVII wieku jako jednopiętrowy budynek z dziedzińcem wewnętrznym i dwoma narożnymi basztami obronnymi. Potem był przebudowywany, a w XIX w. stał się kamienicą mieszkalną, tracąc charakter barokowy. Na początku XX wieku mieściła się tu Resursa Kupiecka (rodzaj klubu towarzyskiego). Obecnie są tu różne firmy.

Dwór Gorajskich miasto Lublin pałace pałac ciekawostki zabytki
Dwór Gorajskich w Lublinie. Foto: Szater / cc-by-sa 3.0

7. Dwór Gorajskich

Przy ul. Północnej 22a stoi wczesnobarokowy Dwór Gorajskich. Pierwsze pisemne wzmianki o nim pochodzą z 1737 r., gdy właścicielem był Felicjan Bielski. Po remoncie (lata 70. XX w.) jest siedzibą Automobilklubu Lubelskiego.

Pałac Biskupi miasto Lublin pałace pałac ciekawostki
Pałac Biskupi w Lublinie. Foto: Nutaj / cc-by-sa 3.0

8. Pałac Biskupi

Przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego znajduje się zespół Pałacu Biskupiego (Łańcuchowskich). Jest tu siedzibą Kurii Metropolitalnej, w drugim rezyduje arcybiskup.

Pałac zbudowano w w drugiej połowie XVIII wieku jako rezydencję szlachecką i miał wielu właścicieli. W latach 1946–1948 mieszkał tu biskup lubelski Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski. Od 1996 r. na dziedzińcu pałacu stoi jego pomnik. Drugi pomnik Wyszyńskiego w Lublinie stoi na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Pałace Lublina: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Ciekawostki o Lublinie
> Historia lubelskich Żydów
> Kościoły Lublina