Minimalna stawka godzinowa – co warto wiedzieć?

minimalna stawka godzinowa praca

Minimalna stawka godzinowa to pojęcie z którym spotykamy się dość często, podejmując się różnego rodzaju prac. W dalszym ciągu jednak wokół minimalnej stawki godzinowej pojawia się wiele niejasności. Kogo więc ona obowiązuje i co powinniśmy o niej wiedzieć?

Czym jest minimalna stawka godzinowa?

Jak sama nazwa wskazuje, minimalna stawka godzinowa, to minimalna wysokość wynagrodzenia, którą pracownik może otrzymać za każdą godzinę podczas której wykonuje on dane usługi lub zlecenia. Jest ona gwarantowana przez zlecającego dla tego kto dane zlecenie przyjmuje. Jednak kim są przyjmujący zlecenie i świadczący usługi? Otóż mowa tu przede wszystkim o:

 • – osobach fizycznych, a także o osobach które wykonują działalność gospodarczą, która zarejestrowania jest w Polsce, a jednocześnie mowa tu o osobach fizycznych, które nie zatrudniają pracowników i nie zawierają umów ze zleceniobiorcami.
 • – osobach fizycznych, które z kolei nie wykonują działalności gospodarczej, jednak przyjmują zlecenia i świadczą usługi na podstawie np. umowy zlecenie. Wówczas wykonują oni określone zadania na rzecz danego przedsiębiorcy, czy na rzecz danej jednostki organizacyjnej, w ramach działalności prowadzącej przez te podmioty.

Warto również wyjaśnić co rozumiemy pod pojęciem samej działalności gospodarczej. Otóż odnosi się ona szczególnie do działalności zarobkowej, a także działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, a także poszukiwanie czy rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Co więcej pod pojęciem działalności gospodarczej rozumie się także to, że jest ona odpowiednio zorganizowana i prowadzona w sposób ciągły.

Kogo nie obowiązuje minimalna stawka godzinowa?

Okazuje się, że istnieją sytuacje kiedy minimalna stawka godzinowa nie znajduje zastosowania. Wówczas pracodawcy zobowiązani są do wypłaty wynagrodzeń pracowników w myśl innych przepisów prawa. Kiedy więc nie obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Otóż nie można jej zastosować w stosunku do:

 • – osoby, która prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników
 • – osoby, która prowadzi działalność gospodarczą jednak zawiera umowy zlecenie
 • – osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na terenie UE lub EOG
 • – osoby, która prowadzi własną działalność gospodarczą, o ile usługa, która ma zostać wykonana jest życzeniem osoby fizycznej, która z kolei takiej działalności nie prowadzi
 • – osób fizycznych, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, jednak zawierają umowę zlecenie
 • – osób świadczących usługi w oparciu umowy o dzieło
 • – osób zawierających umowy agencyjne
 • – osób zawierających umowy zlecenie, kiedy spełnione są niezbędne warunki czyli o miejscu i czasie wykonywania danego zlecenia decyduje zleceniobiorca, a z tego tytułu przysługują mu odpowiednie prowizje
 • – umów, które dotyczą głównie usług opiekuńczych czy bytowych i są realizowane w ramach prowadzenia domów pomocy społecznej  i domów opieki
 • – do umów które traktują o: pełnieniu zastępstwa zawodowego, tworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub utworzeniu placówki domu dziecka, przedmiocie prowadzenia takiego domu dziecka, pełnieniu funkcji rodziny pomocowej, pełnienie funkcji dyrektora placówki która nosi status opiekuńczo wychowawczej.
 • – względu na charakter opieki, która jest sprawowana o ile usługi w jej ramach są świadczone, bez żadnej przerwy przez okres dłuższy niż 24 godziny.
 • – umów, które dotyczą głównie usług opiekuńczych, sprawowanych nad grupą osób, a także nad osobami w trakcie ich wypoczynku czy wycieczek – oczywiście muszą one być świadczone bez przerwy przez okres 24 godzin.
 • – umów, które traktują o sprawowaniu opieki domowej nad osobą starszą, ciężko chorą, czy nad osobą niepełnosprawną- wówczas w związku z ich wykonywaniem, osoba świadcząca dane usługi musi zamieszkać ze swoim podopiecznym w domu lub mieszkaniu, a co więcej, przez wzgląd na charakter opieki, usługi takie mogą być świadczone tylko i wyłącznie jednej osobie, lub rodzinie która wspólnie mieszka ze sobą, przez okres dłuższy niż 24 godziny.

W wyżej wymienionych przypadkach, minimalna stawka godzinowa nie może zostać zastosowana.

Minimalna stawka godzinowa / link zdjęty 14.9.23, dziękujemy za współpracę