Odtrucie alkoholowe domowymi sposobami – czy to może się udać?

odtrucie alkoholowe uzależnienie alkohol

Uzależnienie od alkoholu jest złożonym problemem, który dotyka nie tylko samego chorego, ale także całej jego rodziny. Niestety – alkoholizm wciąż jeszcze bywa tematem tabu i wywołuje poczucie wstydu. To dlatego chorzy szukają domowych sposobów walki z uzależnieniem, próbując bezskutecznie z nim zerwać, przekonywani przez otoczenie, że jest to kwestia tzw. silnej woli. Czy możliwe jest odtrucie alkoholowe w warunkach domowych? Wątpliwości w tej ważnej kwestii rozwiewamy w poniższym artykule.

1. Odtrucie alkoholowe w domu – czy jest to możliwe?

2. Detoks alkoholowy i co dalej?

Odtrucie alkoholowe w domu – czy jest to możliwe?

Oczywiście jest to możliwe – odtrucie alkoholowe jest bowiem stanem, w którym organizm pozbywa się substancji toksycznych, dostarczanych mu wraz z alkoholem. Pojawia się zatem w momencie odstawienia alkoholu. Niemniej jednak nie zalecamy pozostawania w tym czasie bez opieki medycznej, czyli w domu. Skutki takiego postępowania mogą być niekiedy dramatyczne. Ponadto opieka medyczna, jaką zapewnia ośrodek leczniczy, pozwala zniwelować przykre objawy, które towarzyszą procesowi odtrucia alkoholowego. Wykwalifikowany personel czuwa nad pacjentem, możliwe jest także przeprowadzenie badań laboratoryjnych, a w razie potrzeby włączenie leczenia farmakologicznego. Odtrucie alkoholowe to pierwszy i jakże ważny krok do podjęcia leczenia. Jeżeli przeprowadzimy je w domu, w sposób niekontrolowany i pozbawieni opieki medycznej, to narażamy się na nieprzyjemne konsekwencje ze strony organizmu. Nie rozwiązuje to także problemu z alkoholem. Nie warto pozbawiać się szansy bezpiecznego odtrucia alkoholowego, a następnie podjęcia fachowego leczenia.

Detoks alkoholowy i co dalej?

Jak już wspomnieliśmy – detoks alkoholowy jest pierwszym krokiem do podjęcia dalszego leczenia. To dlatego tak ważne jest, by poddać mu się pod opieką wykwalifikowanego personelu, który pokieruje dalej leczeniem pacjenta. Po bezpiecznym detoksie alkoholowym konieczne jest bowiem rozpoczęcie terapii. Najlepiej poddać jej się w specjalnie przeznaczonym do tego celu ośrodku leczenia uzależnień. Samo wyrwanie się z dotychczasowego środowiska pomaga spojrzeć z dystansu na spustoszenia, jakie uzależnienie poczyniło w życiu pacjenta. W ośrodku leczenia uzależnień każdy pacjent ma szansę podjąć dostosowaną indywidualnie do jego potrzeb terapię, opartą na różnych metodach (grupową oraz indywidualną). Bardzo ważne jest zrozumienie samego mechanizmu uzależnienia, a tak nauczenie się tego, jak radzić sobie z pokusami po zakończonym leczeniu. Należy bowiem pamiętać, że wychodzenie z nałogu jest długotrwałe.