Jak kształtować poczucie piękna u dziecka

dziecko wychowanie dziecka estetyka poczucie piękna

Dom – przestrzeń, która ma dawać dziecku poczucie bezpieczeństwa. W taki sposób ją budujemy, dbamy o nią, bo mamy świadomość, że ma ona wpływ na rozwój najmłodszych. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że także otoczenie na zewnątrz, z którym dziecko ma styczność, wpływa na jego odczucia, emocje, samopoczucie oraz może kształtować pozytywne nawyki i zachowania.

Osobowość naszych pociech warunkowana jest przez wiele czynników. Najczęściej przywołujemy znaczenie genów oraz wychowania. Jednak również przestrzeń, w jakiej przychodzi im dorastać, ma istotne znacznie. Środowisko, zarówno to społeczne, jak i fizyczne, także kształtuje nas jako ludzi.

Piękno z perspektywy dziecka

Dzieci są bystrymi obserwatorami otaczającej rzeczywistości, a rodzice wiedzą, że mało co ujdzie ich uwadze. Już od pierwszych dni uczą się poznawać świat poprzez zmysły, reagując na bodźce z otoczenia. Te wzrokowe są szczególnie uprzywilejowane przez nasz mózg. Wzrok odpowiada za interpretację otoczenia, nasze interakcje z nim i rozumienie świata.

Dzieci od najmłodszych lat są również w stanie docenić piękno. John Dewey, filozof i pedagog, przedstawiciel nurtu socjologizmu pedagogicznego, w swoich pracach kładł szczególny nacisk na znaczenie otoczenia, w jakim wzrasta dziecko. Uważał on, że środowisko kształtuje wzorce estetyczne najmłodszych. Jeśli dziecko wychowywane jest w nieciekawym, szarym miejscu, jego potrzeby piękna prawdopodobnie nie rozwiną się prawidłowo. Z kolei harmonijne i atrakcyjne obiekty pomagają modelować poczucie estetyki oraz dobrego smaku.

Brzydka szkoła – gorsze wyniki

Niezwykle ważne jest, by od początku uwrażliwiać dzieci na piękno, kształtując w nich właściwe wzorce estetyczne. Takie rozwijanie wrażliwości estetycznej u najmłodszych może też znacząco wpłynąć na ich poziom przyswajania wiedzy oraz na to, jak będą odbierać bodźce z otoczenia. Zdaniem pedagogów kształcenie plastyczne, obcowanie ze sztuką czy ładnymi przedmiotami może zwiększać ilość połączeń neuronowych w mózgu, co skutkuje podwyższeniem możliwości intelektualnych pociech.

W tym kontekście warto zauważyć, jak duże znaczenie ma estetyka przestrzeni, z którymi dzieci obcują na zewnątrz domu, na przykład wygląd szkoły. Przeprowadzono badania, których wyniki znalazły się
w raporcie „Jak piękniejsze otoczenie wypływa na nasze samopoczucie”. Wykazało ono, że zadbana przestrzeń w szkole wyzwala w uczniach zadowolenie, uczucie szczęścia i radości oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa. To z kolei przekłada się na większy zapał do nauki, kreatywność, chęć do działania. Z kolei nieestetyczne wnętrza szkoły budzą niechęć, odrazę i wprowadzają niepokój. Co ciekawe, w mniej zadbanych szkołach efektywność pracy dzieci spada aż o 10% .

dziecko wychowanie dziecka estetyka poczucie piękna
Estetyka otoczenia ma pozytywny wpływ na rozwój poczucia piękna u dziecka

Aby czuć się dobrze

Jak się okazuje, piękne szkoły, atrakcyjne osiedla czy zielone parki mają do zaoferowania o wiele więcej niż tylko wspaniały krajobraz. Teresa Latuszewska-Syrda, prezes zarządu Fundacji Urban Forms, podkreśla, że: – Ludzie często zapominają o tym, jak duże znaczenie ma estetyka miejsc, w których żyjemy. Ładne przestrzenie nie tylko podnoszą jakość funkcjonowania w mieście, ale i korzystnie wpływają na samopoczucie jego mieszkańców. Co niezwykle ważne, dzieci wychowywane w pięknym otoczeniu będą chciały w przyszłości w takich przestrzeniach funkcjonować – tworząc je i o nie się troszcząc. Dlatego cenne jest, byśmy chcieli przekazywać dzieciom właściwe wzorce estetyczne. A najlepiej będziemy to robić, sami dbając o swoje otoczenie.

Dobroczynny wpływ estetycznego otoczenia na nastrój człowieka ilustruje przeprowadzone niedawno badanie. Jego celem było sprawdzenie reakcji ludzi na przedmioty codziennego użytku, które pogrupowano na te „piękne”, „funkcjonalne” oraz „piękne i funkcjonalne”. Naukowcy swoje wnioski wysnuli na podstawie analizy rytmu serca badanych oraz poziomu wydzielanego przez nich potu. Jak pokazują wyniki, obiekty czysto funkcjonalne i mało atrakcyjne wizualnie skutkowały wzrostem negatywnych emocji nawet o 23%. Z kolei obcowanie z rzeczami jednocześnie pięknymi i spełniającymi swoją funkcję wywoływało wzrost pozytywnych emocji, takich jak zadowolenie czy spokój. Zauważalna stała się także redukcja o prawie jedną trzecią (29%) odczucia gniewu bądź irytacji.

Nie wyrzucaj papierków na ulicę

Czy wiesz, że nawet jeden niewinnie wyrzucony papierek potrafi sprawić, że następna osoba również zacznie zaśmiecać środowisko? Tę kolej rzeczy potwierdza tak zwana teoria rozbitych okien, która zakłada, że nieporządek prowokuje nas do dalszych, często także szerszych, działań niezgodnych z normami społecznymi, a nawet prawem. W uproszczeniu, jeżeli w budynku zostanie stłuczona szyba i przez jakiś czas nie zostanie naprawiona, to w końcu wybite zostaną wszystkie okna. Tę tezę można odnieść do wielu zachowań społecznych: śmiecenie, niszczenie budynków, pisanie po murach, łamanie przyulicznych krzewów. A z kolei postępująca dewastacja obszaru obniża poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego piękna wspólna przestrzeń pozwoli uchronić najmłodszych przed negatywnym oddziaływaniem otoczenia. Co więcej, będzie sprzyjać edukacji w zakresie dbałości o wspólną, dzieloną z innymi, przestrzeń.

Jak pokazują wnioski płynące z badań oraz opinie ekspertów, miejsca, w których funkcjonujemy, mają bardzo duży wpływ zarówno na nas samych, jak i na nasze dzieci.

Zobacz też:
> Najsłynniejsze zabawki świata
> Wózki dziecięce – ciekawostki, historia
> Ciekawostki o krasnoludkach