Śmierć właściciela pojazdu a ubezpieczenie OC

śmierć właściciela pojazdu ubezpieczenie oc ciekawostki

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych podpisywana jest z reguły na okres 12 miesięcy. W tym czasie wiele może się zmienić w kwestii własności pojazdu. Co dzieje się z OC, jeśli dojdzie do śmierci posiadacza auta?

Czy ubezpieczenie OC traci ważność po śmierci właściciela pojazdu?

Śmierć osoby bliskiej jest dla rodziny i przyjaciół zmarłego ogromnym szokiem, nawet jeśli wynika z długotrwałej choroby. Pogrążeni w żałobie muszą zająć się wieloma sprawami, jakie pozostawił po sobie zmarły, również tymi związanymi z jego majątkiem.

Jeśli miał samochód, wchodzi on w skład masy spadkowej lub jest przekazywany spadkobiercom, zgodnie z wolą spadkodawcy wyrażoną w testamencie. W wyniku śmierci właściciela pojazdu nic nie zmienia się w kwestii związanej z polisą OC. Wszystko dlatego, że polisa ta jest przypisana do pojazdu, nie zaś do osoby właściciela, choć np. to jego zniżki mają znaczenie przy szacowaniu wysokości składki na OC. AC OC – sytuacja wygląda inaczej w przypadku tych polis. Autocasco nie przechodzi na nowego właściciela. 

W wyniku śmierci posiadacza samochodu, OC nadal jest ważne, zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Stanowi on, że w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego na nowego właściciela przechodzą też prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy.

To dobitnie wskazuje na fakt, że ubezpieczenie OC przechodzi na spadkobiercę wraz z własnością samochodu jako składnika spadku.

Kto zobowiązany jest do ubezpieczenia OC po śmierci właściciela?

Sprawy spadkowe mogą trwać wiele miesięcy, a w tym czasie może okazać się, że ubezpieczenie OC wygaśnie. Do opłacania składki na OC po śmierci właściciela pojazdu zobowiązany będzie ten, kto otrzymał auto w spadku. Jeśli nie było jednak testamentu, to samochód należy się w części każdemu spadkobiercy powołanemu do spadku na mocy ustawy.

Rodzina musi wówczas ustalić, kto dziedziczy poszczególne składniki majątku. Do czasu ustanowienia jednego lub kilku właścicieli samochodu, wszyscy potencjalni spadkobiercy solidarnie odpowiadają za opłacenie wymaganej opłaty za OC. Jeśli tego nie zrobią, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma całkowite prawo nałożyć karę za przerwę w OC na dziedziczących.

Wynika to z art. 1034 ust. 1 Kodeksu cywilnego, w którym ustawodawca założył, że do chwili podziału spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, ma on prawo żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach odpowiadających wielkości ich udziałów w spadku.

Obowiązki informacyjne spadkobierców po śmierci właściciela pojazdu

Spadkobiercy, którzy w spadku otrzymali samochód z ważnym ubezpieczeniem OC, do czasu zakończenia ochrony wynikającej z takiej polisy, mogą z niej jak najbardziej korzystać.

Po śmierci właściciela samochodu spadkobiercy powinni poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym było wykupione OC, że do takiego zdarzenia doszło. Wiadomość tę należy przekazać wraz z załącznikami:

  •   testamentem, na podstawie którego ubezpieczyciel przekalkuluje składkę,
  •   informacją o trwającym postępowaniu spadkowym,
  •   aktem zgonu właściciela pojazdu.

Trzeba więc pamiętać, by zgłosić do towarzystwa fakt otrzymania auta w spadku i przepisania umowy na kolejnego właściciela. Towarzystwo to będzie mogło dokonać rekalkulacji składki. Nowy właściciel może, ale nie musi skorzystać z tej propozycji polisy – może wypowiedzieć umowę. Jeśli oferta konkurencyjnej firmy będzie atrakcyjna, może nie przystać na rekalkulację i przenieść OC do innego ubezpieczyciela.