Mrągowo rysunek prasowy konkurs wystawa

Rysunek prasowy – regulamin 3. edycji konkursu

Czas czytania:1 minut/y, 44 sekund/y

Prezentujemy pełną treść regulaminu ogólnopolskiego konkursu na Rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa. Termin: do 31 stycznia 2021

Celem Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa jest nagrodzenie autorów najlepszych prac opublikowanych w 2020 roku i zwrócenie uwagi na znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym, tworzyć opowieść w postaci krótkiego komiksu czy być rysunkiem-ilustracją artykułu prasowego.

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.
Patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Regulamin

  1. Konkurs obejmuje prace opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, w prasie i mediach elektronicznych. Tematyka konkursu jest nieograniczona: rysunek polityczny, społeczny, humorystyczny, sportowy, karykatura itp.
  2. Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej w rozdzielczości 300 dpi, formacie jpg, rozmiarze A4 z podaniem tytułu wydawnictwa i datą publikacji. Ponadto należy dołączyć zeskanowaną stronę czasopisma z rysunkiem, natomiast w przypadku prac zamieszczonych w Internecie należy podać link do strony, na której została zamieszczona praca oraz PrintScreen strony internetowej z zamieszczoną pracą.
  3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
  4. Prace, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora wraz z danymi kontaktowymi, należy przesłać na adres: ok.rysprasowy@interia.pl . Termin nadsyłania prac do 31 stycznia 2021 roku.
  5. Prace będzie oceniać jury powołane przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Nagroda główna będzie nagrodą pieniężną.
  6. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Olsztynie oraz innych miastach.
  7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca lutego 2020 r., a rozdanie nagród podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur w Olsztynie.

Szczegółowe informacje u koordynatora konkursu: Zbigniew Piszczako, email: ok.rysprasowy@interia.pl, tel. 694 712 745.

Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne reprodukowanie prac do celów promocyjnych konkursu oraz przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie za pośrednictwem mediów dowolną ilość razy i w dowolnym czasie. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.

Na zdjęciu: Mrągowo. Fragment ekspozycji jeden z wystaw drugiej edycji konkursu > Więcej informacji

zabytki Gorzowa Wielkopolskiego Poprzedni post Gorzów Wielkopolski – 20 niesamowitych ciekawostek
nici dentystyczne Następny post Nici dentystyczne – czy warto je stosować?