Suchedniów – 10 ciekawostek

Suchedniów ciekawostki atrakcje historia kościół

Suchedniów ciekawostki i najważniejsze informacje o Suchedniowie

Suchedniów ciekawostki i informacje

1) Suchedniów, to 9-tysięczne miasto w północnej części województwa świętokrzyskiego.

2) Suchedniów leży pośród lasów Puszczy Świętokrzyskiej, a w jego pobliżu znajduje się kilka rezerwatów przyrody.

3) Na terenie Suchedniowa znajduje się specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice, zajmująca 6,7 ha.

4) W Suchedniowie znajduje się stacja kolejowa Suchedniów otwarta w 1885 r. oraz dwa przystanki kolejowe: Suchedniów Północny i Berezów. Przez miasto przebiega linia kolejowa łącząca Warszawę z Krakowem.

Suchedniów atrakcje i zabytki

5) W Suchedniowie znajduje się rzymskokatolicki kościół św. Andrzeja Apostoła  (patrz: foto na samej górze). Początkowo w 1752 r. zbudowano tu kaplicę, która w 1852 r. została rozbudowana. Wewnątrz świątyni znajduje się m.in. wczesnobarokowy ołtarz główny.

6) Oprócz kilku szlaków turystycznych przebiegających przez Suchedniów, po mieście prowadzi ścieżka dydaktyczna Śladami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919-2000). Ten pisarz i dziennikarz mieszkał w Suchedniowie w latach 1922-1939.

7) Na terenie Suchedniowa jest zalew rzeki Krzemionki o powierzchni 22 ha. Na jego środku jest wyspa, na której znajduje się rezerwat ptactwa wodnego.

Suchedniów ciekawostki atrakcje historia kościół Tadeusz Kościuszko
Pamiątkowa tablica na elewacji kościoła św. Andrzeja Apostoła. Suchedniów ciekawostki

Ciekawostki z historii Suchedniowa

8) Miejscowość powstała w XVI wieku, a prawa miejskie otrzymała w 1962 roku.

9) Stanisław Staszic (1755-1826) na wzór Nowego Jorku opracował plan urbanistyczny Suchedniowa, z ulicami przecinającymi się pod kątem 90 stopni. Podczas pobytu w Suchedniowie, Staszic miał też swój wkład w rozwój tutejszego górnictwa i hutnictwa.

10) Cmentarz „na Borku” założono w Suchedniowie w 1830 roku. Na terenie nekropolii znajduje się ok. 60 zabytkowych, XIX-wiecznych nagrobków żeliwnych i kamiennych. Wśród pogrzebanych są m.in. powstańcy styczniowi i górnicy. Jest również zbiorowa mogiła mieszkańców Suchedniowa i okolic, poległych w czasie II wojny światowej.

Suchedniów ciekawostki i zdjęcia: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Opalenica
> Szczyrk
> Janów Podlaski