Najem okazjonalny – o jakich dokumentach musimy pamiętać?

najem okazjonalny umowa ciekawostki wnioski nieruchomości

Najem okazjonalny to nic nowego, jednak zanim podejmiemy się takiej inwestycji, warto się odpowiednio zabezpieczyć. Odpowiednio sporządzone dokumenty, pozwolą nam na łatwiejsze rozwiązywanie problemów, jeżeli takowe zaistnieją. Sprawdź, czego nie może zabraknąć w dokumentacji przy najmie okazjonalnym.

Czym jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny jest specyficznym typem umowy najmu mieszkania. Podstawowe zasady się nie zmieniają, jeżeli mowa o fundamentalnych porozumieniach w relacji właściciel-najemca. Zawiera się ją w formie pisemnej na czas określony lub nieokreślony, tym samym warunkuje się pewne zobowiązania wychodzące z obu stron. Najważniejszą różnicą okazuje się sposób zabezpieczenia wynajmującego. W tym przypadku poszerzają się uprawnienia właściciela o przykładowo dodatkowe roszczenia względem najemcy. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla wynajmującego w sytuacji, gdy pojawiają się problemy z drugiej strony. W ten sposób znacznie szybciej pozbędziemy się niechcianego lokatora, jeżeli np. zalega z płatnościami czy nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://wnioskionline.pl/wnioski/nieruchomosci/wzor-zgloszenia-najmu-okazjonalnego/.

Najem okazjonalny a zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

W sytuacji, gdy decydujemy się na najem okazjonalny, fakt ten należy zgłosić do Urzędu Skarbowego. Do tego potrzebny nam będzie odpowiednio uzupełniony dokument o wszelkie niezbędne dane. Na tę czynność mamy 14 dni od zawarcia umowy z najemcą. Zanim zaczniemy poszukiwania wniosków, należy zwrócić uwagę na to, że nie ma jednego oficjalnego wzoru zgłoszenia. Powinniśmy napisać je własnoręcznie, zawierając przy tym informacje dotyczące:

  • danych osobowych właściciela;
  • daty zawarcia umowy;
  • adresu wynajmowanego lokalu;
  • daty rozpoczęcia najmu.

Warto pamiętać, że zgłoszenie to oznacza dla nas konieczność uwzględniania w rozliczeniu rocznym do podatku PIT również przychodów z najmu okazjonalnego. Dlatego, jeżeli rozliczamy się z podatku z małżonkiem, dane obu podatników należy w zgłoszeniu umieścić. Jeżeli nie jesteś pewien, jak powinno wyglądać pismo do urzędu skarbowego, możesz skorzystać ze wzoru dostępnego na stronie: https://wnioskionline.pl/wnioski/nieruchomosci/.

Jak powinna wyglądać umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego jest podobna do tradycyjnej umowy najmu. Należy ją jednak uzupełnić o dodatkowe dokumenty, które pozwolą na sprawne i bezproblemowe zażegnanie problemów. Wśród podstawowych danych pojawią się dokładne dane stron umowy, jej przedmiot, czas trwania czy wysokość kaucji oraz czynszu. Natomiast w załącznikach do umowy najmu okazjonalnego nie może zabraknąć między innymi oświadczenia o gotowości najemcy do poddania się egzekucji czy informacji dotyczących lokalu, w którym zamieszka najemca po wypowiedzeniu umowy. Dodatkowym dokumentem może być oświadczenie właściciela innego lokalu o wyrażenie zgody na zamieszkiwanie przez najemcę po egzekucji.