World Happy Skyscraper Cartoon Tour satyrycy Warszawa Warsaw partie w Polsce

World Happy Skyscraper Cartoons Tour – 1

Czas czytania:6 minut/y, 23 sekund/y

Unikalny projekt happeningów – mini-ekspozycji z humorem rysunkowym, prezentowanych w wielu miejscach świata w roku 2015. Na tej stronie zgromadziliśmy informacje, wcześniej prezentowane na Sadurski.com pojedynczo

Pierwsza rysunkowa wystawa z Wesołym Wieżowcem

Niezwykła wystawa w gmachu Sejmu RP. Happy Skyscraper Cartoons Tour 2015. Wystawa nr 1, Warszawa

Dzisiejszą symboliczną, międzynarodową mini-wystawą karykatury rozpoczyna się cykl ekspozycji Partii Dobrego Humoru (Good Humor Party) w różnych miejscach świata. Pierwsza wystawa odbyła się 17. marca 2015 r. w miejscu wyjątkowym czyli na… sali obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy ul. Wiejskiej w Warszawie, stolicy Polski. Uczestnikami wernisażu była trójka polskich satyryków (Szczepan Sadurski, Henryk Cebula, Dariusz Pietrzak). To autorzy, którzy wraz z 20. innymi karykaturzystami z 15 krajów świata dotychczas wykonali oraz udostępnili swoje rysunki humorystyczne na temat podróżującego po świecie Wesołego Wieżowca (Happy Skyscraper) z papieru.

Na tej skromnej ekspozycji pokazano tylko po jednym rysunku każdego autora, a pomniejszone rysunki zmieściły się na… trzech kartkach formatu A4, naklejonych na twarde kartoniki.

Wkrótce kolejne wystawy z cyklu Happy Skyscraper Cartoons Tour 2015. Do wystaw w każdej chwili mogą dołączyć kolejni autorzy, wysyłając rysunki na wymieniony wyżej temat, na adres: sadurski@onet.pl. Zapraszamy też do współpracy osoby, które chciałyby choćby w takiej skromnej formie, pokazać wystawę w kolejnym miejscu świata i przyczynić się po popularyzacji Wesołego Wieżowca. O wystawach będzie informować portal Sadurski.com, e-miesięcznik satyryczny “Good Humor Party” oraz zaprzyjaźnione media.

Poniżej lista autorów, których rysunki pokazano na wystawie w Warszawie.

Autorzy (23):
Szczepan Sadurski – Poland
Arsen Gevorgyan – Armenia
Santosh Paliwal – India
Cemal Tunceri – Northern Cyprus
Lubomir Kothra – Slovakia
Aziz Javuzdogan – Turkey
Doru Axinte – Romania
Massimo Presciutti – Italy
Evgeny Kran – Russia
Fawzy Morsy – Egypt
Dariusz Pietrzak – Poland
Malgorzata Gnyś-Godard – France
Newton Silva – Brazil
Mitya Kononov – Russia
Ana Pilipczuk – Argentina
Redwan Al Ferekh – Lebanon
Slawomir Lizoń – Poland
GdB – France
Stanislaw Kościesza – Poland
Sergey Artemenko – Russia
Henryk Cebula – Poland
Leslie Tejlor – Hungary
Peter Herl – Germany

Kraje (15):
Argentina
Armenia
Brazil
France
Germany
Hungary
India
Italy
Lebanon
Northern Cyprus
Poland
Romania
Russia
Slovakia
Turkey
2015-03-17

Frankfurt Niemcy World Happy Skyscraper Cartoons Tour
Frankfurt, Niemcy. World Happy Skyscraper Cartoons Tour-2. Restauracja na lotnisku i sympatyczni pomocnicy

First Happy Skyscraper cartoon exhibition

Unusual exhibition in Polish parliament – Happy Skyscraper Cartoons Tour 2015. Exhibition No 1 – Warsaw

17 march 2015 was a date of First Happy Skyscraper exhibition. It took place in Sejm’s session chamber (lower house of the Polish parliament) in Warsaw, capital of Poland. Three Polish cartoonists (Szczepan Sadurski, Henryk Cebula and Dariusz Pietrzak) were the participants of the grand opening. Those artists among with 20 other from 15 countries prepared their cartoons about Happy Skyscraper that travels across the globe. This symbolic international mini-exhibition started series of Good Humor Party exhibitions around the world.

Exhibition was very simple. Each author presented only one cartoon. Other smaller cartoons were shown on three A4 papers glued to harder cardboard’s.

Soon there will be new Happy Skyscraper Cartoons Tour 2015 exhibitions. In meantime other authors can join too by sending their cartoons about Happy Skyscraper to: sadurski@onet.pl. If you want to show our exhibition and popularize this idea in your country just mail us. Sadurski.com, monthly e-magazine “Good Humor Party” and other media will keep you inform about new exhibitions.
2015-03-17

World Cartoon Tour zawitał do Indii

Trwa światowe tournée rysunków przedstawiających Wesoły Wieżowiec. Wyjątkowa wystawa zawitała właśnie do stolicy Indii, New Delhi

Po wystawach w Europie (Warszawa – Polska, Frankfurt – Niemcy, Birmingham – Anglia i Kopenhaga – Dania), ekspozycja rysunków humorystycznych, których tematem jest Happy Skyscraper czyli Wesoły Wieżowiec, dotarła do Azji. Piątą ekspozycję w New Delhi przygotował Santosh Paliwal – rysownik, ambasador Partii Dobrego Humoru (Good Humor Partii) w tym kraju. Dzięki niemu rysunki trafiły do Uttar Pradesh Bhawan czyli do gmachu władz Uttar Pradesh (Prowincji Północnej). Dla osób zainteresowanych podajemy dokładny adres: 5 Sardar Patel Marg, New Delhi.

India New Delhi World Happy Skyscraper Cartoons Tour
Ekspozycja w New Delhi. World Happy Skyscraper Cartoons Tour-5

Wkrótce relacje z kolejnych ekspozycji tego cyklu, nazwanego: World Happy Skyscraper Cartoons Tour 2015, przygotowywanych pod kierunkiem Szczepana Sadurskiego, szefa Partii Dobrego Humoru. Aktualnie uczestniczy w niej 34. karykaturzystów z 23. krajów świata. Wesoły Wieżowiec, to sklejone z papieru “pudełko”, które każdy chętny może wydrukować z internetu i skleić, po czym sfotografować w miejscu publicznym, np. obok znanego budynku. Od października 2012 roku zostało sfotografowane w ponad 350. miejscach świata.
2015-05-09

World Cartoons Tour in India

World Happy Skyscraper Cartoons Tour 2015 is ongoing. Amazing exhibition just visited New Delhi (capital of India)

After exhibitions in Europe (Warsaw – Poland, Frankfurt – Germany, Birmingham – England, Copenhagen – Denmark), Happy Skyscraper Tour reached Asia. Fifth exposition this time in New Delhi was prepared by Santosh Paliwal – cartoonist and Indias Good Humor Party Ambassador. Thanks to him cartoons appeared Uttar Pradesh Bhawan (home of Uttar Pradesh Northern Province authorities). Here’s full address: 5 Sardar Patel Marg, New Delhi.

Birmingham Anglia World Happy Skyscraper Cartoons Tour
Birmingham, Anglia. World Happy Skyscraper Cartoons Tour-3. W pewnej restauracji

Soon coverage of another World Happy Skyscraper Cartoons Tour exhibitions prepered by Good Humor Party leader Szczepan Sadurski. Currently 34 cartoonist from 23 countries participate in exhibtions. Happy Skyscraper is a box made of paper that you can download from Internet, print and glue. After that just made a photo of Happy Skyscraper near interesting places around the world (for example near famous building). Since 2012 Happy Skyscraper was photographed in 350 places around the world.
2015-05-10

World Cartoons Tour w Monachium

Szósta ekspozycja w ramach World Happy Skyscraper Cartoons Tour 2015

Wyjątkowa ekspozycja rysunków humorystycznych autorów z różnych krajów, nadal krąży po świecie. Po piątej ekspozycji która miała miejsce w New Delhi (Indie), tym razem wystawę zaprezentowano w Monachium (Niemcy), a dokładniej: na plac Mariacki, przed gmachem XIX-wiecznego Nowego Ratusza.

India New Delhi World Happy Skyscraper Cartoons Tour Monachium Niemcy
World Happy Skyscraper Cartoons Tour-6. Monachium, Niemcy. Plac Mariacki

Wkrótce wystawa trafi do kolejnych miast, nie tylko w Europie. W tej zabawie nie chodzi bynajmniej o to, aby wystawę zobaczyło mnóstwo osób, lecz o fakt “podróżowania” rysunków po świecie.

World Happy Skyscraper Cartoons Tour 2015 wymyślił polski satyryk Szczepan Sadurski i namówił do zabawy kolegów z różnych krajów. Rysunki składające się na wystawę, przedstawiają Wesołego Wieżowca (Happy Skyscraper) czyli “pudełko” z uśmiechniętym logo. Wieżowca każdy może wydrukować z internetu, skleić, a następnie sfotografować w kolejnym miejscu (w miejscu publicznym, np. przed znanym zabytkiem). Od października 2012 roku odwiedził już ponad 350 miejsc na naszej planecie, w kilkudziesięciu krajach.

Dotychczasowe miejsca tej wyjątkowej ekspozycji:
1. Warsaw, Poland
2. Frankfurt, Germany
3. Birmingham, England
4. Copenhagen, Denmark
5. New Delhi, India
6. München, Germany

Authors (34)

Szczepan Sadurski – Poland
Arsen Gevorgyan – Armenia
Santosh Paliwal – India
Cemal Tunceri – Northern Cyprus
Lubomir Kothra – Slovakia
Aziz Javuzdogan – Turkey
Vladimir Kazanevsky – Ukraine
Valery Alexandrov – Bulgaria
Yunus Erlangga – Indonesia
Gani Sunduri – Kosovo
Doru Axinte – Romania
Massimo Presciutti – Italy
Evgeny Kran – Russia
Fawzy Morsy – Egypt
Igor Kondenko – Ukraine
Dariusz Pietrzak – Poland
Julije Jelaska – Croatia
Fadi Abou Hassan – Norway
Malgorzata Gnys-Godard – France
Newton Silva – Brazil
Mitya Kononov – Russia
Ana Pilipczuk – Argentina
Redwan Al Ferekh – Lebanon
Nenad Ostojic – Croatia
Slawomir Lizon – Poland
GdB – France
Stanislaw Kosciesza – Poland
Aleksander Kaminsky – Moldova
Sergey Artemenko – Russia
Henryk Cebula – Poland
Leslie Tejlor – Hungary
Peter Herl – Germany
Maciej Trzepałka – Poland
Zlatko Krstevski – Macedonia

Countries (23):
Argentina
Armenia
Brazil
Bulgaria
Croatia
France
Germany
Hungary
India
Indonesia
Italy
Kosovo
Lebanon
Macedonia
Moldova
Northern Cyprus
Poland
Romania
Russia
Slovakia
Turkey
Ukraine
Norway
2015-05-12

> Tu kolejne zdjęcia WHSCT

Kopenhaga Dania World Happy Skyscraper Cartoons Tour
Kopenhaga, Dania. World Happy Skyscraper Cartoons Tour-4. Na lotnisku
Sofia Bułgaria Gani Sunduri Kosowo Poprzedni post Bułgaria, ambasadorzy i Wesoły Wieżowiec
World Happy Skyscraper Cartoons Tour Kyrenia Northern Cyprus Następny post World Happy Skyscraper Cartoons Tour – 2