Bractwa kurkowe w Polsce – wszystko, co trzeba wiedzieć

bractwa kurkowe ciekawostki karykatury

Bractwa kurkowe ciekawostki i fakty – historia i współczesność. Symbol bractw, stroje, jak zostać członkiem bractwa kurkowego. Kim jest król kurkowy?

Bractwa kurkowe ciekawostki z historii

1) Bractwo Kurkowe, to jedno z najstarszych stowarzyszeń w Polsce. Organizacja ma charakter paramilitarny. Pierwsze bractwa kurkowe powstały na przełomie XIII i XIV wieku. Ich członkami byli mieszczanie, którzy w razie ataku wroga mieli bronić murów miejskich. Byli szkoleni w walce i obsłudze broni.

2) Rzemieślnicy byli wówczas podzieleni na cechy (np. szewców, kaletników, snycerzy, itp). Każdy z tych cechów odpowiadał za stan przydzielonych mu murów miejskich, baszt i bram. W przypadku ataku, obsadzał je uzbrojonymi mieszczanami. W ten sposób powstała struktura obronna poszczególnych miast.

3) Średniowieczne organizacje mieszczańskie o tym samym charakterze, działały też w innych krajach Europy.

4) Bractwa kurkowe działają w Polsce od średniowiecza. Przerwami był okres rozbiorów Polski oraz okres II wojny światowej. Od połowy XIX wieku bractwa mogły działać w zaborze austriackim.

Symbol bractw kurkowych i Król Kurkowy

5) Symbolem bractw kurkowych jest srebrny lub blaszany kur w koronie. Dlaczego akurat on? Niegdyś ćwiczono strzelanie do celu. Tym celem był kur, później też tarcza z narysowanym kurem. Początkowo ćwiczono strzelanie z łuku, później z kuszy, a jeszcze później z broni palnej.

6) Zwycięzca, który najcelniej trafiał do kura, zdobywał tytuł Króla Kurkowego. Do dziś poszczególne bractwa kurkowe organizują zawody strzeleckie i co roku najcelniejszy strzelec otrzymuje zaszczytny tytuł Króla Kurkowego.

bractwa kurkowe ciekawostki karykatury
Kur jest symbolem bractw kurkowych

Stroje bractw kurkowych

7) Członkowie bractw kurkowych na oficjalne uroczystości zakładają specjalne stroje. Ubiory różnią się, w zależności od regionu Polski. Często są to kontusze i nakrycia głowy, nawiązujące do dawnych strojów polskiej szlachty. Zakładane są też specjalne łańcuchy oraz rozmaite emblematy i odznaki, przymocowane na wysokości piersi.

Jak zostać członkiem bractwa kurkowego

8) Obecnie aby zostać członkiem jednego z działających w Polsce bractw kurkowych, trzeba być osobą niekaraną oraz mieć dwie osoby wprowadzające. Ręczą one za tę osobę oraz zaznajamiają przyszłego członka bractwa ze zwyczajami panującymi w organizacji. Z powyższego wynika, że bractwa są organizacjami o charakterze elitarnym.

Bractwa kurkowe w Polsce i Europie

9) Zjednoczenie Historycznych i Strzeleckich Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej, zrzesza bractwa kurkowe z całej Polski. Powstało w 1990 roku i ma siedzibę w Krakowie. Jest podzielone na 10 okręgów geograficznych (pomorski, śląski, krakowski, itp). W ramach tych okręgów działa szereg bractw kurkowych.

10) Europejskie Stowarzyszenie Strzelców Historycznych (EGS) zrzesza 3-5 milionów członków (znaleźliśmy różne dane). Są wśród nich także członkowie bractw kurkowych z Polski. Co 3 lata stowarzyszenie organizuje zawody o tytuł króla strzelców.

bractwa kurkowe ciekawostki karykatury
Bractwa kurkowe ciekawostki: jedna z karykatur Szczepana Sadurskiego podczas uczestników balu bractwa kurkowego

Krakowskie Bractwo Kurkowe

11) W 1257 r. w Krakowie powstało Krakowskie Bractwo Kurkowe, jedno z najstarszych bractw kurkowych na ziemiach polskich (dodamy, że to w Poznaniu powstało w 1253 roku).

12) Narodowy Bank Polski w 2018 r. wyemitował 10-złotową monetę. Upamiętnia ona 760-lecie Bractwa Kurkowego w Krakowie.

Kolejne ciekawostki o bractwach kurkowych

13) Członków bractw kurkowych płci męskiej nazywa się braćmi, a kobiety – siostrami. Członkami bractw kurkowych są osoby różnych profesji, a każde z bractw ma swój sztandar. Należy płacić wpisowe oraz comiesięczne składki.

14) Bractwa kurkowe przyjmujące w swe szeregi członków honorowych, m.in. znanych polityków i hierarchów kościelnych. Są / byli wśród nich m.in.: Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Georg Bush (prezydent USA).

15) W 1793 r. wybrano ostatniego króla kurkowego I Rzeczypospolitej. Nazywał się Stanisław Piątkowski.

Bractwa kurkowe ciekawostki + zdjęcia: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Krótkie ciekawostki historyczne
> Ciekawostki o turniejach rycerskich