Estonia – ciekawostki

Estonia ciekawostki atrakcje zabytki zamki

Estonia ciekawostki i najważniejsze informacje o Estonii. Historia, geografia, kultura, polityka

Estonia informacje

1) Republika Estońska (Eesti Vabariik), to jedno z państw Bałtyckich. Leży w Europie Północnej, nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z Łotwą, Rosją i Finlandią (przez Zatokę Fińską). Jest członkiem Unii Europejskiej i NATO. Walutą Estonii jest euro.

2) W Estonii mieszka 1,3 miliona ludzi. 2/3 mieszkańców to Estończycy, 1/4 ma pochodzenie rosyjskie.

3) Estończykom kulturowo najbliżej jest do Finów, choć od średniowiecza po XX wiek kraj był pod wpływem kultury niemieckiej. Powód? Kiedyś Estonia i Łotwa to Inflanty, a te były pod panowaniem niemieckim.

4) Językiem urzędowym kraju jest język estoński, który należy do grupy języków ugrofińskich i jest bliski językowi fińskiemu.

5) Estonia, to jedno z najbardziej zinformatyzowanych państw świata. 99% usług publicznych administracji dokonywana jest on-line. W 2019 r. 43,8% wyborców w wyborach do parlamentu oddało swój głos przez internet.

Narva zamek ciekawostki atrakcje zabytki zamki
Estonia. Wieża Herman góruje nad resztą Zamku Hermana w mieście Narva

Estonia – ustrój, administracja, miasta

6) Estonia ma konstytucję uchwaloną w 1992 roku. Jest jednoizbowy parlament (Riigikogu), w którym zasiada 101 deputowanych. Prezydent Estonii wybierany jest na 5-letnią kadencję.

7) Administracyjnie Estonia podzielona jest na 15 prowincji, te z kolei dzielą sie na gminy (jest 227 gmin, w tym 124 wiejskie (vald) i 33 miejskie (linn).

8) Największe miasta Estonii, to: Tallinn (stolica, obecnie 460 tys. mieszkańców), Tartu i Parnawa.

Rakvere zamek ciekawostki atrakcje zabytki zamki
Ruiny zamku, największa atrakcja miasteczka Rakvere w Estonii

Estonia – geografia

9) W skład Estonii wchodzi ponad 1,5 tys. wysp w Zatoce Ryskiej. Największe, to Sarema (2673 km²) i Hiuma (986 km²).

10) Ok. 5% powierzchni Estonii, to jeziora. Jest tu także wiele rzek. Największe, to: Narwa (77 km długości), Ema i Parnawa.

11) Na wschód od Tallinna (na wybrzeżu Zatoki Fińskiej) Park Narodowy Lahemaa. Powstał w 1971 roki i ma powierzchnię ok. 748 km², z czego ok. 1/3 to obszary morskie.

Kuressaare zamek ciekawostki atrakcje zabytki zamki
Zamek w Kuressaare, na największej estońskiej wyspie Sarema

Estonia ciekawostki z historii

12) Estonia (Eesti) prawdopodobnie pochodzi od słowa aestii. Tak starożytni Germanie nazywali ludzi mieszkających na północny wschód od rzeki Wisły. O ludach Aestii pisał w 98 roku rzymski historyk Tacyt.

13) W 1525 r. wydrukowano pierwszą książkę w języku estońskim. Nakład został zniszczy, z powodu oskarżeń o herezję.

ratusz Tallinn Estonia ciekawostki atrakcje
Zabytkowy ratusz na środku rynku w Tallinnie. Estonia ciekawostki

14) W latach 1558–1583 toczyła się wojna o Inflanty. Obszary podzieliły między siebie Szwecja, Polska i Dania.

15) Najstarszy i największy uniwersytet na teremie obecnej Estonii, to Uniwersytet Dorpacki. Został założony w 1632 roku.

16) Estonia jako niepodległe państwo powstała po I wojnie światowej, w 1920 roku. Oficjalnie została zaanektowana przez Związek Radziecki po II wojnie światowej (wojska wykroczyły w 1940 roku) i została jedną z republik radzieckich. Ponownie uzyskała niepodległość w 1991 r., po rozpadzie ZSRR.

Estonia ciekawostki: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Szwecja ciekawostki
> Helsinki, Finlandia
> Białoruś