Historia języka migowego

polski język migowy ciekawostki historia

Kiedy zaczął powstawać język migowy? Historia języka migowego na świecie i w Polsce – ciekawostki

Język migowy i jego historia

1) O tym, że przydałoby się stworzyć system gestów pomagających osobom głuchym w porozumiewaniu się, w starożytności pisał już Platon.

2) Najstarsze zachowane informacje o posługiwaniu się alfabetem palcowym pochodzą z XII wieku i opracowali go zakonnicy – cystersi.

polski język migowy ciekawostki historia
Alfabet i język migowy – rycina z 1644 roku

3) Ciekawym jest przypadek z XVI wieku. W zamożnym hiszpańskim rodzie de Velasco, rodziły się niesłyszące dzieci. Aby mogły dziedziczyć rodowy majątek, osoby te musiały wyrazić swoją wolę. Zaczęto wtedy tworzyć ujednolicony system komunikacji z osobami głuchymi.

4) W 1562 r. w Neapolu ukazała się książka „De furtivis literarum notis”. Jej autor, Giovanni Battista della Porta opisał alfabet palcowy.

5) Książka „Refugium informorum” ukazała się w 1593 roku. Napisał ją i zilustrował Fray Melchior de Yerba. Opisał on pierwszy alfabet migowy języka łacińskiego.

6) W 1620 r. ukazała się książka „Abecedario demonstrativo”. Jej autorem był Juan Pablo Bonet. Były w niej ryciny prezentujące m.in. ułożenie dłoni dla pokazania liter alfabetu.

Juan Pablo Bonet 1620 polski język migowy ciekawostki historia
Rok 1620, jedna z rycin książki, której autorem był Juan Pablo Bonet

7) Pierwszą osobą kształcącą osoby głuche był hiszpański benedyktyn Pedro Ponce de Leon. Wykształcił 12 dzieci. Później, w roku 1620 hiszpański duchowny Juan Pablo Bonet opublikował książkę o edukacji głuchych, zatytułowaną „Abecedario demonstrativo”.

8) Szkoły dla niesłyszących powstawały na przełomie XVIII / XIX wieku. W latach 60. XVIII w. powstał w Paryżu Institut national de jeunes sourds de Paris. Jego inicjatorem był Charles-Michel de L’Épée (1712-1789).

Charles Michel de L'Épée język migowy ciekawostki historia
Charles Michel de L’Épée, założyciel instytutu dla niesłyszących w Paryżu

9) W XIX wieku książę Henryk Lubomirski sfinansował wydanie książki, w której był m.in. alfabet języka migowego.

10) W książce wydanej w 1825 roku znalazł się tzw. system Bébiana. Była to próba stworzenia wizualizacji odrębnego sposobu komunikacji przez osoby głuche.

11) W latach 60. XX wieku badania nad amerykańskim językiem migowym ASL prowadził lingwista William Stokoe.

12) W 1974 r. tancerka baletowa z Duńskiego Baletu Królewskiego Valerie Sutton, na prośbę badaczy języka migowego z uniwersytetu w Kopenhadze stworzyła SignWriting. Jest to metoda zapisu znaków w języku migowym. Początkowo był wykorzystywany w Danii, potem w USA i innych krajach. W latach 80. XX w. zaczął się ukazywać periodyk „The SignWriter Newspaper”. Był w języku angielskim oraz w SignWriting.

Historia języka migowego: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Ciekawostki o języku migowym
> Ciekawostki o językach na świecie
> Ciekawostki o ludzkim języku
> Języki zwierząt – ciekawostki