Sulejów, woj. łódzkie – 20 ciekawostek

Sulejów ciekawostki Podklasztorze opactwo zabytki atrakcje

Sulejów ciekawostki i informacje o Sulejowie. Sulejów – historia, zespół klasztorny opactwa Cystersów

Miasto Sulejów

1) Sulejów, to 6-tysieczne miasto w woj. łódzkim, w powiecie piotrkowskim. Jest siedzibą gminy Sulejów i leży nad rzekami: Pilicą i Radońką. Położone jest 15 km od Piotrkowa Trybunalskiego.

2) Okolice Sulejowa są bogate w złoża kamienia wapiennego. Jego wydobycie i wypalanie upowszechniło się w II połowie XIX wieku. Wapno stało się ważnym towarem z Sulejowa, co sprzyjało jego rozwojowi. Wapno początkowo transportowano drogą wodną, potem też koleją.

3) Zalew Sulejowski, to sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 27 km kwadr. Powstał w latach 1969-1974. W chwili oddania był największym akwenem środkowej Polski. Zapora na rzece Pilicy ma 16 metrów wysokości i 1200 metrów długości. Zalew pełni funkcje rekreacyjne, a woda z niego trafia rurociągiem do Łodzi.

4) W pobliżu Sulejowa jest turkusowe jezioro Wapienniki. Jego maksymalna głębokość, to 13 metrów, a przejrzystość wody sprzyja nurkowaniu. Pod wodą znajdują się dawne kamieniołomy, w których wydobywano kamień wapienny.

Sulejów ciekawostki Podklasztorze opactwo zabytki atrakcje
Pamiątkowa tablica na terenie opactwa cystersów w Podklasztorzu, dzielnicy Sulejowa

Sulejów ciekawostki z historii

5) Sulejów prawa miejskie miał w latach 1296-1870, a obecnie ma od 1927 roku.

6) Pierwsza pisemna wzmianka o istnieniu Sulejowa pochodzi z 1145 roku.

7) Zniszczenia potopu szwedzkiego (1655-1660) były początkiem upadku Sulejowa. W 1819 r. skasowano klasztor cystersów, w 1870 r. odebrano Sulejowowi prawa miejskie.

8) Cystersi wrócili do klasztoru w 1986 roku.

9) Podczas II wojny światowej zniszczeniu uległo 80% zabudowy Sulejowa, a życie straciło ponad 2 tys. mieszkańców.

skrzydło południowe Sulejów ciekawostki Podklasztorze opactwo zabytki atrakcje
Skrzydło południowe opactwa cystersów w Sulejowie

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie

10) Opactwo cysterskie ufundował w 1176 r. książę Kazimierz Sprawiedliwy (1138-1194).

11) Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie znajduje się w Podklasztorzu, dzielnicy Sulejowa. Jest to jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce. W 2012 roku został wpisany na listę Pomników historii.

Baszta Mauretańska Sulejów ciekawostki Podklasztorze opactwo zabytki atrakcje
Baszta Mauretańska wchodzi w skład murów opactwa w Sulejowie

12) W skład zespołu wchodzą:
– trójnawowy kościół św. Tomasza Kantuaryjskiego (oddany do użytku w 1232 roku)
– wschodnie skrzydło klasztoru z późnoromańskim kapitularzem z XIII wieku i gotyckim krużgankiem z XV wieku (obecnie mieści się tu muzeum).
Obok znajdują się też ruiny skrzydła południowego z XVI wieku.

13) Murowane obwarowania klasztoru powstały pomiędzy końcem XV wielu a XVII wiekiem. Jest tu sześć baszt oraz fragmenty murów.

14) Najstarszą basztą jest umieszczona w narożniku gotycka, półkolista Baszta Mauretańska z końca XV wieku.

15) XVI-wieczna, czworoboczna Baszta Rycerska jest basztą bramną.

Baszta Rycerska Sulejów ciekawostki Podklasztorze opactwo zabytki atrakcje
Baszta Rycerska, Sulejów

16) W narożniku północno-zachodnim jest renesansowa renesansowa Baszta Attykowa z połowy XVI wieku.

17) 34-metrowej wysokości czworoboczna Baszta Krakowska pochodzi z początku XVI wieku (w XVIII wieku została powiększona). Obok znajdował się browar i spichlerze, obecnie jest tu hotel.

Baszta Krakowska Sulejów ciekawostki Podklasztorze opactwo zabytki atrakcje
Sulejów, Baszta Krakowska

18) Baszta Muzyczna powstała w XVI wieku.

19) Czworoboczna, późnogotycka Baszta Opacka pochodzi z przełomu XV i XVI wieku. Do baszty przylega budynek dawnego arsenału z XVI-XVII wieku.

Baszta Muzyczna Sulejów ciekawostki Podklasztorze opactwo zabytki atrakcje
Baszta Muzyczna, Sulejów

XIII-wieczny kościół w Sulejowie

20) W skład zespołu klasztornego opactwa cysterskiego w Podklasztorzu (obecnie dzielnica Sulejowa) wchodzi kościół św. Tomasza Kantuaryjskiego. Został on oddany do użytku w 1232 roku i jest najstarszą zachowaną częścią zespołu.

kościół Sulejów ciekawostki Podklasztorze opactwo zabytki atrakcje
Kościół na terenie opactwa Cystersów w Podklasztorzu, dzielnicy Sulejowa

Jest to trójnawowa bazylika z transeptem (nawą poprzeczną oddzielającą prezbiterium od reszty kościoła). Została zbudowana z piaskowca, a ściany i sklepienia zbudowano z cegieł. Istnieją dwa wejścia do kościoła. Romański portal z trzema kolumnami znajduje się części środkowej fasady zachodniej, natomiast skromniejszy portal późnoromański z ok. 1230 roku znajduje się od strony południowej.

Architektura wnętrza kościoła, to połączenie stylu romańskiego i gotyckiego. Znajdują się tu barokowe i rokokowe ołtarze. Bogato dekorowane organy pochodzą z XVII wieku.

Środkowa kolumna portalu kościoła jest zeszlifowana. Podobno dlatego, że rycerze zdążający pod Grunwald ostrzyli na niej swoje miecze.

Sulejów ciekawostki i zdjęcia: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Opoczno
> Zambrów
> Sulęcin