Wieluń – ciekawostki

ratusz Brama Krakowska Wieluń ciekawostki atrakcje zabytki

Wieluń ciekawostki i najważniejsze informacje. Historia, zabytki, co warto zobaczyć w Wieluniu

1) Wieluń, to ponad 20-tysięczne miasto w województwie łódzkim. Jest tu siedziba powiatu wieluńskiego oraz gminy Wieluń.

Wieluń ciekawostki z historii

2) Miejscowość założono w 1217–1218 roku, a prawa miejskie otrzymała w 1283 roku.

3) W średniowieczu Wieluń był miastem pogranicznym, był najeżdżany i grabiony, dlatego w XIV wieku Kazimierz III Wielki wybudował w Wieluniu murowany zamek, który potem był wielokrotnie przebudowywany oraz mury obronne. W 1553 r. przez kilka miesięcy w zamku mieszkała królowa węgierska Izabela Jagiellonka, w 1599 r. kilka miesięcy spędziła królowa Katarzyna Habsburżanka, trzecia żona Zygmunta Augusta. Po pożarze w 1791 r. zamek zaczęto stopniowo rozbierać. Na miejscu dawnego zamku Fryderyk August Goleński w połowie XIX wieku zbudował pałac. Zachowały się jedynie piwnice średniowiecznego zamku.

Baszta Męczarnia Wieluń ciekawostki atrakcje zabytki
Zrekonstruowana Baszta Męczarnia (można ją zwiedzać) i fragmenty murów miejskich

4) W 1631 r. w Wieluniu wybuchł pożar, który strawił niemal całe miasto. Z zamku pozostały jedynie mury i dwa pomieszczenia. Potem zamek odbudowano, w 1655-1656 zamek broniony przez Szwedów zdobyły polskie wojska. Niestety Szwedzi wycofując się, spalili zamek.

5) Żydzi osiedlali się w Wieluniu od połowy XVI wieku, wkrótce na długo tego prawa im zabroniono. W 1799 r. w Wieluniu zbudowano pierwszą synagogę, a w 1850 powstał kirkut. W 1897 r. 38% ludności miasta (2732 osób) było narodowości żydowskiej.

6) Prawdopodobnie pierwszym nalotem II wojny światowej był nalot bombowy niemieckiej Luftwaffe na Wieluń. Zaczął się 1 września 1939 r. o godzinie 4:40.

Baszta Prochownia Wieluń ciekawostki atrakcje zabytki
Wieluń. Pozostałości Baszty Prochownia i murów miejskich, w pobliżu ratusza

Wieluń ciekawostki, zabytki

7) Do czasów obecnych zachowały się fragmenty murów obronnych średniowiecznego Wielunia. XIV-wieczne mury z kamienia wapiennego wzniesiono za czasów króla Kazimierza Wielkiego i obejmowały obszar obecnego Starego Miasta. Przypuszcza się, iż fortyfikacje miejskie rozciągały się na obszarze ok. 12 hektarów. W XVII w. mury straciły na znaczeniu, ulegały dewastacji, część rozbierano aby budować domostwa. Zniszczeniu uległy podczas I i II wojny światowej. W ostatnich latach (od lat 60. XX wieku) mury zostały częściowo zrekonstruowane.

Brama Kaliska Wieluń ciekawostki atrakcje zabytki
Pozostałości Bramy Kaliskiej w Wieluniu. Z tyłu kolegiata

8) W skład murów miejskich wchodziły zachowane do dziś: Brama Krakowska, Brama Kaliska, Baszta Męczarnia, Baszta Prochownia, Baszta Skarbczyk i Baszta Swawola.

9) Przy placu Kazimierza Wielkiego stoi późnoklasycystyczny budynek ratusza, który w połowie XIX wieku dobudowano do Bramy Krakowskiej – stąd jego oryginalny wygląd. Wcześniejszy, średniowieczny ratusz stojący na starym rynku rozebrano na początku XIX wieku.

kościół św. Józefa Wieluń ciekawostki atrakcje zabytki
Kościół św. Józefa w Wieluniu

10) Wśród kościołów Wielunia warto wymienić:

  • – Kościół św. Barbary wzniesiony w 1515 roku. W XIX w. drewniane ściany zastąpiono murowanymi.
  • – Kościół i klasztor Franciszkanów wzniesiony w XVII wieku.
  • – Barokowy kościół św. Józefa (kiedyś przyklasztorna kaplica kolegium pijarskiego).
  • – Kościół (obecnie) ewangelicki, zbudowany wraz z klasztorem sióstr bernardynek w latach 1612-15, potem przebudowywany.
kościół Nawiedzenia Wieluń ciekawostki atrakcje zabytki
Wieluń, kolegiata Bożego Ciała

11) W dawnej cerkwi pw Przenajświętszej Bogarodzicy Maryi zbudowanej w latach 1900-1902 obecnie mieści się Wieluński Dom Kultury.

Wieluń i okolice – co zobaczyć

12) Muzeum Ziemi Wieluńskiej zostało założone w 1926 roku. Obecnie mieści się w dawnym dworze szlacheckim stojącym przy ul. Narutowicza 13.

Wieczna Miłość rzeźba Wieluń ciekawostki atrakcje zabytki
Pomnik Wieczna Miłość (fragment), z prawej Brama Krakowska. Wieluń ciekawostki

13) W Wieluniu są trzy parki: Park śródmiejski im. Żwirki i Wigury, Park śródmiejski im. Witolda Pileckiego i Park miejski im. Mieczysława Kałuży. Są też Planty miejskie im. Jana Pawła II oraz lasek miejski.

14) W pobliżu Wielunia znajduje się Załęczański Park Krajobrazowy, otworzony w 1978 roku. Ma 147,5 km² powierzchni.

Wieluń ciekawostki i zdjęcia: (c) Sadurski.com
Na górnym zdjęciu: ratusz w Wieluniu dobudowany do Bramy Krakowskiej i pozostałości murów miejskich (na pierwszym planie)

Zobacz też:
> Opoczno
> Kutno
> Wolbórz