Kłobuck – 10 ciekawostek

pałac Kłobuck ciekawostki atrakcje zabytki

Miasto Kłobuck ciekawostki i najważniejsze informacje o Kłobucku. Historia, zabytki…

Informacje o Kłobucku

1) Kłobuck, to 13-tysięczne miasto w woj. śląskim, niedaleko Częstochowy. To siedziba władz powiatu kłobuckiego i gminy miejsko-wiejskiej Kłobuck.

2) Nadleśnictwo Kłobuck wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Kłobuck ciekawostki z historii

3) Kłobuck prawa miejskie otrzymał w XIII wieku. Ponownie otrzymał je w 1917 roku.

4) Przed wiekami nazwę miasta pisano na różne sposoby, a obecna forma Kłobuck używana jest od przełomu XVIII/XIX wieku.

5) Istnieje kilka hipotez związanych z nazwą tego miasta. Jedna z nich głosi, że Kłobuck nazywa się od kłobuka – nakrycia głowy. Pojawił się on w herbie miasta już w średniowieczu (patrz ilustracja niżej).

6) W 1862 r. w Kłobucku było 254 domy (w tym 50 murowanych). Mieszkało w nich 2192 osoby. 21 lat później było 306 domów i 2647 mieszkańców.

Kłobuck ciekawostki ufo herb
Kłobuck ma w herbie kłobuka, używane kiedyś męskie nakrycie głowy

Kłobuck – zabytki

7) Najważniejszym zabytkiem Kłobucka jest kościół świętych Marcina i Małgorzaty. Został zbudowany w 1144 roku, potem był trawiony przez pożary, po których go odbudowywano. Obecnie ta świątynia ma cechy stylu gotyckiego, z elementami baroku.

8) Pałac na osiedlu Stare Zagórze w Kłobucku wybudowano w latach 1795-1800. Jest otoczony parkiem o powierzchni 4,3 ha.

9) Rynek w Kłobucku ma czworokątny kształt i został wytyczony już w XIV wieku. Przy rynku stoją m.in. kościół św. Marcina i Małgorzaty, budynek starostwa powiatowego i urzędu skarbowego. Na rynku jest też studnia oraz od 2015 r. pomnik przedstawiający znanego kronikarza sprzed wieków, Jana Długosza.

10) Przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku stoi budynek dawnej łaźni miejskiej. Został zbudowany w 1930 roku. Ze źródeł wiadomo, że łaźnia miejska istniała w Kłobucku już w I połowie XVI wieku.

Kłobuck ciekawostki: (c) Sadurski.com
Na zdjęciu: pałac w Kłobucku, foto:LuzynaS / bb by-sa 3.0

Zobacz też:
> Sulęcin
> Myszków
> Skalbmierz