Mickiewicz, Kościuszko, Piłsudski – znani Białorusini?

Tadeusz Kościuszko ciekawostki nazwy ulic ciekawostki

W Solurze (Szwajcaria) 200 lat po śmierci naczelnika insurekcji kościuszkowskiej, w październiku 2017 roku odsłonięto pomnik Tadeusza Kościuszko. Na ufundowanym przez Aleksandra Sapiehę, szefa działającego w Szwajcarii Towarzystwa Białoruskiego, miał znaleźć się napis „Wybitnemu synowi Białorusi od wdzięcznych rodaków”

Skutecznie zaprotestowała ambasada RP w Bernie, napis został zmieniony. Na pomniku w Bernie, gdzie Kościuszko spędził ostatnie lata życia jest informacja, że to wspólny bohater obu narodów.

Tadeusz Kościuszko urodził się na Mereczowszczyźnie (obecnie obwód brzeski na Białorusi). Jest tu muzeum jemu poświęcone, o czym pewnie wielu Polaków nie wie. We wsi Siechnowicze Małe (Białoruś) blisko 100 km od wspomnianego muzeum, gdzie było gniazdo rodowe Kościuszków, jest popiersie Kościuszki.

Pogmatwane losy geograficzno-polityczne z przeszłości powodują, że to nie jedyny Białorusin-Polak w historii.

Nie tylko Kościuszko

Adam Mickiewicz urodził się w Nowogródku, obecnie obwód grodzieński na Białorusi. To właśnie Nowogródczyznę uważał za swoją ojczyznę.

Stanisław Moniuszko nazywany przez Polaków ojcem opery polskiej, urodził się w Ubel (obecnie obwód miński, Białoruś). W centrum Mińska obok ratusza stoi jego pomnik, z napisem: „Twórcy białoruskiej opery narodowej”.

Józef Piłsudski urodził się w Zułowie (obecnie Litwa, 2 kilometry od granicy z Białorusią). 25 lat temu białoruscy historycy oznajmili, że był Białorusinem, powołując się na dokument z przeszłości. 19-letni Piłsudski podczas przesłuchania przez władze carskie przyznał się, że jest narodowości białoruskiej.

Tyle na temat zawiłości przeszłości polsko-białoruskiej. Przypominamy przy okazji, że do Mikołaja Kopernika przyznają się nie tylko Polacy, ale i Niemcy. A poza tym „Kopernik była kobietą”, jak wiemy z komedii Juliusza Machulskiego.

Tekst: (c) Sadurski.com

Na zdjęciu: fragment jednego z obrazów na których został namalowany Tadeusz Kościuszko

Zobacz też:
> Adam Mickiewicz ciekawostki