Tajemnicze fakty z życia Mikołaja Kopernika

pomnik Mikołaja Kopernika ciekawostki anegdoty astronom pomnik

Mikołaj Kopernik ciekawostki o Mikołaju Koperniku

Mikołaj Kopernik (1473-1543). Astronom, lekarz, tłumacz. Zajmował się też matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową i nie tylko. Jego dzieło „De Revolutionibus” czyli „O obrotach sfer niebieskich” zrewolucjonizowało naukę. Miał odwagę przeciwstawić się ówczesnemu dogmatowi, według którego Ziemia stała w miejscu, a wszystkie planety i Słońce krążą wokół niej.

Nie wiemy, czy poniższe wszystkie poniższe informacje są prawdziwe. Kilkaset lat po śmieci Kopernika nie sposób tego zweryfikować.

Wykształcenie Kopernika

1) Brat matki Mikołaja Kopernika Łukasz Watzenrode, był biskupem warmińskim, odegrał kluczową rolę w początkowym okresie jego życia. To dzięki niemu młody Mikołaj trafił na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydział Sztuk Wyzwolonych. Potem studiował prawo kanoniczne w Bolonii (Włochy), a w 1500 r. redagował materiały kancelarii papieskiej w Rzymie. Potem studiował prawo i medycynę we włoskiej Padwie. To tu zainteresował się astronomią, gdy dotarł do dawnych zapisów na temat sferycznej budowy Ziemi. Po tych studiach był lekarzem. Wrócił do kraju i został lekarzem biskupa warmińskiego.

pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie anegdoty astronom Warszawa

Pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie. Ciekawostki o Koperniku

Jak naprawdę wyglądał Mikołaj Kopernik?

2) W 2005 roku archeolodzy znaleźli w katedrze fromborskiej szczątki Kopernika, w tym jego czaszkę. Na jej podstawie dokonali rekonstrukcji; udało się ustalić jego prawdopodobny wygląd w wieku 70 lat czyli przed śmiercią. Wykonana wtedy komputerowa wizualizacja szybko rozprzestrzeniła się po świecie.

3) W młodości był brunetem, miał duży, orli nos. Miał twarz pociągłą i szczupłą sylwetkę. Na wielu jego portretach wykonanych gdy jeszcze żył, Kopernika przedstawiano z blizną na łuku brwiowym, u nasady nosa. Poza tym od dzieciństwa miał bliznę na czole, wtedy też miał złamany nos, który nieco skrzywiony pozostał mu do końca życia. Prawdopodobnie miał niebieskie oczy.

Mikołaj Kopernik ciekawostki anegdoty astronom

Jeden z portretów Mikołaja Kopernika

Chleb smarujemy masłem dzięki Kopernikowi?

4) Mikołaj Kopernik starał się znaleźć przyczyny zarazy w Olsztynie. Zauważył, że mieszkańcy mieli w zwyczaju jeść brudny chleb, który wcześniej upadł na zabrudzoną ziemię i dostały się do niego zarazki. Wpadł na pomysł, aby chleb smarować masłem. Bo poniesiona z ziemi kromka chleba z masłem i przyczepionymi do niego kawałkami brudu zniechęcała do jedzenia. To był strzał w dziesiątkę. Brudnych kawałków chleba po upadku na ziemię nikt już nie jadł, a zaraza szybko ustąpiła. Podobno od tego czasu zwyczaj smarowania chleba masłem rozpowszechnił się w całej Europie. Na koniec najważniejsze: powyższą historyjkę wymyślili dla żartu amerykańcy naukowcy.

Kopernik, gosposia i bluszcz

5) Mikołaj Kopernik był tak zaabsorbowany pracą, że miał mało czasu na życie prywatne. We Fromborku plotkowano jednak na temat jego znajomości z dwa razy młodszą od siebie Anną Schilling. Była jego gosposią (gotowanie, pranie, sprzątanie), do tego była mężatką. Mówiono, że to ona zasadziła bluszcz zachodnie mury kompleksu katedralnego, aby skryć swe potajemne spotkania z Kopernikiem. Może dlatego astronom szczególnym zainteresowaniem traktował bluszcz, którego listki rysował na marginesach książek.

Mikołaj Kopernik ciekawostki anegdoty astronom Jan Matejko

Rrycina Jana Matejko. Mikołaj Kopernik ciekawostki

Historia „De Revolutionibus”

6) Teolog Andrzej Osiander namówił Kopernika do publikacji „O obrotach sfer niebieskich” w formie tezy, co wywoła dyskusję i nie narazi go na ataki Kościoła. W 1541 roku Joachim Retyk (1514-1574, profesor matematyki, kartograf, twórca przyrządów nawigacyjnych, lekarz i nauczyciel), wyjechał z Polski z rękopis „De Revolutionibus”, aby wydrukować go w Wittenberdze. Mikołaj Kopernik zadedykował swą pracę papieżowi Pawłowi III, książka ukazała się po łacinie.

7) Początkowo księga trafiła do wąskiego grona czytelników. Wkrótce jednak odważna teoria Kopernika (to nie ziemia jest w centrum wszechświata) była dyskutowana przez takie umysły ówczesnego świata, jak J. Kupler, Galileusz, Thomasa Digges i Giordana Bruno.

8) „O obrotach sfer niebieskich” po raz pierwszy wydano drukiem w 1542 lub 1543 roku, czyli na krótko przed śmiercią Kopernika. Zmarł we Fromborku 24 maja tego samego roku, od zakrzepu mózgowego trwającego kilka miesięcy, w wieku 70. lat. Ciało złożono w katedrze fromborskiej, pod posadzką. Jak na owe czasy, dożył bardzo sędziwego wieku. Jako osoba wykształcona i bogata, przestrzegał higieny i dobrze się odżywiał. Jadł dużo ryb.

Mikołaj Kopernik ciekawostki anegdoty astronom banknot

Tak wyglądał polski banknot z Mikołajem Kopernikiem

Zakazane dzieło Kopernika

9) W 1616 r. w Watykanie powstał specjalny spis ksiąg zakazanych („zatrutych ksiąg”), w którym znalazło się m.in. „O obrotach sfer niebieskich” Mikołaja Kopernika. Katolicy nie mogli jej czytać i rozpowszechniać. Jego działo zostało z zakazanej listy usunięte dopiero w 1822 roku. Dzieło Galileusza „Dialog o dwu najważniejszych układach świata: ptolemeuszowym i kopernikowym” w roku 1835 potwierdzało teorię heliocentryczną Kopernika.

Gdzie są dzieła Kopernika?

10) Rękopis „O obrotach sfer niebieskich” jest przechowywany w Bibliotece Jagielońskiej w Krakowie. Pozostałe dzieła Kopernik na mocy swego testamentu przekazał diecezji warmińskiej. Podczas Potopu Szwedzkiego w 1692 roku, Szwedzi zabrali ten księgozbiór. Obecnie jest w Szwecji.

Mikołaj Kopernik ciekawostki

11) 38-letni Mikołaj Kopernik ożenił się w Toruniu z Barbarą z domu Watzenrode. Pochodziła ona z zamożnej rodziny mieszczan toruńskich. Pięć lat później urodził się im pierwszy syn. Był nim Mikołaj Kopernik, przyszły słynny astronom. Potem przyszło na świat jego rodzeństwo: siostra Barbara (potem zakonnica w zakonie cystersek w Chełmnie), Katarzyna i Andrzej.

12) Kopernik urodził się 19 lutego 1473. Był spod znaku ryb, a z tym znakiem kojarzy się intuicję i instynkt.

13) Ojciec Mikołaja był kupcem, handlował koprem, czyli miedzią. Być może to przypadek, ale nazwisko Kopernik prawdopodobnie pochodzi od kopru, a w języku łacińskim koper czyli cuprum oznacza miedź.

Frombork ciekawostki Mikołaj Kopernik

Frombork, pomnik Kopernika. Mikołaj Kopernik ciekawostki

14) Malarz Jan Matejko uwiecznił Kopernika w imponującym obserwatorium astronomicznym, na wysokiej wieży. Tymczasem jego obserwatorium wyglądało o wiele skromniej.

15) W katedrze w Strasburgu na wieży zegarowej oprócz urządzenia do mierzenia czasu jest też portret Mikołaja Kopernika. Otrzymali go z kapituły warmińskiej po jego śmierci. Obok portretu jest napis po łacinie: „Mikołaja Kopernika portret własny przez niego samego malowany”. Historycy jednak powątpiewają w plastyczne zdolności Kopernika, więc portret namalował ktoś inny.

16) W 1507 r. Kopernik napisał „Commentariolus” („Komentarzyk”). Były to jego przemyślenia na temat teorii heliocentrycznej. Można powiedzieć, wstęp do napisanej po latach słynnej księgi „O obrotach sfer niebieskich”.

17) Od 1510 r. Kopernik był kanonikiem katedry we Fromborku. Kilka lat później stworzył tu mapę Królestwa Polskiego i Litwy.

18) Historycy twierdzą, że Mikołaj Kopernik lubił dobrej jakości trunki (piwo, wino), co nie znaczy że był nałogowcem. Jeździł konno.

Mikołaj Kopernik ciekawostki anegdoty astronom

Mikołaj Kopernik cytaty

„Próżnowaniem poniża się dary natury.”

„Nic piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne.”

„Nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić.”

Mikołaj Kopernik ciekawostki: (c) Sadurski.com

Inne ciekawostki:
> Jan Paweł II anegdoty
> Mozart ciekawostki i anegdoty
> Maria Skłodowska-Curie ciekawostki