Konkurs plastyczny o Wietnamie

zatoka Halong Bay Wietnam ciekawostki atrakcje zabytki

Konkurs plastyczny dla dzieci do 18. lat

Termin do 25 listopada 2020 (decyduje data stempla pocztowego!)

Dzień dobry Việt Nam, Xin chào Polsko!

Z okazji 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Wietnamem a Polską, zapraszamy do konkursu plastycznego „Dzień dobry Việt Nam, xin chào Polsko!”.

Zapraszamy wszystkich uczniów wietnamskich i polskich zamieszkałych w Polsce. Narysujcie swój Wietnam. To, co uważacie tam za najpiękniejsze. Za kim i za czym tęsknicie najbardziej. Kogo i co lubicie w Wietnamie najbardziej.

Narysujcie swój symbol Wietnamu. To, co łączy Wietnam i Polskę. Co jest podobne w Wietnamie i w Polsce. Co świadczy o przyjaźni wietnamsko-polskiej.
Narysujcie to co myślicie, słysząc: Wietnam i Polska.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorzy i cele konkursu:

Patronem i głównym organizatorem konkursu jest Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Polsce. Patronat i wsparcie organizacyjne konkursu zadeklarowali: Parlamentarna Grupa Polsko-Wietnamska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Prezydent Warszawy, Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce, Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej „Przyszłość”.

Głównymi celami konkursu są:

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat kultury, tradycji i obyczajów Wietnamu.
 2. Upamiętnienie 70 rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych między Wietnamem i Polską.
 3. Pogłębienie wzajemnego zrozumienia i rozwijanie tradycyjnych stosunków przyjaźni między Wietnamem i Polską.
Hanoi ciekawostki atrakcje Wietnam
Hanoi, stolica Wietnamu – ciekawostki

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie w wieku od 6 do 18 lat, obywatele Wietnamu i Polski, mieszkający w Polsce.
 2. Kandydaci będą podzieleni na 3 kategorie wiekowe:
  6 – 10 lat,
  11 – 14 lat,
  15 – 18 lat.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnicy wykonują pracę konkursową zgodną z tematyką konkursu. Organizatorzy dopuszczają wykonanie prac na papierze formatu A3 przy użyciu wszystkich form i technik plastycznych. Ilość prac nadesłanych przez jednego uczestnika jest nieograniczona.
 2. Prace uczestniczące w konkursie nie mogą być prezentowane wcześniej na wystawach, pokazach, publikowane w książkach, czasopismach lub w innych środkach masowego przekazu.
 3. Nadesłane do konkursu prace muszą zawierać:
  Imię i nazwisko autora lub jego opiekuna, jego kontaktowy telefon i adres mailowy. Autorzy mogą dodatkowo przekazać informacje o swojej szkole, klasie, klubie plastycznym.
 4. Autor pracy lub jego opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za posiadane prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej.
 5. Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych na konkurs prac. Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów promocyjnych w trakcie i po zakończeniu konkursu.
 7. Zgłoszone do konkursu prace należy nadesłać na adres:

Ambasada S.R. Wietnamu w Polsce, ul. Resorowa 36, 02– 956 Warszawa.
lub:
Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce, ul. Nadrzeczna 3F/18,
05–552 Wólka Kosowska

 1. Organizatorzy wybiorą Jury oceniające i nagradzające nadesłane prace. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.
Wietnam ciekawostki atrakcje zabytki
Ciekawostki o Wietnamie

Terminy konkursu

 1. Rozpoczęcie konkursu nastąpi dnia 15.10.2020.
 2. Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 25.11.2020. O dacie nadesłania decyduje data stempla pocztowego.
 3. Organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu na stronie internetowej gazety Que Viet oraz w innych mediach. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 18.12.2020.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu i uroczystości wręczenia nagród w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.

Nagrody

 1. Organizatorzy i konkursowe Jury przyznają następujące Nagrody Regulaminowe.
  – W kategorii wiekowej 6 – 10 lat – Pierwszą Nagrodę, dwie Drugie Nagrody i trzy Trzecie Nagrody.
  – W kategorii wiekowej 11– 14 lat – Pierwszą Nagrodę, dwie Drugie Nagrody i trzy Trzecie Nagrody.
  – W kategorii wiekowej 15– 16 lat – Pierwszą Nagrodę, dwie Drugie Nagrody i trzy Trzecie Nagrody.
  – Pierwsza Nagroda jest w wysokości 1 000 PLN, Druga Nagroda jest w wysokości 600 PLN. Trzecia Nagroda jest w wysokości 300 PLN. Wysokość nagród w każdej kategorii wiekowej jest taka sama.
 2. Organizatorzy konkursu dopuszczają nagrody pozaregulaminowe fundowane przez instytucje wspomagające konkurs. Ilość i wysokość nagród pozaregulaminowych jest nieograniczona.
 3. Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość przyznania Nagrody Publiczności. Zasady jej przyznawania zostaną opublikowane po rozpoczęciu konkursu.