Żabno na Małopolsce – ciekawostki

zespół szkół w Żabnie dawny ratusz zabytki

Żabno ciekawostki i najważniejsze informacje oraz zdjęcia z Żabna

1) Żabno, to ponad 4-tysięczne miasto w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Leży na prawym brzegu rzeki Dunajec. Jest tu siedziba gminy miejsko-wiejskiej Żabno.

Żabno ciekawostki z historii

2) Prawa miejskie Żabno miało w latach 1385-1905 oraz ma obecnie, od 1934 roku.

3) Pierwsza pisemna wzmianka o istnieniu Żabna pochodzi z 1274 roku. To wtedy książę Bolesław Wstydliwy nadał miejscowość rycerzowi Świętosławowi.

4) O Żabnie pisał w swych kronikach Jan Długosz, w latach 1470-1480. Pisał, że miasto odziedziczył po matce Jan Rabsztyński z Kraśnika. Był tu wówczas folwark szlachecki z dworem.

Żabno ciekawostki atrakcje miasto woj. małopolskie
Żabno ciekawostki. Głaz na placu im. Jana Pawła II, w głębi kościół

5) Wiadomo, że w 1274 r. stał w Żabnie drewniany kościół katolicki. Był ufundowany przez kawalera maltańskiego, Jacka Balona.

6) Prawo do organizowania jarmarków Żabno otrzymało w roku 1487. Są tu organizowane do dziś.

7) Żabno było kilka razy niszczone przez obce wojska. W 1501 r. przez Tatarów, a w 1655 roku przez Szwedów i przez wojska Jerzego II Rakoczego (1621-1660), w latach 1659-1660 księcia Siedmiogrodu.

8) Największym pożarem, jaki nawiedził Żabno był ten z 1888 roku. Płomienie strawiły wtedy 125 budynków mieszkalnych i 25 stodół.

9) Wiadomo ze spisu powszechnego, że pod koniec XIX wieku w Żabnie stało 178 domów, w których mieszkało 1341 mieszkańców. 669 z nich było katolikami, a 685 było wyznania żydowskiego.

kościół w Żabnie Małopolska zabytki atrakcje
Kościół Ducha Świętego w Żabnie, woj. małopolskie, z lewej fragment elewacji dawnego ratusza

Żabno co zobaczyć, zabytki

10) We wschodniej pierzei rynku, przy ul. Rynek 27 stoi barokowy kościół pw. Ducha Świętego. Został wybudowany w latach 1663-1685, a jego fundatorem był kasztelan kamieniecki i trembowelski Rafał Kazimierz Makowiecki. Kilka razy świątynię trawiły pożary, ucierpiała też podczas wojen (1799, 1888, 1915). Stojąca obok dzwonnicę wzniesiono w XVIII wieku i są w niej trzy dzwony z 1948 roku.

11) Po pożarze z 1888 r. ówczesny burmistrz Franciszek Mazurkiewicz podjął decyzję, aby obok kościoła, w miejscu gdzie wcześniej stały domy, zbudowano ratusz (patrz górne zdjęcie). Budowa trwała 4 lata i został otwarty w styczniu 1896 roku. W latach 1920-1966 była tu szkoła, a od 1968 r. do chwili obecnej w budynku mieści się Zespół Szkół Ponadpodstawowych. Patronem jest ksiądz Janusz Stanisław Pasierb.

12) Na skraju rynku w Żabnie od 1878 r. stoi figura św. Floriana, patrona strażaków. Dodajmy, że od 1891 r. w mieście działała straż ogniowa (pożarna).

Żabno ciekawostki historia atrakcje pomnik
Pomnik poległych za Ojczyznę. Żabno ciekawostki

13) Nieopodal rynku, u zbiegu ulic Jagiełły i Kolejowej od 1966 r. stoi Pomnik poległych za Ojczyznę.

14) Przy rynku znajduje się głaz z tablicą informującą o tym, że Żabno jest miastem od 1385 roku. Znajduje się na placu im. Jana Pawła II.

Żabno ciekawostki

15) W Żabnie urodził się pisarz Adolf Rudnicki (1909-1990). Miasto odwiedzał Stanisław Wyspiański (1869-1907).

16) Przez gminę Żabno przebiegają dwa szlaki turystyczne – żółty, o długości 35 km i niebieski (39 km). Są także ścieżki rowerowe.

17) Cztery kilometry Żabna leży wieś Nieciecza, w której wybudowano wielki stadion piłkarski. Dlaczego? Ciekawostki o Niecieczy – link poniżej.

Żabno ciekawostki i zdjęcia: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Nieciecza
> Nowy Sącz
> Tarnów