Piramidy egipskie ciekawostki

piramidy egipskie ciekawostki Giza Egipt piramida Cheopsa

Od tysiącleci dziś budzą zachwyt – swoją wielkością i oryginalnym kształtem. Jedne z największych i najbardziej zagadkowych budowli świata – piramidy egipskie. Były grobem faraonów w okresie świetności imperium starożytnego Egiptu, do dziś kryją liczne zagadki

Początkowo egipskie grobowce budowano w formie schodkowej. Najbardziej okazałą piramidą schodkową jest piramida Dżesera, zbudowana ok. 2650 roku przed naszą erą w Sakkarze koło Memfis. Potem wznoszono piramidy schodkowe, a następnie piramidy mająca kształt ostrosłupa.

piramidy egipskie ciekawostki Giza Egipt piramida Chefrena

Jeden z pierwszych widoków po wyjściu turystów z autokarów 

Największymi piramidami w Egipcie, są piramidy w Gizie. Wybudowano je obok siebie, mają kształt ostrosłupa o podstawie kwadratu. Wokół tych piramid zbudowano wiele mniejszych piramid, które były grobowcami królowych i dostojników państwowych. Te grobowce były zbudowane zazwyczaj cegły suszonej, okładanej kamiennym licem, czyli z materiałów o gorszej jakości.

piramidy egipskie ciekawostki Giza Egipt piramida Chefrena

Takie widoki tylko w Gizie. Piramidy egipskie ciekawostki

Po opisanych wyżej piramidach, te późniejsze nie były już tak wysokie i okazałe. Prawdopodobnie ze względów finansowych, gdyż późniejsze dynastie nie były już tak bogate, dlatego nie było ich stać na takie budowle.

piramidy egipskie ciekawostki Giza Egipt piramida Chefrena

Piramida Cheopsa (z prawej) i Chefrena (w głębi). Piramidy egipskie ciekawostki

Kim był faraon Cheops i dlaczego powstała piramida Cheopsa?

Faraon Cheops był władcą zjednoczonego Górnego i Dolnego Egiptu IV dynastii, w okresie Starego Państwa. Był synem faraona Snofru i królowej Hetepheres I. Był jednym z najsłynniejszych władców starożytnego Egiptu. Nie sposób określić dokładnie, ile lat panował. Różne źródła podają od 23 do nawet 63 lat; pierwsza liczba jest bliższa rzeczywistości historycznej.

piramidy egipskie ciekawostki Giza Egipt piramida Chefrena

Domy Egipcjan są blisko słynnych piramid w Gizie. Piramidy egipskie ciekawostki

Cheops prowadził szereg kampanii wojennych, miał kilka żon i liczne potomstwo, znane są imiona jego najbliższej rodziny, jednak tak naprawdę niewiele o nim wiemy. Ale zadbał o public relations, gdyż w Egipcie wspominano o nim nawet tysiąc lat po jego śmierci. Herodot z Halikarnasu opisał Cheopsa jako hulakę, który doprowadził kraj do nędzy, jednak są to jego subiektywne, nie dające się zweryfikować i raczej nieprawdziwe opinie.

piramidy egipskie ciekawostki Giza Egipt piramida Cheopsa

Z prawej krawędź piramidy Cheopsa. Piramidy egipskie ciekawostki

Dziś niemal wszyscy wiemy, że po śmieci zmumifikowane ciało Cheopsa spoczęło w wybudowanym za jego życia, wielkim grobowcu – piramidzie Cheopsa w Gizie. Jest to najwyższa egipska piramida, która zachowała się do naszych czasów i jest jedną z największych turystycznych atrakcji Egiptu.

piramidy egipskie ciekawostki Giza Egipt piramida Cheopsa

Jedna z mniejszych piramid obok piramidy Cheopsa. Piramidy egipskie ciekawostki

Została zbudowana ok. 2560 r. przed naszą erą, ma podstawę o boku 227 metrów i wysokość 147 metrów. Ta wielka piramida swym widokiem kusiła wielu złodziei. Dlatego była wielokrotnie plądrowana, począwszy od okresu Starego Państwa.

Inne ciekawostki o piramidzie Cheopsa

– Podobnie jak Wielki Mur Chiński, piramida Cheopsa jest budowlą widoczną z kosmosu (tak niektórzy twierdzą, inni twierdzą że to nieprawda).

– Przez 5 tys. lat, do XIX wieku Piramida Cheopsa była najwyższą budowlą na świecie.

–  Piramida Cheopsa była zaliczana do Siedmiu Cudów Świata (starożytnego). Obecnie jest jedynym z tych siedmiu, który przetrwał do chwili obecnej.

piramidy egipskie ciekawostki Giza Egipt piramida Chefrena

Parking przed piramidą Chefrena. Piramidy egipskie ciekawostki

Chefren i jego piramida w Gizie

Faraon Chefren był władcą starożytnego Egiptu z IV dynastii, w okresie Starego Państwa (ok. 2686–ok. 2181 p.n.e.). Jego imię pochodzi od słów: Cha-ef-re – czyli: „Niechaj Bóg Re objawia się w chwale”.

piramidy egipskie ciekawostki Giza Egipt piramida Cheopsa

Charakterystyczny szczyt piramidy Chefrena. Piramidy egipskie ciekawostki

Badacze spierają się co do lat, w których żył i panował. Mówi się o 10. lub nawet 66. latach jego panowania. Jego panowanie często określane jest jako okres szczytu potęgi IV dynastii i Starego Państwa, choć nie ma na to przekonujących dowodów. Władzę objął po krótkim panowaniu starszego, przyrodniego brata Dżedefre. Przypisuje mu się zdobycie Nubii oraz rozwinięcie kontaktów z Eblą i Byblos.

piramidy egipskie ciekawostki Giza Egipt piramida Cheopsa

Niezapomniane widoki – to trzeba zobaczyć. Piramidy egipskie ciekawostki

Piramida Chefrena (Wielki Kefren) ma 138 metrów wysokości. Znajduje się obok grobowca jego ojca, piramidy Cheopsa. W pobliżu jest też piramida Mykerinosa mająca 62 metry wysokości. Obok jego piramidy Chefrena znajduje się Wielki Sfinks, wzniesiony za życia Chefrena.

Piramidy egipskie ciekawostki – tekst i zdjęcia: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Tajemnice Wielkiego Sfinksa
> Hieroglify – egipskie pismo obrazkowe
> Singapur
> Bangkok, Tajlandia