Miasto Siewierz i ruiny zamku

miasto Siewierz zamek ruiny ciekawostki miasto atrakcje zabytki

Siewierz ciekawostki i informacje o Siewierzu. Historia miasta, ruiny zamku, co warto zobaczyć

Miasto Siewierz ciekawostki, informacje

1) Siewierz w województwie śląskim, w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, liczy ponad 5 tys. mieszkańców.

2) Od 2009 r. przy okazji rewitalizacji siewierskiego rynku stanęła na nim fontanna z brązu z Siewierskimi Pannami. Rzeczywistej wielkości postacie tańczących kobiet w strojach ludowych nawiązują do piosenki „Od Siewierza jechał wóz, malowane panny wiózł”. Piosenka ta od dawna jest w repertuarze Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

3) W Siewierzu działa odkrywkowa kopalnia dolomitu – Górnicze Zakłady Dolomitowe w Siewierzu.

4) W Siewierzu jest stacja kolejowa. Obecnie wykorzystywana jest tylko przez pociągi towarowe.

5) Klub piłki nożnej Przemsza Siewierz działa od 1946 roku.

Siewierz ciekawostki z historii

6) Osada istniała tu już w XII wieku, a w 1276 r. uzyskała prawa miejskie. Ponownie uzyskała je w 1962 roku.

7) O Siewierzu w kronikach i na mapach pisano: Seour, Sewior, Siewior, Szewior, Siewier. Od 1544 r. użyto obecnej nazwy, Siewierz.

8) Nazwa miasta pochodzi od słowa siewior (północ). Słowo to w ówczesnej polszczyźnie już nie istnieje.

Ruiny zamku w Siewierzu

9) W XIV wieku książęta bytowscy wznieśli tu zamek. W 1443 r. Księstwo Siewierskie wraz z zamkiem kupił biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Niedługo potem Księstwo Siewierskie miało swój Sejm, wojsko oraz własną walutę, zatem było oddzielnym organizmem politycznym na terenach obecnej Polski. W XVI wieku kolejni biskupi rozbudowywali zamek w stylu renesansowym. W 1790 r. zlikwidowano księstwo, włączono je do Rzeczpospolitej, a zamek zaczął popadać w ruinę. Pod koniec XX wieku zamek zabezpieczono i obecnie jest tak zwaną trwałą ruinę.

miasto Siewierz zamek ruiny ciekawostki miasto atrakcje zabytki
Mury zamku w Siewierzu. Jura Krakowsko-Częstochowska

Siewierz zabytki, atrakcje

10) Na siewierskim rynku (wytyczonym w 1276 roku) stoi kamienica mieszczańska z XVIII wieku.

11) Kościół św. Macieja Apostoła w Siewierzu, to obecnie świątynia barokowo-klasycystyczna wzniesiona w XV wieku, potem przebudowywana.

12) Przy ul. Kościuszki 5 (blisko rynku) od 2005 r. znajduje się należąca do miasta Izba Tradycji Kultury Dawnej w Siewierzu. Są tu eksponaty archeologiczne, sztuka, rękodzieło i rzemiosło oraz pamiątki historyczne. Są też makiety zamku prezentujące jego stan w końcu XVIII wieku oraz nie istniejącego już budynku ratusza z XVI wieku. W budynku jest też Centrum Informacji Turystycznej.

13) W XII w. zbudowano w Siewierzu romański kościół św. Jana Chrzciciela. To jedna z najstarszych tutejszych świątyń, która obecnie jest kaplicą. Znajduje się na cmentarzu.

14) Przy ul. Krakowskiej stoi nieduży kościół św. Barbary z 1618 roku. Wcześniej stał tu drewniany kościół, ufundowany przez siewierskich mieszczan. Początkowo pełnił funkcję kościoła szpitalnego.

15) W 1915 r. powstał w Siewierzu kirkut – cmentarz żydowski. W PRL-u został zlikwidowany.

16) W 1963 r. na rzecze Czarna Przemsza utworzono zaporowy Zbiornik Przeczyce, w pobliżu Siewierza. Ma powierzchnię 5,1 km kwadr.

Siewierz ciekawostki i zdjęcia: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Oleśnica
> Szydłowiec
> Skalbmierz