Jak napisać zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

nakaz zapłaty pieniądze długi

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty, oznacza to, że sąd uwzględnił roszczenie wierzyciela (np. banku, firmy pożyczkowej lub windykacyjnej) i zobowiązał Cię do zapłaty określonej kwoty wraz z kosztami procesu. Jednak nie musisz się z tym godzić, jeśli uważasz, że roszczenie jest bezzasadne lub przesadzone. W takim przypadku masz prawo wnieść zarzuty od nakazu zapłaty i bronić swoich praw przed sądem.

Co to są zarzuty od nakazu zapłaty?

Jest to środek odwoławczy który przysługuje pozwanemu (dłużnikowi) od nieprawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez sąd w postępowaniu nakazowym. Przez wniesienie zarzutów wstrzymuje się wykonalność nadaną wyrokowi i uniemożliwia jego egzekucję komorniczą. Innymi słowy, zarzuty od nakazu zapłaty są wyrazem sprzeciwu pozwanego wobec roszczenia powoda (wierzyciela) i chęci przeciwstawienia się jego żądaniom.

Kiedy można wnieść zarzuty od nakazu zapłaty?

Należy pamiętać, że zarzuty można wnieść tylko w określonym terminie, który wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu zapłaty. Jest on rygorystyczny i nie może być przedłużony. Jeśli przegapisz termin na wniesienie zarzutów, nakaz zapłaty stanie się prawomocny i będzie stanowił tytuł wykonawczy dla wierzyciela, który dostanie zielone światło, aby uruchomić procedurę egzekucyjną i zająć Twój majątek lub część wynagrodzenia.

Jak napisać zarzuty od nakazu zapłaty?

Zarzuty od nakazu zapłaty należy napisać w formie pisemnej i złożyć do sądu, który go wydał. Dokument powinien zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie sądu, do którego są skierowane zarzuty;
  • dane strony pozwanej i jej pełnomocnika (jeśli występuje);
  • oznaczenie powoda i jego pełnomocnika (jeśli występuje);
  • sygnaturę akt i datę wydania nakazu zapłaty;
  • żądanie uchylenia lub zmiany wyroku;
  • uzasadnienie zarzutów, czyli podanie faktów i dowodów na poparcie stanowiska pozwanego;
  • podpis strony składającej zarzuty (lub jej pełnomocnika).

Uwolnij się od długów!

Składanie wniosków o uchylenie nakazu zapłaty wymaga znajomości prawa i umiejętności pisania pism procesowych. Nie warto ryzykować i próbować samodzielnie składać zarzutów od nakazu zapłaty, ponieważ możesz popełnić błąd lub przeoczyć ważny argument. Zamiast tego możesz skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawa finansowego, która specjalizuje się w sprawach oddłużeniowych i ma duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sądzie. Nie pozwól, żeby nakaz zapłaty zrujnował Twoje życie. Zaufaj ekspertom z Eurolege i uwolnij się od długów!