Nysa – niesamowite ciekawostki

rynek Nysa ciekawostki zabytki

Nysa ciekawostki i informacje o Nysie. Z czego słynie to miasto, co zobacvzyć w Nysie. Atrakcje Nysy, zabytki, Pałac Biskupi, Twierdza Nysa

Miasto Nysa

1) Nysa, to 44-tysięczne miasto w woj. opolskim, na Dolnym Śląsku, nad rzeką Nysa Kłodzka.

2) To jedno z najstarszych miast Śląska. Nysa otrzymała prawa miejskie w 1223 roku.

3) Nazwa miast wywodzi się od rzeki, która przez nie przepływa – Nysy Kłodzkiej.

4) W średniowieczu Nysa była ważnym ośrodkiem. Znalazła się w wydanej w 1493 r. w Norymberdze „Kronice świata”, wśród znaczących ośrodków Europy środkowo-wschodniej.

rynek Nysa ciekawostki zabytki
Nysa ciekawostki: Rynek w Nysie, foto: Robert A.Mason / cc-by-sa 3.0

Nysa ciekawostki z historii: Pałac Biskupi

5) W gmachu Pałacu Biskupiego (ul. Biskupa Jarosława 11) mieści się założone w 1897 r. Muzeum Powiatowe w Nysie.

Pałac Biskupi był niegdyś siedzibą biskupów wrocławskich. Początkowo (od wieku XIII) stał tu średniowieczny zamek biskupi, rozbudowany w 1524 r. Wkrótce biskupi wrocławscy przenieśli się tu na stałe. Po pożarze w 1524 r. zamek odbudowano w stylu renesansowym, w 1582 r. wzniesiono wieżę. W końcu XVII w. obok zamku wybudowano reprezentacyjny Budynek Główny. Średniowieczny zamek przestał istnieć w 1824 r. ale do dziś obecne budynku nazywane są zamkiem.

Po przejęciu Księstwa Nyskiego przez Prusy w 1742 r. rezydencję przekazano władzom wojskowym. W 1769 r. spotkał się tu król pruski Fryderyk Wielki z cesarzem austriackim Józefem II. Odnowiona rezydencja spłonęła w 1945 r. Wkrótce została odbudowana.

Rynek w Nysie i jego zabytki

6) Rynek w Nysie, to średniowieczny plac targowy, trzeci co do wielkości rynek na Śląsku. Oprócz dawnych kamienic, jest zabudowany powojennymi blokami. Na środku stoi nyski ratusz (odbudowany w latach 2006-2008, stał tu już w XIV wieku). Wśród zabytków są tu m.in. Dom Wagi Miejskiej (1602 r., (zniszczony w 1945 r., potem odbudowany), bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki.

7) Piękna studnia (nazwana tak z uwagi na bogatą barokową dekorację stoi niedaleko rynku, przy ul.Wrocławskiej.

Brama Ziębicka Nysa ciekawostki zabytki
Nysa ciekawostki: Brama Ziębicka w Nysie – fragment, foto: (c) Sadurski.com

Twierdza Nysa

8) Twierdza Nysa (Festung Neiße), to (obok twierdzy w Kłodzku i Srebrnej Góry) jeden z najlepiej zachowanych na Śląsku systemów fortyfikacji. Ocenia się, że zachowała się połowa umocnień istniejących na początku XX wieku. Obiekty twierdzy zajmują ok. 80 ha i znajdują się na 230 ha łącznej powierzchni.

Pierwsze fortyfikacje drewniano-ziemne otaczające Nysę istniały już w XIII wieku, potem zbudowano obronne mury miejskie, później sukcesywnie wzmacniane. Twierdzę zbudowano w XVIII wieku, a na początku XIX w. była jedną z najlepszych fortec w Europie. Wojska napoleońskie oblegały ją w 1807 roku przez 114 dni. Została poddana z powodu braku żywności i amunicji. Pod koniec XIX w. twierdzę rozbudowano, ale była już przestarzała i wkrótce poszczególne budynki zaczęto adoptować do innych celów. W okresie I wojny światowej na terenie byłej twierdzy znajdowały się obozy jenieckie; przetrzymywano tu m.in. Charles’a de Gaulle’a.

Nysa ciekawostki

9) Na bramie wjazdowej Mostu Karola w Pradze, wśród herbów najznakomitszych miast czeskich, jest herby Nysy.

10) W 1701 r. w Nysie powstała fontanna Trytona, wzorowana na Fontanniedel Tritone z Rzymu. O Nysie mówiono wtedy „Śląski Rzym”.

11) Niedaleko Nysy są dwa sztuczne zbiorniki wodne: Jezioro Nyskie (Głębinowskie) i Jezioro Otmuchowskie.

Nysa ciekawostki: (c) Sadurski.com
Na górze: bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki, foto: Jacek Halicki / cc-by-sa 3.0

Zobacz też:
> Wolbrom
> Płock
> Pszczyna