Radomsko – 20 ciekawostek

miasto Radomsko ciekawostki atrakcje zabytki

Radomsko ciekawostki i najważniejsze informacje. Historia, zabytki, atrakcje miasta

Miasto Radomsko – informacje

1) Radomsko, to ponad 40-tysięczne miasto w województwie łódzkim. Jest tu siedziba powiatu radomszczańskiego oraz gminy Radomsko. Leży nad rzeką Radomką. To jedno z najszybciej wyludniających się miast województwa.

2) Z Radomska jest 40 km do Częstochowy i 90 km do Łodzi.

3) Patronką Radomska od roku 2000 jest święta Jadwiga Andegaweńska. Żyła w XIV wieku, była królową Polski. Od 2008 r. na Placu 3 Maja, w pobliżu dawnego ratusza stoi jej pomnik.

4) Osiedla Radomska: Centrum, Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Kowalowiec, Osiedle Brzeźnicka, Młodzowy, Kopiec, Miłaczki – Bugaj, Osiedle Dwunastka, Osiedle Adama Mickiewicza, Osiedle Stefana Batorego, Folwarki, Wymysłówek, Sucha Wieś, Stobiecko Miejskie, Bogwidzowy, Bartodzieje Podleśne, Bartodzieje Bankowe, Bartodzieje Włościańskie, Saniki i Kierków.

pomnik święta Jadwiga-Andegaweńska park Radomsko ciekawostki atrakcje zabytki
Święta Jadwiga Andegaweńska, patronka Radomska. Pomnik na placu 3 Maja

Radomsko ciekawostki z historii

5) Prawa miejskie Radomsko uzyskało w 1266 roku, a pierwsza pisemna wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 1243 roku.

6) W 1624 r. miasto zostało splądrowane i spalone przez wojsko Lisowczyków.

7) W latach 1857-1922 miasto nazywało się Nowo-Radomsk.

8) W latach 1909-1912 zbudowano w Radomsku prawosławną cerkiew pw. św. Sergiusza z Radoneża. Została zburzona po 1918 roku.

kościół Podwyższenia Krzyża Świętego Radomsko ciekawostki atrakcje zabytki
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Radomsko ciekawostki

Radomsko zabytki

9) Fragmenty kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego (nawa i gotyckie prezbiterium), to najstarsze zabytki Radomska. Z powodu wielu zniszczeń i pożarów, kościół był szereg razy odbudowywany, więc ma ślady różnych styli, od gotyku po późny barok.

Maryja kościół Podwyższenia Krzyża Świętego Radomsko ciekawostki atrakcje zabytki
Figura Maryi obok kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego

10) Drewniany kościół św. Marii Magdaleny wzniesiono w 1789 roku. Jego murowane prezbiterium wybudowano w XVI wieku. W okresie wojen napoleońskich był tu magazyn.

11) Neobarokową Kolegiatę św. Lamberta (Radomsko, ul. Narutowicza 2) wybudowano w latach 1869–1876. Pierwszy kościół stał w tym miejscu w XI lub XII wieku.

kościół katedra św. Lamberta Radomsko ciekawostki atrakcje zabytki
Kolegiata św. Lamberta. W połowie 2020 r. trwały prace remontowe elewacji

12) Ratusz w Radomsku (Narutowicza 1) zbudowano w stylu eklektycznym, w 1859 roku. Od 1970 r. jest tu siedziba Muzeum Regionalnego. im. Stanisława Sankowskiego, a władze miasta mieszczą się w nowym budynku. Na podwórzu budynku znajduje się dawny areszt miejski, ponure miejsce okresu II wojny światowej i początków komunizmu.

Wcześniejszy budynek będący siedzibą władz Radomska stał na środku rynku. Po popadnięciu w ruinę został rozebrany.

ratusz muzeum Radomsko ciekawostki atrakcje zabytki
Dawny ratusz, obecnie muzeum. Radomsko ciekawostki

13) Drewniany kościół pw. św. Rocha (ul. św. Rocha 234) zbudowano w 1502 roku. Wewnątrz jest gotycko-renesansowy tryptyk z 1519 roku.

14) Żydowski cmentarz (kirkut) zlokalizowany jest przy ul. Przedborskiej 196. Został założony w 1816 roku, ma 2 ha powierzchni i jest ogrodzony. Jest tu ok. 2700 nagrobków, najstarszy z 1831 roku. Podczas II wojny światowej Niemcy zabili tu 1,5 tys. Żydów.

Grób Nieznanego Żołnierza Radomsko ciekawostki atrakcje zabytki
Grób Nieznanego Żołnierza w Radomsku

Radomsko ciekawostki

15) Oprócz wspomnianego już pomnika św. Jadwigi Andegaweńskiej, w Radomsku są m.in. pomniki Władysława Reymonta, Stanisława Staszica i aż trzy pomniki papieża .

16) W Radomsku na Osiedlu Tysiąclecia jest Park Solidarności (w czerwcu odbywają się tu pikniki z okazji Dnia Radomska) i Park Świętojański, założony w dwudziestoleciu międzywojennym, przez który przepływa rzeka Radomka.

Miejska Biblioteka Publiczna Radomsko ciekawostki atrakcje zabytki
Miejska Biblioteka Publiczna, Radomsko

17) Cmentarz Stary powstał w Radomsku w latach 1793–1807 czyli w czasach Zaboru Pruskiego, potem był poszerzany. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1854 roku.

18) Miejski Dom Kultury (ul. Brzeźnicka 5) otwarto w Radomsku w 1968 roku. Jest tu kino, działa wiele grup zainteresowań, organizowane są warsztaty.

stadion miejski Radomsko ciekawostki atrakcje zabytki
Stadion Miejski w Radomsku, obiekt świetnie znany kibicom RKS Radomsko

19) RKS Radomsko (Radomszczański Kolektyw Sportowy), to klub piłki nożnej powstały w 1979 r. Mecze odbywają się na Stadionie Miejskim (ul. Brzeźnicka 26) o pojemności 5 tys. widzów. W mieście działa też szereg innych klubów sportowych, m.in. Czarni Radomsko, UMLKS Radomsko, LZS Drukarz, UKS Mechanik Radomsko.

20) Przy ul. Kościuszki 2 stoi najstarszy budynek mieszkalny Radomska, o czym informuje stojąca obok tablica. Jego historia sięga początku XIX wieku.

Radomsko ciekawostki i zdjęcia: (c) Sadurski.com

Zobacz też:
> Sieradz
> Rawa Mazowiecka
> Pabianice